Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)

Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)
Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)

Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)

 

Wat is de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU)?

De RVU is een regeling die werkgevers in staat stelt om werknemers die dicht bij hun AOW-leeftijd zijn financieel te ondersteunen bij vervroegde uittreding. De regeling, die vrijgesteld is van de RVU-heffing, maakt het mogelijk voor werknemers om tot drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Dit wordt gedaan door een uitkering ter overbrugging van die periode tot aan de AOW. De RVU-regeling is bedoeld om werkgevers en werknemers flexibiliteit te bieden rondom pensionering. 

De RVU is in veel collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) opgenomen. De deelname aan deze regeling is echter meestal niet verplicht. Het biedt werkgevers de mogelijkheid om op vrijwillige basis afspraken te maken met werknemers over vervroegde uittreding. De specifieke voorwaarden en de manier waarop de regeling wordt geïmplementeerd, kunnen variëren afhankelijk van de betreffende cao.

De RVU is ontworpen om werknemers financieel te ondersteunen wanneer zij voor hun pensioengerechtigde leeftijd willen stoppen met werken. Het biedt een uitkering om de periode tot aan het pensioen of de AOW te overbruggen. Normaal gesproken is over deze uitkering een belasting van 52% verschuldigd, bekend als de RVU-heffing. Echter, in het pensioenakkoord is besloten tot een tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing van 2021 tot en met 2025, waarbij voor uitkeringen aan werknemers die maximaal 36 maanden jonger zijn dan hun AOW-leeftijd, geen RVU-heffing verschuldigd is tot een bepaald drempelbedrag. 

 

Voor wie is RVU?

De RVU is vooral relevant voor werknemers in zware beroepen en dan specifiek voor werknemers geboren tussen 1955 en 1961, die tot drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen stoppen met werken. Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en een WIA-uitkering ontvangen, kunnen ook onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de RVU. 

In Nederland is er geen officiële lijst van zware beroepen. Echter, het pensioenakkoord erkent dat sommige werkenden niet op een gezonde manier kunnen doorwerken tot hun pensioengerechtigde leeftijd vanwege zware werkomstandigheden. Voor deze groep kan een individuele of collectieve afspraak voor eerder stoppen een oplossing bieden. 

 

Collectieve en individuele afspraken
Werkgevers en vakbonden kunnen collectieve afspraken maken over eerder stoppen met werken voor bepaalde functie- of leeftijdsgroepen. Als er geen collectieve afspraak is, kunnen individuele afspraken worden gemaakt, hoewel werknemers hier geen recht op hebben en werkgevers niet verplicht zijn om dergelijke aanbiedingen te doen

 

Financiële aspecten van de RVU

Tot eind 2025 betaalt de werkgever minder belasting over de RVU-uitkeringen onder de tijdelijke drempelvrijstelling RVU. Dit bedraagt maximaal in 2024 € 26.184,- per jaar, of € 2.182,- bruto per maand, wat overeenkomt met de netto-inkomsten van een alleenstaande AOW'er. 

De RVU-regeling kan maandelijks of eenmalig worden ontvangen. Een eenmalige uitkering is maximaal € 78.552,- (2024) bruto, maar de belastingtarieven zijn minder gunstig dan voor maandelijkse betalingen. 

Om in aanmerking te komen voor de drempelvrijstelling, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

  •  De werknemer stopt niet eerder dan drie jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd.
  •  De RVU-uitkering mag niet hoger zijn dan het drempelbedrag.
  •  De RVU moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn afgesproken met werknemers die uiterlijk op 31 december 2028 de AOW-leeftijd bereiken.
     

Wat kan VLC & Partners voor u betekenen?  

VLC & Partners biedt diensten voor zowel werkgevers als werknemers met betrekking tot de RVU-regeling. Voor werkgevers omvat dit bijvoorbeeld hulp bij het aanvragen van MDIEU-subsidie en ondersteuning bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een efficiënt duurzaam inzetbaarheidsbeleid (waar de RVU natuurlijk een onderdeel van is). Voor werknemers richten we ons op advies, financiële planning en begeleiding. Onderdeel van dit advies is dat we ook kijken naar de mogelijkheden binnen de pensioenregeling. Onze adviseurs helpen bij het beoordelen van de financiële haalbaarheid van de RVU-regeling, wat vaak leidt tot een hogere deelnamegraad.

Meer weten?
Voor meer informatie of specifiek advies over de RVU-regeling, kunt u contact opnemen met VLC & Partners. Wij bieden uitgebreide ondersteuning en advisering met betrekking tot deze regeling.

 

 

Veelgestelde vragen

Wat is een RVU-regeling?

RVU staat voor de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) die (nagenoeg) uitsluitend als doel heeft om te voorzien in een of meer uitkeringen of verstrekkingen ter overbrugging van de tijd tot de pensioeningangsdatum of de AOW.

Wat houdt de RVU regeling in?

Een werknemer mag (maximaal) 3 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd stoppen met werken. Het gaat om een jaarlijks bedrag van maximaal € 24.444 (per maand is dit € 2.037 bruto in 2023). Netto is dit € 1.422 per maand.

Hoe lang blijft de RVU regeling?

Die regeling maakt deel uit van het pensioenakkoord, en loopt af in 2025.

Sylvia van Schaik

Wilt u meer weten?
Sylvia van Schaik staat voor u klaar.

Ik ben gespecialiseerd in pensioenregelingen en duurzame inzetbaarheid. Mijn expertise ligt in het helder en begrijpelijk maken van deze complexe vraagstukken voor zowel werkgevers als werknemers. Met een sterke HRM-achtergrond richt ik mij op het evenwichtig behartigen van de belangen van zowel de werkgever als de werknemer. Mijn doel is om samen met de werkgever vanuit goed werkgeverschap een werkomgeving te creëren waarin werknemers gedurende hun hele loopbaan gezond en gemotiveerd blijven. 

Martijn van Eijk

Wilt u meer weten?
Martijn van Eijk staat voor u klaar.

Pensioen wordt vaak gezien als lastige, ingewikkelde en saaie materie. Door middel van mijn expertise maak ik dit onderwerp juist laagdrempelig, eenvoudig te begrijpen en erg interessant voor werknemers. Hier profiteer je ook als werkgever van. Daar word ik heel enthousiast van, een win-win-win situatie. Ik ga de uitdaging graag aan.