Pensioen test

Vertrouwen is goed, controleren is beter
Uw beschikking laten controleren?
Pensioen test

Ieder jaar in november of december valt bij werkgevers een brief van de Belastingdienst op de mat met daarin de Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (Whk). In deze beschikking staan de premiepercentages die u moet betalen voor de Ziektewet en WGA. Deze premiepercentages worden berekend door de Belastingdienst. Veel organisaties bekijken de beschikking en gaan ervan uit dat het ‘wel klopt’. Soms kijken ze alleen of ze de namen kennen en of het premiepercentage niet te veel afwijkt van de jaren ervoor. Helaas merken wij ieder jaar weer dat er veel fouten worden gemaakt bij het opstellen van de beschikking, waardoor er voor veel bedrijven veel te besparen valt.