Voorwaarden

Premiecheck

Via de premiecheck kunt u controleren of de premie die u betaalt voor uw verzuimverzekering marktconform is. 

Uitgangspunten

- Om te controleren of uw premie marktconform is, wordt gebruik gemaakt van onze database met offertes voor vergelijkbare bedrijven. Deze offertes vragen wij periodiek op. Deze vergelijkingsoffertes zullen doorgaans niet ouder zijn dan één jaar, maar het kan voorkomen dat ze ouder zijn.

- De premiecheck vergelijkt alleen met verzekeraars waarvan de offertes zijn opgenomen in de premiecheck. Op dit moment zijn de offertes van de volgende verzekeraars opgenomen: Nationale Nederlanden, De Goudse en a.s.r..

- De premiecheck controleert offertes gebaseerd op een conventionele verzuimverzekering met een eigen risico termijn van 10 dagen. De uitgangspunten hierbij zijn bedrijven die qua loonsom, verzuim en de sector het meest vergelijkbaar zijn met het bedrijf waarvoor de premiecheck wordt gedaan. 

 

Uitkomst

De uitkomst van de premiecheck kan gebruikt worden om te beslissen of het sluiten van (een nieuwe) verzuimverzekering een financieel voordeel oplevert. Is de huidige premie niet opgegeven dan is de uitkomst een indicatie van de premie die een vergelijkbaar bedrijf betaalt voor een verzuimverzekering. Wordt er wel een huidige premie ingevoerd, dan kan er een vergelijk worden gemaakt. Besparingen van meer dan 3% op de premie worden als besparing gekwalificeerd. Is er geen besparing of is deze lager dan 3% dan is de uitkomst dat de huidige premie marktconform is. Een eventuele besparing wordt afgetopt op 25%.  

 

Let op!

De uitkomst uit de premiechecktool is een indicatie of de door u betaalde premie marktconform is volgens de uitgangspunten die hierboven zijn weergegeven. Voor het bepalen van een definitieve premie moet een offerte opgevraagd worden, waarvoor meer informatie benodigd is. Hieruit kan een ander resultaat komen en dus blijken dat er wel dan wel geen financieel voordeel is te behalen.

 

Geen premievergelijking mogelijk

In onderstaande gevallen kan er geen vergelijking worden gemaakt van de premie. 

• Voor deze sectoren kan geen vergelijking worden gemaakt: sectornummer 52 en 61 t/m 68. 

• Voor de uitzendbranche kan geen vergelijking worden gemaakt, omdat dit maatwerk is;

• Bedrijven met meer dan 1,5 miljoen loonsom zijn te groot voor de premiechecktool, het advies is dan altijd maatwerk.