Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor notarissen

Zekerheid en bescherming van uw Inkomen
Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor notarissen
Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor notarissen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor notarissen

Zekerheid en bescherming van uw Inkomen

 

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor notarissen?


Als notaris kunt u geen beroep doen op de sociale verzekeringen als u arbeidsongeschikt raakt. Heeft u iets geregeld als uw inkomsten gedeeltelijk of volledig wegvallen? Als notaris bent u hier liever niet mee bezig: tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raken. Maar toch is het slim om bij dit risico stil te staan. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bent u verzekerd van een inkomen als u arbeidsongeschikt raakt.  

Wettelijk gezien bent u feitelijk arbeidsongeschikt als u minder dan achttien uur kunt werken. Volgens de Wet op het notarisambt (Wna) (artikel 29 lid 4) en het Besluit op het notarisambt (artikel 7) moet een notaris zijn ambt namelijk minimaal achttien uur per week uitoefenen. 

Als notaris zijn uw kennis en vaardigheden van onschatbare waarde voor uw klanten en uw bedrijf. Maar wat gebeurt er als u niet meer in staat bent om te werken door een ziekte of een ongeval? Met een AOV kunt u ervoor zorgen dat u nog steeds een inkomen ontvangt, zodat u zich kunt richten op uw herstel zonder u zorgen te hoeven maken over uw financiële situatie.

 

Wanneer is een AOV geschikt voor u als notaris?

  • U en/of uw gezin zijn (deels) afhankelijk van uw beroepsinkomen.
  • U beschikt zelf niet over voldoende vermogen om een (al dan niet langdurige) periode van arbeidsongeschiktheid, of u bent niet bereid om dit vermogen hiervoor te gebruiken.
  • U wilt zelf keuzes kunnen maken over de dekking van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, afgestemd op uw situatie.
  • U wilt niet afhankelijk zijn van de verplichte arbeidsongeschiktheidsvoorziening van de overheid die naar verwachting vanaf 1 januari 2027 in werking treedt.


Bij VLC & Partners  hebben we een unieke AOV voor notarissen:

  • De premie van onze M-AOV is leeftijdsafhankelijk met als voordeel dalende premies in de laatste verzekeringsjaren. 
  • Daarnaast heeft de M-AOV geen tussentijdse onverwachte tariefstijgingen.  

 

De voordelen van de M-AOV voor notarissen

✔  Beroepsarbeidsongeschiktheid (gehele looptijd) 
✔  Hoge verzekerde bedragen mogelijk 
✔  Dalende premies in de laatste verzekeringsjaren 
✔  Uniek oversluitbeleid (overname bestaande verzekeringen zonder keuring) 
✔  Maximale eindleeftijd 68 jaar 
✔  Ruime optieclausule voor verhogen verzekerd bedrag 

 

Bereken uw premie

 

Bespaartips voor een AOV voor notarissen

1.Individueel of collectief     

Ook is het soms interessant om een AOV collectief te verzekeren voor de partners binnen een notariskantoor. Afhankelijk van de omvang van een collectiviteit is het mogelijk verzekeringen zonder keuringen af te sluiten.


Kijk of u tussentijds kan oversluiten
Wist u dat u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering ook tussentijds kunt oversluiten naar een andere verzekeraar? U hoeft niet tot het eind van het jaar te wachten om te besparen op uw premie.   
 

2. Verzekerd bedrag verlagen     

Heeft u vermogen en reserves opgebouwd? Bepaal welke periode u zelf kunt overbruggen en overweeg dan een langere eigen risico termijn, een lagere eindleeftijd of bespaar op de indexatie van de polis. Kijkt u ook eens kritisch naar de hoogte van uw verzekerd bedrag.


3. De premie is fiscaal aftrekbaar     

De premie die u voor een AOV betaalt is fiscaal aftrekbaar, voor de vennootschaps- of inkomstenbelasting. Op basis van uw persoonlijke situatie kan uw adviseur de verschillende mogelijkheden met u doornemen.

Heb ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt als ondernemer kunt u niet terugvallen op de sociale voorzieningen. U moet zelf een verzekering afsluiten zodat u toch inkomen heeft als u niet kunt ondernemen. Kunt u tijdelijk terugvallen op het inkomen van uw partner of heeft u voldoende geld achter de hand? Dan is een arbeidsongeschiktheidsverzekering misschien niet nodig. Bent u ook tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid afhankelijk van uw inkomen? Dan is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verstandig.
 

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?


Verschillende factoren spelen mee bij het bepalen van de hoogte van de premie zoals uw leeftijd en beroep. Maar ook het verzekerd bedrag, eigen risico en duur van de uitkering bepalen de premie. Speciaal voor business professionals zoals advocaten, accountants, notarissen en architecten is de M- AOV ontwikkeld. Bereken zelf de premie online.
 

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering is nog niet verplicht. Het kabinet wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen invoeren. In het voorjaar van 2024 verwacht het een wetsvoorstel hiervoor in te dienen bij de Tweede Kamer. De verplichte verzekering moet zelfstandige ondernemers (inclusief zzp’ers) beter beschermen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Neem contact op met de verzekeringsspecialisten

Nienke de Winter

Wilt u meer weten?
Nienke de Winter staat voor u klaar.

Wij kennen alle uitdagingen waar de business professionals voor staan en kunnen ze door ons grote marktaandeel inzichten verschaffen in overwegingen en besluiten van hun peers. Hierdoor zijn we naast adviseur ook een volwaardig sparringpartner.   

Erik Stoffels

Maak kennis met Erik

Onze doelgroep kenmerkt zich door een sterke regulering van onder andere de verzekeringen. Wij kennen deze richtlijnen goed en kunnen daardoor garanderen dat dekkingen voldoen aan de eisen die hiervoor gelden.

Jan Middelburg

Wilt u meer weten?
Jan Middelburg staat voor u klaar.

Aansprakelijkheid is de hoeksteen van de verzekeringsportefeuille voor onze klanten. Wij geven bij voorkeur echter een compleet advies. Ons team is divers en bestaat uit verzekeringsspecialisten en consultants. We werken daarnaast nauw samen met andere afdelingen.