Preventieve zorg

Preventieve zorg

Preventieve zorg

voor productieve en betrokken werknemers

 

Wat is preventieve zorg?

Preventieve zorg verwijst naar proactieve maatregelen en initiatieven die werkgevers treffen om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van hun werknemers te bevorderen en te behouden. Het omvat een breed scala aan preventieve acties, zoals gezondheidsprogramma's, voorlichtingscampagnes, gezonde werkplekken, ergonomische aanpassingen en regelmatige gezondheidscontroles. 

Ook het beschikbaar stellen van een collectieve zorgverzekering kan tot preventieve zorg worden gerekend. De zorgverzekeraar biedt naast talloze workshops, trainingen en interventies bijvoorbeeld ook gezondheidsapps die de werknemer kunnen helpen om aan hun gezondheid te werken. 

Door in te zetten op preventieve zorg, streven werkgevers ernaar om gezondheidsrisico’s te minimaliseren, stress te verminderen en medewerkers te ondersteunen bij het behouden van een goede fysieke en mentale gezondheid. Dit leidt niet alleen tot een hogere productiviteit en tevredenheid onder medewerkers, maar ook tot een duurzaam en veerkrachtig personeelsbestand, wat van essentieel belang is in een steeds veranderende werkomgeving.
 

Waarom preventieve zorg?

Een werkgever moet investeren in preventieve zorg omdat het talloze voordelen biedt voor zowel de medewerkers als de organisatie als geheel. Allereerst leidt preventie tot een gezonder en gelukkiger personeelsbestand, waardoor het ziekteverzuim wordt verminderd en de productiviteit wordt verhoogd. Gezonde werknemers zijn gemotiveerder en veerkrachtiger, wat leidt tot een positieve werkcultuur en een hogere werknemersbetrokkenheid.

Daarnaast bespaart investeren in preventie op de lange termijn kosten. Door vroegtijdig gezondheidsproblemen aan te pakken en risicofactoren te verminderen, kunnen ernstige gezondheidskwesties worden voorkomen, wat resulteert in lagere medische kosten en verzekeringspremies.

Door het aanbieden van een collectieve zorgverzekering verbetert ook het imago van de werkgever als zorgzaam en verantwoordelijk, wat helpt bij het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers. Kortom, investeren in preventieve zorg bevordert duurzame inzetbaarheid, verhoogt de bedrijfsprestaties en creëert een win-winsituatie voor zowel werknemers als werkgevers.


 

Maak preventieve zorg geschikt voor alle werknemers 

Bij het implementeren van preventieve zorg en duurzame inzetbaarheid moeten bedrijven rekening houden met de diverse aard van de werkzaamheden binnen de organisatie. Verschillende functies en werkplekken kunnen unieke uitdagingen met zich meebrengen die een succesvolle introductie in de weg kunnen staan.

Voor medewerkers op kantoor kan preventieve zorg gericht zijn op het minimaliseren van werk gerelateerde stress, het bevorderen van ergonomische werkplekken en het aanbieden van gezondheidsprogramma's. Voor chauffeurs in vrachtwagens kan de focus liggen op het verminderen van fysieke belasting, het bevorderen van verkeersveiligheid en het aanbieden van gezonde maaltijdopties onderweg.

In productieomgevingen, zoals achter de lopende band, is het belangrijk om aandacht te besteden aan ergonomie, het voorkomen van repetitieve bewegingen en het waarborgen van veilige werkomstandigheden.

Een werkgever kan werknemers hier ook van dienst zijn door een collectieve zorgverzekering beschikbaar te stellen. Het gaat niet alleen om het afsluiten van zo'n verzekering, maar vooral ook om het aanbieden van een werkgeversbijdrage, vooral wanneer werknemers aanvullende dekking willen. Het blijkt dat de deelnamegraad aanzienlijk toeneemt wanneer de werkgever een deel van de premie op zich neemt.

Een succesvolle introductie van preventieve zorg vereist een totaalaanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften en uitdagingen van alle werkzaamheden. Het betrekken van medewerkers bij het ontwikkelen van preventieve zorginitiatieven en het bieden van maatwerkoplossingen kan helpen om alle werknemers te ondersteunen bij het behouden van hun gezondheid en welzijn, ongeacht hun functie of werkplek.


Wanneer is preventie zorg succesvol? 

Preventieve zorg wordt als succesvol beschouwd wanneer het een positieve impact heeft op de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van werknemers, en tegelijkertijd bijdraagt aan het behalen van de organisatiedoelen. Enkele indicatoren van succesvolle preventieve zorg zijn:

 • Verminderd ziekteverzuim: Een succesvol preventief zorgprogramma kan het aantal ziektedagen verminderen, waardoor werknemers minder vaak afwezig zijn en de continuïteit van het werk wordt verbeterd. 
 • Toename van de werknemersbetrokkenheid: Preventieve zorg kan het gevoel van welzijn en betrokkenheid van medewerkers vergroten, waardoor hun motivatie en productiviteit toenemen.
 • Verhoogde arbeidsefficiëntie: Gezonde werknemers zijn vaak efficiënter in hun werk, wat resulteert in een verbeterde bedrijfsprestatie.
 • Positieve werksfeer: Succesvolle preventieve zorg kan leiden tot een positieve werkcultuur waarin werknemers zich gewaardeerd voelen en beter samenwerken.
 • Kostenbesparingen op lange termijn: Door gezondheidsproblemen vroegtijdig aan te pakken, kan preventieve zorg uiteindelijk kostenbesparingen opleveren in termen van medische kosten en verzekeringen.

Kortom, preventieve zorg is succesvol als het de gezondheid en het welzijn van werknemers verbetert en tegelijkertijd bijdraagt aan een positieve en productieve werkomgeving voor alle medewerkers.

 

De werkwijze van VLC & Partners 

In het succesvol implementeren van preventieve zorg binnen een bedrijf spelen de stappen inventarisatie, analyse, advies, implementatie en beheren & bijsturen een cruciale rol.

 1. De inventarisatiefase omvat het grondig onderzoeken van de huidige gezondheids- en welzijnsomstandigheden van werknemers, identificeren van risicofactoren en het begrijpen van specifieke behoeften. Hierdoor krijgt het bedrijf inzicht in de gezondheidstoestand van het personeel en de gebieden die aandacht behoeven. 
 2. In de analysefase worden gegevens geëvalueerd, trends en patronen worden geïdentificeerd en prioriteiten worden gesteld voor interventies. 
 3. Adviesfase: Vervolgens biedt het advies stadium op maat gemaakte en effectieve preventieve zorginitiatieven die aansluiten bij de behoeften van werknemers en de bedrijfscultuur. Het zorgt ervoor dat het preventieve zorgprogramma doelgericht en doeltreffend is, wat resulteert in maximale impact op de gezondheid en het welzijn van werknemers.
 4. De implementatiefase omvat het daadwerkelijk uitvoeren van de geadviseerde preventieve zorginitiatieven. Een gestructureerde implementatie zorgt ervoor dat de interventies effectief worden geïntegreerd in de dagelijkse werkomgeving van werknemers.     
  Tijdens het beheren & bijsturen worden de resultaten en de voortgang van het preventieve zorgprogramma nauwlettend gevolgd. Dit biedt de mogelijkheid om bij te sturen wanneer nodig en ervoor te zorgen dat het programma effectief blijft, rekening houdend met veranderende behoeften of omstandigheden. 

Door het doorlopen van deze stappen kan preventieve zorg doelgericht en op maat worden geïmplementeerd, wat leidt tot een gezondere en meer veerkrachtige werkomgeving, minder ziekteverzuim en een toename van de werknemersbetrokkenheid, wat uiteindelijk bijdraagt aan een succesvol en duurzaam bedrijfsresultaat.

Duurzame inzetbaarheid


Focust op het langdurig behouden van werknemers' capaciteit en motivatie om te werken. Dit vereist een balans tussen werkeisen, persoonlijke ontwikkeling en welzijn.

Lees meer

Amplitie


Richt zich op het versterken van de positieve aspecten van werk. Het gaat om het bevorderen van plezier, betrokkenheid en motivatie bij werknemers.

Lees meer

Preventieve zorg


Richt zich op het voorkomen van gezondheidsproblemen en het bevorderen van een gezonde levensstijl onder werknemers.

Curatieve zorg


Richt zich op het behandelen en herstellen van gezondheidsproblemen bij werknemers.                      
 

Lees meer


 

 

Duurzame Inzetbaarheid Scan 

Ontdek de weg naar een succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid met onze Duurzame Inzetbaarheid Scan! Deze scan vormt de essentiële eerste stap om toekomstige uitdagingen binnen uw organisatie te identificeren en specifiek inzichtelijk te maken. Door de scan kunt u doelgericht inspelen op wat er komen gaat. Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag nu de gratis scan aan en laat uw gegevens achter. Binnen 2 werkdagen nemen we contact met u op om het traject te starten. De scan biedt niet alleen waardevol inzicht, maar wijst u ook op investeringen die snel rendement opleveren. Wacht niet langer en bouw samen met ons aan een bloeiende toekomst voor uw organisatie!

 

 

Veelgestelde vragen

Wat betekent preventieve zorg voor werkgevers?

Voor werkgevers betekent preventieve zorg het actief investeren in de gezondheid en het welzijn van hun werknemers om ziekteverzuim en gezondheidsrisico's te minimaliseren. Door preventieve maatregelen te nemen, kunnen werkgevers niet alleen de gezondheid van hun personeel verbeteren, maar ook de productiviteit en tevredenheid op de werkvloer verhogen.

Wat valt er onder preventieve zorg voor werkgevers?

Voor werkgevers omvat preventieve zorg een reeks maatregelen gericht op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van werknemers. Dit varieert van reguliere gezondheidschecks tot voorlichting over gezond werken en stressmanagement. Daarnaast kunnen werkgevers een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren om potentiële gezondheidsrisico's in de werkomgeving te identificeren en aan te pakken. 

Het verschil tussen amplitie, preventie en curatie?

Amplitie focust op het versterken van positieve gezondheid en is toepasbaar op alle medewerkers. Preventie heeft als doel het voorkomen van ziekte en uitval. Curatie richt zich op de behandeling van zieke werknemers om hen snel maar gezond weer aan het werk te krijgen. 

Daniël Rijnbeek

Wilt u meer weten?
Daniël Rijnbeek staat voor u klaar.

Mijn eerste vragen aan een werkgever zijn altijd: Vindt u sociale zekerheid een leuk onderwerp? en: Zijn verzuimbeleid en verzuimbegeleiding uw favoriete bezigheid? Voor mij is het antwoord op beide vragen een volmondig ja! Verder ben ik bestuurslid van de Beroepsfederatie RADI en docent duurzame inzetbaarheid bij het NIDI. Ik ondersteun dan ook veel werkgevers en HR-professionals met hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de medewerkers.