Subsidieaanvraag voor Duurzame Inzetbaarheid (MDIEU)

Bestemd voor HR-Managers, CHRO's en CFO's
Subsidieaanvraag voor Duurzame Inzetbaarheid (MDIEU)
Subsidieaanvraag voor Duurzame Inzetbaarheid (MDIEU)

Subsidieaanvraag voor Duurzame Inzetbaarheid (MDIEU)

Bestemd voor HR-Managers, CHRO's en CFO's

 

Wat is MDIEU?

MDIEU staat voor de subsidie gericht op Maatregelen Duurzame Inzetbaarheid En Uitstroom. Deze subsidie is bedoeld om nieuwe initiatieven op het gebied van werknemerswelzijn en -ontwikkeling te stimuleren. Het omvat aspecten zoals leefstijl-coaching, vroegpensioenregelingen, en het verbeteren van arbeidsomstandigheden.

In het kader van het bevorderen van een gezonde en productieve arbeidsmarkt biedt de Nederlandse overheid de MDIEU-subsidie aan. Twee keer per jaar, op 1 april en 1 oktober, zet de overheid de subsidie aanvraag open. Deze subsidie ondersteunt initiatieven gericht op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door in werknemers te investeren, draagt MDIEU bij aan een veerkrachtige economie en verhoogt het de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven.


Voor wie is MDIEU bedoeld?

De MDIEU-subsidie is vooral interessant voor grotere bedrijven die actief willen investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun personeel. Dit zijn organisaties die bereid zijn aanzienlijke middelen te besteden aan werknemerswelzijn en -ontwikkeling. De subsidie is minder geschikt voor kleinere bedrijven of organisaties die niet de middelen of de intentie hebben om grote projecten op het gebied van werknemerswelzijn en -ontwikkeling te implementeren. Daarnaast moeten bedrijven bereid zijn aan specifieke voorwaarden en richtlijnen te voldoen en over de capaciteit beschikken om een gedetailleerd subsidieaanvraagproces te doorlopen.

 

Hoe werkt het / stappenplan

Het aanvraagproces voor de MDIEU-subsidie vereist zorgvuldige planning en voorbereiding:

Stap 1: Uitvoeren van een grondige analyse van de huidige stand van duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie.

Stap 2: Opstellen van een gedetailleerd activiteitenplan en budgetvoorstel, gebaseerd op de analyse.

Stap 3: Selectie providers en aanvragen offertes en deze toevoegen aan de aanvraag.

Stap 4: Aanmelden en indienen van de subsidieaanvraag binnen de gestelde termijnen.

Stap 5: Zorgen voor naleving van alle subsidievoorwaarden en -richtlijnen.

 

Subsidieregeling voor vervroegde uittreding (RVU)

De MDIEU-regeling ondersteunt werkgevers met een subsidie voor de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Dit is bedoeld voor werknemers die, vaak vanwege fysiek veeleisende banen, niet in staat zijn door te werken tot hun AOW-leeftijd. Een belangrijke voorwaarde is dat werkgevers ook investeren in maatregelen voor duurzame inzetbaarheid. Minimaal 25% van het totale subsidiebedrag moet hieraan besteed worden, zoals vastgelegd in het activiteitenplan. 

Voorwaarden voor vroegtijdige pensionering

Voor het financieel ondersteunen van vroegtijdige pensionering gelden specifieke voorwaarden. Subsidie kan maximaal 25% van de kosten dekken. Essentieel is dat de betreffende werknemer fysiek zwaar werk verricht en binnen drie jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De maandelijkse uitkering mag het fiscaal vrijgestelde maximum van € 2.037,-  bruto (€ 24.444,- bruto per jaar in 2023) niet overschrijden. Dit aanbod voor vervroegde pensionering moet bovendien gericht zijn op een specifieke, duidelijk omschreven groep werknemers. Alle relevante voorwaarden vind je op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid
 

Ondersteuning door VLC & Partners

Wij bieden uitgebreide ondersteuning bij elke stap van het aanvraagproces:

  • Ontwikkeling van een duurzaam inzetbaarheidsrapport, inclusief ROI-analyse en interventieplan.
  • Begeleiding bij het opstellen en indienen van de subsidieaanvraag.
  • Advies over en integratie van alternatieve financieringsbronnen, zoals zorg- en inkomensverzekeringen.
  • Selectie van providers en leveranciers met borging van een optimale prijs en kwaliteit en afspraken 

Kosten en vergoedingen

De vergoeding die wij in rekening brengen voor het opstellen van de duurzame-inzetbaarheids-rapportage, wordt volledig vergoed bij subsidietoekenning. Voor begeleiding en het opstellen van de aanvraag wordt 50% gedekt door de subsidie bij toekenning.     

Belangrijke kenmerken van deze subsidie zijn:

  • Minimaal aan te vragen subsidiebedrag: € 75.000,-. Aangezien de subsidie voor duurzame inzetbaarheid 50% bedraagt, is de minimale investering € 150.000,-. 
  • Voor maatregelen die gericht zijn op eerder stoppen met werken, is dit 25%. 
  • Er is ook een budget van € 5.000,- beschikbaar voor de bedrijfsanalyse.   

Invulling na toekenning van de subsidie

Als de subsidie is toegekend ondersteunen wij de onderneming om tot een succesvolle uitrol van het project te komen. Naast het projectmanagement, de urenverantwoording voor het definitief verkrijgen van de subsidie, de afspraken met de providers en/of de leveranciers helpen wij ook bij de financiële afwikkeling van het project. 

 

 

Kom in actie

Met de MDIEU-subsidie krijgt uw organisatie de kans om te investeren in het meest waardevolle bezit: uw medewerkers. VLC & Partners staat klaar om u te begeleiden bij elke stap van dit essentiële proces. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en ondersteuning bij uw MDIEU-subsidieaanvraag. 
 

Effectief beleid en rendabele investeringen

Vele bedrijven willen investeren in duurzame inzetbaarheid maar worstelen met de start. Externe onderzoeken zoals DIX/TNO, PMO, Arbo-rapportages en tevredenheidsonderzoeken leveren vaak niet de gehoopte inzichten. VLC & Partners biedt een unieke oplossing door algemene verzuimdata te combineren met actuele werkgeversinformatie, wat resulteert in een duidelijk overzicht voor effectieve beleidsontwikkeling en inzicht in rendabele investeringsgebieden.

Maak van 2024 het jaar waarin duurzame inzetbaarheid centraal staat in uw organisatie. Start met onze gratis duurzame inzetbaarheidsscan om de huidige situatie in kaart te brengen en identificeer kansen voor verbetering. Profiteer van (MDIEU-) subsidies om uw initiatieven te ondersteunen. Neem actie, vraag de scan aan, en zet samen met VLC & Partners de eerste stap naar een gezondere, productievere toekomst voor uw organisatie. Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact op voor een inzichtelijke start. 
 

Gratis scan aanvragen

 

Meer informatie

Voor meer uitgebreide informatie over de thema's gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid, nodigen wij u uit om onze gespecialiseerde pagina's te bezoeken. Op onze pagina 'Duurzame Inzetbaarheid' vindt u diepgaande informatie en inzichten. Daarnaast bieden de subpagina's 'Amplitie', 'Curatieve Zorg' en 'Preventieve Zorg' specifieke details en strategieën die uw organisatie kunnen helpen bij het bevorderen van een gezonde en productieve werkomgeving. 

Sylvia van Schaik

Wilt u meer weten?
Sylvia van Schaik staat voor u klaar.

Ik ben gespecialiseerd in pensioenregelingen en duurzame inzetbaarheid. Mijn expertise ligt in het helder en begrijpelijk maken van deze complexe vraagstukken voor zowel werkgevers als werknemers. Met een sterke HRM-achtergrond richt ik mij op het evenwichtig behartigen van de belangen van zowel de werkgever als de werknemer. Mijn doel is om samen met de werkgever vanuit goed werkgeverschap een werkomgeving te creëren waarin werknemers gedurende hun hele loopbaan gezond en gemotiveerd blijven. 

.

Vraag een duurzame inzetbaarheid scan aan