Update-wet-toekomst-pensioenen

De belangrijkste punten van het debat
Update-wet-toekomst-pensioenen
Update Wet Toekomst Pensioenen
Update Wet Toekomst Pensioenen

Update Wet Toekomst Pensioenen

De belangrijkste punten van het debat

Samenvatting debat Wet Toekomst Pensioenen 22 mei

De eerste dag van het plenaire debat zit er op. Hoewel het grotendeels een herhaling van standpunten is, zijn er ook wel enkele interessante punten naar voren gekomen. In dit verslag leest u de belangrijkste punten en updates.

Belangrijkste punten en stand van zaken

 

1

Wetgevingsproces Tweede Kamer

Misschien wel de belangrijkste is of het wetgevingsproces wel goed is verlopen in de Tweede Kamer. Artikel 63 van de Grondwet regelt onder andere de pensioenen van (gewezen) leden van de Staten Generaal. Een wijziging van deze wet kan alleen met tweederde meerderheid in de Tweede Kamer.

De Wet toekomst pensioenen is in de Tweede Kamer niet met deze tweederde meerderheid aangenomen. De vraag is dan ook aan de Minister gesteld of ze zeker weet dat dit geen juridische problemen gaat opleveren. De Minister heeft eind van de dag schriftelijk gereageerd waarin zij aangeeft dat bovenstaande niet van toepassing is met deze wetwijziging.

Verder kunnen we vaststellen dat nog steeds veel partijen kritisch zijn over de invoering van de wet. Gaat het administratief allemaal wel goed lopen? Is er wel voldoende mogelijkheid tot beroep, wanneer je als deelnemer je tekort voelt gedaan, zonder dat het hele juridische systeem vastloopt door de hoeveelheid bezwaren? 

2

Einddatum akkoord?

Ook de in de wet gemelde einddatum van het overgangsrecht (1-1-2027) is door veel partijen, waaronder het CDA, ter discussie gesteld. Maar waar het wetenschappelijk bureau van het CDA afgelopen zaterdag heel duidelijk is in haar stellingname om de wet niet door te laten gaan, gaf mevrouw Ooms van het CDA genoeg openingen om toch akkoord te gaan met de wet.

3

Tegenstanders

Het gezicht van de tegenstanders, Martin van Rooijen van 50Plus, heeft zijn spreektijd van 110 minuten ruimschoots weten te vullen. En alleen al in de keuze van zijn woorden is duidelijk dat hij tegen de wet is. Dat blijkt ook uit het aantal moties dat hij ingediend heeft. Maar heeft zijn pleidooi nog iets nieuws opgeleverd? Het was vooral een herhaling van standpunten die ook al in de technische commissie aan de orde zijn geweest. Maar gemeld moet worden dat het wel een goede opsomming was, ongeacht of je dan voor of tegen zijn standpunten bent.

50Plus ziet onder andere problemen bij de uitvoering en verwijst hierbij naar de toeslagenwet. Hierbij gaat hij wel voorbij aan het feit dat de toeslagenwet wordt uitgevoerd door de overheid, terwijl pensioenen wordt uitgevoerd door pensioenfondsen en verzekeraars.

Pensioenfondsen zijn kritisch over de administratieve last maar hebben aangegeven de transitie en de uitvoering aan te kunnen zolang er voldoende voorbereidingstijd is.

Vervolg

Dinsdag begint met beantwoording van de vragen door de Minister. Het wordt spannend wat de strategie wordt van de Minister. Zal deze met gestrekt been erin gaan en erop vertrouwen dat de partijen die eerder de wet hebben gesteund in de Tweede Kamer dat ook in de Eerste Kamer tijdens de stemming op 30 mei zullen doen. Of trekt ze de wet terug of doet ze harde toezeggingen om de twijfelaars over de streep te trekken.

Na vandaag weten we meer en kunnen alle marktpartijen de balans gaan opmaken.