Nederlandse calamiteiten verzekering voor reizigers

Nederlandse calamiteiten verzekering voor reizigers

 

Waarom de Nederlandse Calamiteitenverzekering voor Reizigers?


NCV is een product van VLC & Partners

Voor veel mensen betekent reizen openstaan voor het onbekende en onverwachte. Maar hoe avontuurlijk u ook bent ingesteld, op bepaalde (onaangename) verrassingen zit u niet te wachten. Denk bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden zoals een orkaan, of een gebeurtenis die in het gebied waar u verblijft voor onrust zorgt onder de bevolking. Het kan zijn dat u in een dergelijke situatie genoodzaakt bent om uw reisschema om te gooien of dat u de vakantie voortijdig moet afbreken. 
 

Deelnemende reisorganisaties

Met de Nederlandse Calamiteitenverzekering voor Reizigers (NCV) worden extra kosten, die uit dit soort situaties voortvloeien, vergoed. Heeft u bijvoorbeeld een twaalfdaagse reis geboekt en moet die na een week worden afgebroken, dan keert de verzekering een vergoeding uit voor de vijf 'gemiste' reisdagen. 

Het is belangrijk om te weten dat u alléén een beroep kunt doen op NCV als de door u gekozen reisorganisatie bij NCV de dekking voor u heeft afgesloten. U vindt dit terug op het boekingsformulier. 

De volgende reisorganisaties nemen deel aan NCV:

  • RSD Reise Service Deutschland GmbH
  • CampingVision International AG

 

Polisvoorwaarden en schade claimen

De polisvoorwaarden kunt u hier lezen.

Binnen 1 maand na thuiskomst moet u uw schadeclaim indienen bij de reisorganisator. De reisorganisator handelt uw schadeclaim vervolgens af met de verzekeraar.

 

Veelgestelde vragen

Onderstaand vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij of is uw vraag onvoldoende beantwoord, lees dan de polisvoorwaarden door of stuur uw vraag naar info@vlc-partners.nl.

1. Wanneer is er sprake van verzekeringsdekking onder NCV? 
Er is sprake van dekking onder NCV als uw reisorganisator op het boekingsformulier heeft bevestigd dat u verzekerd bent bij NCV en als er voor het gebied waar u naar toe reist geen dekkingsbeperking is ingesteld.

2. Op welke manier wordt een dekkingsbeperking kenbaar gemaakt?
Een dekkingsbeperking wordt op de ‘homepage' van deze website kenbaar gemaakt.

3. Wanneer is er recht op schadevergoeding?
Er is recht op schadevergoeding als de verzekeraar heeft vastgesteld dat er sprake is van een calamiteit in de vorm van een natuurramp of molest op de bestemming waar u zich op dat moment bevindt.

4. Wat wordt verstaan onder molest?
Onder molest wordt bijvoorbeeld een gewapend conflict, (burger)oorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij verstaan.

5. Wat wordt verstaan onder natuurramp?
Onder een natuurramp wordt bijvoorbeeld bosbrand, orkaan en overstroming verstaan.

6. Wie bepaalt of er sprake is van een calamiteit of dreigende calamiteit?
De verzekeraar bepaalt of er sprake is van een calamiteit of dreigende calamiteit.

7. Wat moet u doen als er zich een calamiteit voordoet of als er dekkingsbeperking is ingesteld?
In dat geval moet u contact opnemen met de organisatie waar u uw reis heeft geboekt. Uw reisorganisatie zal u dan voorzien van advies en instructie.

8. Welke schade wordt vergoed?
Vergoed worden de meerkosten voor het afronden of omboeken van uw reis, en de niet genoten reisdagen naar rato van de reissom.

9. Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen binnen de polis?
Uitgesloten is onder meer: reizen binnen Nederland, zakenreizen, als er een dekkingsbeperking is ingesteld en als de schade wordt vergoed via een andere polis of via een andere instantie.

10. Waar kan ik een klacht indienen over deze verzekering?
Een eventuele klacht kunt u sturen naar info@vlc-partners.nl

11. Wat is NCV?
De Nederlandse Calamiteitenverzekering voor Reizigers (afgekort NCV) is van start gegaan in 2014. De risicodragers van NCV zijn verzekeraars die actief zijn op de Nederlandse markt. NCV is door de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) getoetst. Reisorganisaties die deelnemen aan NCV voldoen hiermee aan de bepalingen van de ANVR. NCV wordt beheerd door VLC & Partners. Meer informatie over VLC & Partners leest u hier.

Aan bovenstaande opsomming kunnen geen rechten worden ontleend. De polisvoorwaarden gaan te allen tijde voor.

Agnita Braun

Wilt u meer weten?
Agnita Braun staat voor u klaar.

Internationaal zaken doen is uitdagend en vaak complex. Dat is waar ik mijn relaties graag bij help. Ruim 20 jaar ben ik werkzaam in de verzekeringsbranche en ondersteun ik onze relaties in nationale en internationale verzekeringsvraagstukken. Vanuit mijn coördinerende rol ben ik de schakel tussen u als relatie en de (lokale) verzekeraar.  Mijn doel is u te ontzorgen, zodat u zich kunt richten op uw business.