TFG

Als maat van The Future Group (TFG) bieden wij u de mogelijkheid om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten zonder voorafgaand advies in te winnen. 

Verplichte kennis- en ervaringstoets

Sinds 1 januari 2014 is het wettelijk verplicht dat u als kandidaat-verzekerde een kennis- en ervaringstoets aflegt, voordat u een complexe verzekering (zoals de AOV) kunt afsluiten zonder voorafgaand advies.

Verplichte toets als beschermingsmaatregel
Een kandidaat-verzekerde kan afzien van het adviestraject, terwijl hij onvoldoende kennis heeft om een complexe verzekering aan te gaan. Hij loopt dan het gevaar om geen passend product voor zichzelf af te sluiten. Dit wordt vaak pas opgemerkt als er sprake is van arbeidsongeschiktheid en er een uitkering wordt aangevraagd, die mogelijk tegenvalt. Op dat moment kan zo’n keuze niet meer worden hersteld. De wetgever wil met de verplichte kennis- en ervaringstoets deze ongewenste situatie voorkomen en de kandidaat-verzekerden tegen zichzelf in bescherming nemen.

AOV zonder voorafgaand advies

Met TFG hebben wij specifieke afspraken gemaakt rondom het afsluiten van een AOV zonder voorafgaand advies. Slaagt u voor de verplichte kennis- en ervaringstoets, dan kunt u als maat van TFG bij ons zonder advies een AOV afsluiten. Hiervoor vragen wij u dan om ons een opdrachtbevestiging en een paar benodigde gegevens toe te sturen. Deze gegevens kunt u na het slagen van de toets online invullen. De opdrachtbevestiging ontvangt u na de geslaagde toets automatisch per e-mail. Deze kunt u dan printen, ondertekenen en toesturen.

Doe de kennis- en ervaringstoets