Whk-beschikking

Vertrouwen is goed, controleren is beter
Uw beschikking laten controleren?
Whk-beschikking

Ieder jaar in november of december valt bij werkgevers een brief van de Belastingdienst op de mat met daarin de Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (Whk). In deze beschikking staan de premiepercentages die u moet betalen voor de Ziektewet en WGA. Deze premiepercentages worden berekend door de Belastingdienst. Veel organisaties bekijken de beschikking en gaan ervan uit dat het ‘wel klopt’. Soms kijken ze alleen of ze de namen kennen en of het premiepercentage niet te veel afwijkt van de jaren ervoor. Helaas merken wij ieder jaar weer dat er veel fouten worden gemaakt bij het opstellen van de beschikking, waardoor er voor veel bedrijven veel te besparen valt. 

Premiebepaling door instroom in ZW en WGA 
De vaststelling van de premie voor kleine ondernemingen gebeurt per sector en hangt af van de instroom in de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de gedifferentieerde premie Ziektewet (ZW) binnen die sector. Voor middelgrote ondernemingen wordt de Werkhervattingskas (Whk)-premie gedeeltelijk bepaald door de sectorinstroom en gedeeltelijk door de eigen instroom in de ZW en WGA in het jaar 2022. In het geval van grote werkgevers wordt de Whk-premie voor het jaar 2024 uitsluitend berekend op basis van de eigen instroom in de ZW en WGA in 2022, zoals de Belastingdienst voorschrijft.  

De grenzen voor deze indeling staan vermeld in het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas dat door het UWV wordt gepubliceerd. 

Loongrenzen                                          Loonsom  

 • Kleine onderneming                    < €  942.500,-                          
 • Middelgrote onderneming         > €  942.500,- en < € 3.770.000,-  
 • Grote onderneming                    > €  3.770.000,-  
   

Wat is het belang van de controle Whk?   
De informatie die de Belastingdienst gebruikt is niet altijd (volledig) juist. Daarom kan het belangrijk zijn om uw beschikking te laten controleren. Zo hebben fouten vaak te maken met het feit dat de schadelast onterecht wordt toegerekend omdat er een uitsluitingsgrond van toepassing is ten aanzien van de medewerker die ziek uit dienst is gegaan en/of is ingestroomd in de WGA.   
 

Uw beschikking laten controleren?Voorbeelden van enkele veel gemaakte fouten zijn:

 • Er wordt een onjuiste toerekening van een medewerker aan uw organisatie gehanteerd.
 • De overgang van onderneming is niet goed verwerkt. 
 • Ook op het gebied van de instroom worden er regelmatig fouten gemaakt.
   

Controle is een specialisme  
Het controleren van een Whk-beschikking is complex en ingewikkeld. Daarnaast is het ook constant aan verandering onderhevig. Om de beschikking goed en volledig te controleren moet u precies weten hoe de wet- en regelgeving in elkaar zit. Daarom werken wij nauw samen met externe partijen met -hoogopgeleide- specialisten op dit gebied. Veel van deze specialisten werken op basis van ‘No cure, no pay’.   
 

Praktijkcasus  
Recent hebben we voor één van onze klanten, een middelgrote werkgever, een controle laten uitvoeren. Uit de controle bleek dat de toerekening van een ex-werknemer niet terecht was. Het gevolg was dat de WGA-percentages met terugwerkende kracht zijn gecorrigeerd met als resultaat een teruggave van circa € 63.000,-. In dit geval ging om slechts één persoon, kortom het loont echt om de Whk door een professionele partij te laten controleren.    
 

Zet uw besparing in!  
Bij ongeveer 70% van de ondernemingen levert de controle een -aanzienlijke- besparing op. Veel ondernemingen gebruiken deze besparing om opnieuw te investeren, bijvoorbeeld in het duurzame inzetbaarheidsbeleid van de onderneming. 

 

Veelgestelde vragen

Waarom ontvang ik een Whk-beschikking?

Vanuit de Werkhervattingskas (Whk) worden de loonkosten van zieke en/of arbeidsongeschikte werknemers gefinancierd. (Middel-)grote ondernemingen betalen naast een vaste branche gerelateerd premie ook een premie waarvan de hoogte afhankelijk van de werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. Ieder jaar worden de premies door de Belastingdienst opnieuw vastgesteld en d.m.v. een beschikking aan u medegedeeld. 

Wat is een Whk-beschikking?

De Whk-beschikking is de brief die een werkgever aan het einde van ieder jaar van de Belastingdienst ontvangt. In deze brief zijn de Whk-premiepercentages voor het komende jaar vermeld. Het is belangrijk dat de werkgever deze controleert of door een specialist laat controleren. Uit ervaring weten wij dat bij ca. 70% van de bedrijven fouten zijn gemaakt. 

Hoe hoog is de Whk-premie?

De hoogte van de premie is afhankelijk van meerdere factoren, nl:

-           De sector
-           Hoogte loonsom
-           De daadwerkelijke ZW/WGA-instroom

Ik wil mijn Whk-beschikking laten controleren, hoe gaat dat in zijn werk?

Allereerst stellen wij een opdrachtovereenkomst op. Als u deze hebt ondertekend kunnen wij voor u aan de slag. Wij ontvangen dan graag onderstaande stukken van u:

 • De te controleren Whk-beschikkingen. We kunnen maximaal 5 jaar terug, dus voor nu 2017 t/m 2022 en vanaf 1 januari 2023 worden het de beschikkingen van de jaren 2018 t/m 2023.
 • De instroomlijsten (alleen als u deze zelf heeft opgevraagd).
 • De XML van de loonaangifte per te onderzoeken boekjaar.


Heeft u vragen? Neem contact op met onze adviseurs

Arjen Karelse

Wilt u meer weten?
Arjen Karelse staat voor u klaar.

Met ruim 15 jaar ervaring adviseer ik werkgevers over de financieringsmogelijkheden van verzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid. Het mooie van mijn vak is dat ik bij veel werkgevers over de vloer kom en deze inzichten helpen mij om mooie oplossingen te realiseren. Het vakgebied is constant in beweging en past zich voortdurend aan. Kortom er zijn mooie uitdagingen die ik graag samen met u wil aangaan!