Zorgaanbieder valt nu al onder scherpere privacywetgeving

Zorgaanbieder valt nu al onder scherpere privacywetgeving
Publicatiedatum: 20 februari 2018

Per 1 januari 2018 trad het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders in werking. Dit besluit geldt voor alle zorgaanbieders die volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een instelling zijn en aangesloten zijn op een elektronisch uitwisselingssysteem om op grote schaal gegevens te verwerken.

Wat regelt het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders?
Het besluit regelt dat er iemand verantwoordelijk moet worden gemaakt voor het elektronisch uitwisselingssysteem. Dit betekent dat de verantwoordelijke zorgdraagt voor een veilig en zorgvuldig gebruik van het elektronisch uitwisselingssysteem overeenkomstig het bepaalde in de NEN-normen 7510 en 7512.

Daarnaast regelt het besluit de vaststelling van de bewaartermijn van loggegevens en hoe deze bekend te maken volgens de NEN-norm 7513.

Deze wetgeving loopt vooruit op de Europese privacywetgeving per 25 mei 2018 en komt terug in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die ingaat op 25 mei 2018.

Meer informatie

Wenst u meer informatie op het gebied van risicomanagement in de zorgsector? Neemt u dan contact op met Cees Jeninga of Rianne van Baarsel op 073 – 692 62 89. U kunt ons ook bereiken via info@vlc-partners.nl