Curatieve zorg

Curatieve zorg

Curatieve zorg

voor productieve en betrokken werknemers

 

Wat is curatieve zorg?

Curatieve zorg is het onderdeel van het duurzame inzetbaarheidsbeleid dat zich richt op het herstel van de gezondheid en het welzijn van werknemers. Voorbeelden van curatieve zorg zijn onder meer de ziekenhuiszorg, de (kortdurende) geestelijke gezondheidszorg en de huisartsenzorg.  Voor werkgevers denken we bijvoorbeeld aan een arbodienst die een belangrijke rol speelt bij de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers. 

Curatieve zorg kan verschillende aspecten omvatten, zoals medische begeleiding, revalidatie, aanpassing van werkplekken en taken, psychologische ondersteuning en het bieden van passende arbeidsvoorwaarden. Door effectieve zorg aan -langdurig- zieken te bieden, kunnen werkgevers een werkomgeving creëren, waarin werknemers zich gesteund voelen bij hun herstel en succesvol kunnen bijdragen aan de organisatie.

 

Waarom curatieve zorg?

Het is voor zowel de werkgever als de werknemer waardevol om te investeren in curatieve zorg. Naast het feit dat het voor een werkgever een wettelijke verplichting is om een zieke werknemer adequaat te begeleiden is het ook van belang om de continuïteit en productiviteit binnen het bedrijf te handhaven. Het verzuimbeheer en het begeleiden van zieke werknemers kan helpen om de duur van de afwezigheid te minimaliseren. Voor de werknemer is de juiste begeleiding belangrijk om het herstelproces te bevorderen en een eventuele terugkeer naar het werk te faciliteren. 

Door te voorzien in curatieve zorgdiensten, kunnen werkgevers ervoor zorgen dat medewerkers snel en adequaat worden behandeld bij gezondheidsproblemen of letsel. Bovendien laat het investeren in curatieve zorg zien dat de werkgever betrokken is bij het welzijn van het personeel, wat de werknemersbetrokkenheid en tevredenheid verhoogt. Een gezonde en ondersteunende werkomgeving kan ook helpen bij het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers.

Op de lange termijn kan het investeren in curatieve zorg kostenbesparend zijn, omdat het enerzijds de totale behandelingstijd verkort en anderzijds voorkomt dat gezondheidsproblemen verergeren en duurdere medische behandelingen vereisen. Kortom, curatieve zorg investeringen dragen bij aan een gezonde en veerkrachtige werkomgeving, wat essentieel is voor een duurzaam en succesvol bedrijf op alle niveaus.

Kortom, het investeren in het herstel van langdurig zieken en arbeidsongeschikten is niet alleen een blijk van zorg voor werknemers, maar ook een strategische zet voor het welzijn en succes van zowel de individuele werknemers als de organisatie als geheel. Het doel is altijd om de werknemer zo snel en gezond mogelijk terug te krijgen op de werkplek.

 

Het belang van een goede arbodienst

Wanneer een werknemer ziek wordt speelt de arbodienst een belangrijke rol bij de begeleiding en het herstelproces. Dit omvat medische beoordelingen, re-integratieplanning en advies aan zowel werkgever als werknemer.

De werkgever en arbodienst onderhouden regelmatig contact om arbeidsrisico's te identificeren en preventieve maatregelen te nemen. Ze werken samen aan het opstellen van protocollen en gezondheidsprogramma's om het welzijn van werknemers te bevorderen.

Een goede samenwerking bevordert een gezonde werkomgeving, vermindert verzuim en bevordert een duurzame inzetbaarheid van werknemers. Open communicatie en betrokkenheid van beide partijen zijn de sleutel tot een succesvol partnerschap.

 

Vitaal Ondernemen 

Vitaal Ondernemen is een arbodienstverlener, exclusief toegankelijk voor klanten van VLC & Partners. VLC & Partners heeft recent een meerderheidsbelang in Vitaal Ondernemen genomen. Vitaal Ondernemen is niet zomaar een arbodienst. Ze geloven in de kracht van persoonlijke aandacht en oprechtheid. Wanneer u investeert in uw werknemers, plukt niet alleen de werknemer daar de vruchten van, maar ook u als werkgever. Of het nu gaat om verzuimbegeleiding of preventie, Meer weten over Vitaal Ondernemen? Klik dan hier

 

Maak curatieve zorg geschikt voor alle werknemers 

Bedrijven moeten bij de implementatie van curatieve zorg rekening houden met de verschillende soorten uitval. Zo vereisen psychische en fysieke klachten vaak verschillende benaderingen en interventies. Het is essentieel om een allesomvattend gezondheidsbeleid te ontwikkelen dat beide aspecten van gezondheid aanpakt en zorgt voor passende curatieve zorginitiatieven.

Verder kan de privacy van medewerkers een rol spelen. Werkgevers moeten zorgvuldig omgaan met gevoelige medische informatie en ervoor zorgen dat de privacy van de werknemers wordt gerespecteerd bij het beheren van uitval en het bieden van curatieve zorg.

Daarnaast kunnen culturele en sociale factoren van invloed zijn op de acceptatie en deelname aan curatieve zorgprogramma's. Werkgevers moeten een omgeving creëren, waarin medewerkers zich vrij voelen om gezondheidskwesties te bespreken en gebruik te maken van beschikbare zorgdiensten.

Door rekening te houden met deze aspecten kunnen bedrijven een succesvolle introductie van curatieve zorg bevorderen, waardoor ze het welzijn van hun medewerkers kunnen ondersteunen en de impact van uitval op de organisatie kunnen minimaliseren.
 

Wanneer is preventie zorg succesvol? 

Curatieve zorg wordt als succesvol beschouwd wanneer het leidt tot een effectieve en tijdige behandeling van gezondheidsproblemen, het bevorderen van herstel en het terugbrengen van medewerkers naar een gezonde en productieve staat. Enkele indicatoren van succesvolle curatieve zorg zijn:

 • Snel herstel: Succesvolle curatieve zorg zorgt voor een snelle en efficiënte behandeling van gezondheidsproblemen, waardoor werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen.
 • Verminderd verzuim: Effectieve curatieve zorg kan het aantal ziektedagen verminderen, wat leidt tot minder kosten voor het bedrijf en een betere continuïteit van het werk.
 • Kwaliteit van leven: Curatieve zorg is succesvol wanneer het de gezondheid en het welzijn van werknemers verbetert, waardoor ze een hogere levenskwaliteit ervaren.
 • Tevredenheid van medewerkers: Werknemers die positieve ervaringen hebben met de curatieve zorgvoorzieningen van het bedrijf, zijn over het algemeen meer tevreden en betrokken bij hun werk.
 • Terugkeer naar werk: Succesvolle curatieve zorg faciliteert een soepele en veilige terugkeer van werknemers naar hun taken na herstel, wat de bedrijfsprestaties bevordert.

Kortom, curatieve zorg is succesvol wanneer het niet alleen zorgt voor herstel van gezondheidsproblemen, maar ook bijdraagt aan de gezondheid, tevredenheid en productiviteit van werknemers, wat uiteindelijk het bedrijf ten goede komt.

De werkwijze van VLC & Partners 


In het succesvol implementeren van preventieve zorg binnen een bedrijf spelen de stappen inventarisatie, analyse, advies, implementatie en beheren & bijsturen een cruciale rol.

 1. De inventarisatiefase omvat het grondig onderzoeken van de huidige gezondheids- en welzijnsomstandigheden van werknemers, identificeren van risicofactoren en het begrijpen van specifieke behoeften. Hierdoor krijgt het bedrijf inzicht in de gezondheidstoestand van het personeel en de gebieden die aandacht behoeven. 
 2. In de analysefase worden gegevens geëvalueerd, trends en patronen worden geïdentificeerd en prioriteiten worden gesteld voor interventies. 
 3. Adviesfase: Vervolgens biedt het advies stadium op maat gemaakte en effectieve preventieve zorginitiatieven die aansluiten bij de behoeften van werknemers en de bedrijfscultuur. Het zorgt ervoor dat het preventieve zorgprogramma doelgericht en doeltreffend is, wat resulteert in maximale impact op de gezondheid en het welzijn van werknemers.
 4. De implementatiefase omvat het daadwerkelijk uitvoeren van de geadviseerde preventieve zorginitiatieven. Een gestructureerde implementatie zorgt ervoor dat de interventies effectief worden geïntegreerd in de dagelijkse werkomgeving van werknemers.    
  Tijdens het beheren & bijsturen worden de resultaten en de voortgang van het preventieve zorgprogramma nauwlettend gevolgd. Dit biedt de mogelijkheid om bij te sturen wanneer nodig en ervoor te zorgen dat het programma effectief blijft, rekening houdend met veranderende behoeften of omstandigheden. 

Door het doorlopen van deze stappen kan preventieve zorg doelgericht en op maat worden geïmplementeerd, wat leidt tot een gezondere en meer veerkrachtige werkomgeving, minder ziekteverzuim en een toename van de werknemersbetrokkenheid, wat uiteindelijk bijdraagt aan een succesvol en duurzaam bedrijfsresultaat. 
 

Duurzame inzetbaarheid


Focust op het langdurig behouden van werknemers' capaciteit en motivatie om te werken. Dit vereist een balans tussen werkeisen, persoonlijke ontwikkeling en welzijn.

Lees meer

Amplitie


Richt zich op het versterken van de positieve aspecten van werk. Het gaat om het bevorderen van plezier, betrokkenheid en motivatie bij werknemers.

Lees meer

Preventieve zorg


Richt zich op het voorkomen van gezondheidsproblemen en het bevorderen van een gezonde levensstijl onder werknemers. 
 

Lees meer

Curatieve zorg


Richt zich op het behandelen en herstellen van gezondheidsproblemen bij werknemers.                        
 

 

 

Providerboog

Naast het doorlopen van bovenvermelde stappen is ook het beschikbaar hebben van een goede providerboog belangrijk. Een providerboog omvat een namelijk een selectie van geschikte zorgverleners en zorginstellingen die curatieve zorgdiensten aanbieden. 

Met een zorgvuldig samengestelde providerboog bent u verzekerd van goed gecoördineerde en uitgebreid zorgprogramma dat een positieve impact zal hebben op het welzijn, herstel en de productiviteit van uw werknemers. 

Bij VLC & Partners staan we klaar om u te ondersteunen bij het implementeren van curatieve zorg en het opzetten van een effectieve en diverse providerboog voor uw bedrijf. Samen werken we aan een gezond en veerkrachtig personeelsbestand.

 

Worstelt u met het opzetten van een effectief duurzaam inzetbaarheidsbeleid?

Veel bedrijven investeren in externe onderzoeken zoals medewerkers onderzoeken (DIX/TNO), PMO, Arbo-rapportages en medewerkers tevredenheidsonderzoeken. Vaak verschaffen deze onderzoeken ook niet de gehoopte inzichten. VLC & Partners combineert algemene verzuimdata met actuele werkgeversinformatie, wat resulteert in een helder overzicht voor beleidsontwikkeling. Het identificeert optimale investeringsgebieden, hun kosten en opbrengsten. Dit biedt HR concrete argumenten om te investeren in duurzame inzetbaarheid. 

Wij introduceren een effectieve start voor uw duurzame inzetbaarheidsbeleid. Worstelt u ook met het opzetten van een inzetbaarheidsbeleid of bereikt u geen consensus over de juiste aanpak? Vraag dan hieronder onze gratis duurzame inzetbaarheidsscan aan. Laat uw gegevens achter en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op voor een inzichtelijke start.

 

 

Veelgestelde vragen

Wat is curatieve zorg?

Curatieve zorg is vanuit oogpunt individu of werknemer gericht op genezing en vanuit werkgeversoogpunt om werknemers zo snel mogelijk -gezond- weer aan het werk te krijgen. 

Waarom curatieve zorg introduceren?

Het investeren in het herstel van langdurig zieke- en arbeidsongeschikte werknemers is niet alleen een blijk van zorg voor werknemers, maar ook een strategische zet voor het welzijn en succes van de organisatie als geheel. 

Wanneer is curatieve zorg succesvol?

Curatieve zorg is succesvol als het niet alleen zorgt voor herstel van de zieke werknemer, maar ook bijdraagt aan de gezondheid, tevredenheid en productiviteit van werknemers, wat uiteindelijk ook het bedrijf ten goede komt. 

Daniël Rijnbeek

Wilt u meer weten?
Daniël Rijnbeek staat voor u klaar.

Mijn eerste vragen aan een werkgever zijn altijd: Vindt u sociale zekerheid een leuk onderwerp? en: Zijn verzuimbeleid en verzuimbegeleiding uw favoriete bezigheid? Voor mij is het antwoord op beide vragen een volmondig ja! Verder ben ik bestuurslid van de Beroepsfederatie RADI en docent duurzame inzetbaarheid bij het NIDI. Ik ondersteun dan ook veel werkgevers en HR-professionals met hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de medewerkers.