Priveschade collectief

Welkom op de pagina met informatie over het Collectief Verzekeringsplan. Het Collectief Verzekeringsplan kunnen wij voor een werkgever afsluiten bij verzekeraar Allianz Nederland.

Priveschade collectief

Wanneer een werkgever een collectiviteit heeft afgesloten, dan kan de werknemer voor zijn verzekeringen (zoals auto, inboedel, woonhuis of reis) zelf premies berekenen en verzekeringen afsluiten. 

Deze verzekeringen sluit de werknemer via het collectief af tegen - over het algemeen - scherpere premies dan als de verzekeringen individueel worden afgesloten. Bovendien biedt het collectieve contract nog een aantal extra's zoals onderstaande uitbreidingen ten opzichte van de standaard polisdekkingen. 

Uitbreidingen in het collectieve contract: 

Inboedelverzekering
Vergoeding van kosten van vervanging van sloten in geval van diefstal of vermissing van sleutels. Voor bepaalde aanvullende dekkingen (denk aan opruimingskosten en tuinaanleg) geldt na schade een verdubbeling van het uitkeringspercentage van 10% naar 20%.

Woonhuisverzekering
In aanvulling op bovengenoemde uitbreiding geldt er ook een gratis 10% aanvullende uitkering op het schadebedrag.

Motorrijtuigenverzekering
In geval van total loss, bij WA+ volledige cascoverzekering, heeft de werknemer ook de keuze om de auto te laten repareren. Het schadebedrag wordt dan vergoed en niet de total losswaarde. Er geldt dan wel een reparatieplicht.

Glasverzekering
Een vergoeding van de kosten van het schilderwerk.

Allianz regelt direct de zaken met de werknemer, maar uiteraard helpen wij indien nodig. Voor meer informatie neemt u contact op met uw adviseur via telefoonnummer 070-302 22 22.