Akkoord over cao transport en logistiek

Akkoord over cao transport en logistiek
Publicatiedatum: 2 juni 2021

Goed Nieuws!  Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De belangrijkste punten zijn:

  • De cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022
  • Medewerkers in de sector krijgen een loonsverhoging
  • Er zijn afspraken gemaakt over verbetering van arbeidsomstandigheden

De vakbonden zullen in de komende weken het resultaat van de onderhandelingen voorleggen aan hun leden. 

Grootste winst is dat er is gekeken naar duurzame inzetbaarheid

In de nieuwe cao zijn naast loonsverhogingen een aantal hele belangrijke zaken opgenomen. In onze ogen is de grootste winst dat er specifiek is gekeken naar de behoeftes van chauffeurs op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Uit ervaring weten wij dat de zithouding, werkomstandigheden en fysieke belasting een groot probleem zijn voor de inzetbaarheid van, met name oudere, chauffeurs. In de cao worden airco en verwarming, die zonder draaiende motor kunnen werken, verplicht gesteld, wordt eerder stoppen met werken gefaciliteerd en wordt er ingezet op lichtere rolcontainers. Het is dus goed om te zien dat er in deze cao-onderhandeling ruimte is geweest voor maatregelen ten behoeve van de inzetbaarheid van chauffeurs.

Waarom is dit zo belangrijk?
In de sector, en dan met name onder chauffeurs, spelen hoog verzuim, vergrijzing en arbeidsongevallen al langere tijd een negatieve (hoofd)rol. Veel chauffeurs geven aan dat zij niet verwachten tot hun AOW-leeftijd te kunnen blijven werken. Dat er nu in de cao-afspraken zijn gemaakt over de werkomstandigheden en de mogelijkheid om eerder te stoppen geeft de urgentie van deze onderwerpen goed aan. Als werkgever kun je hier op inspelen door de cao als ondergrens te zien en met je personeel het gesprek aan te gaan over verdere maatregelen om de inzetbaarheid te vergroten. Zo krijg je inzicht in de behoeftes van je werknemers en is de weg open naar duurzame inzetbaarheid van je personeel.

Het staat in de cao, en nu?
Door in te zetten op maatregelen die passen bij de behoeftes van je personeel kun je ook nog eens veel geld besparen. Geen zinloze cursussen, goedbedoelde trainingen en gratis sportschoolabonnementen, maar effectieve maatregelen die gedragen worden vanuit de werknemers. Door goed te luisteren naar je medewerkers, en daar op te acteren, stimuleer je gevoelens van autonomie en verhoog je de betrokkenheid en loyaliteit. Dat laatste is onder andere belangrijk in het licht van de vergrijzing. De vergrijzing wordt voor een groot deel aangewakkerd door de afname van het aandeel dertig- en veertigers. Het is dus zaak voor veel bedrijven in de sector om juist deze groep beter te boeien en binden.

Daarnaast heeft de aandacht voor inzetbaarheid een positieve invloed op het verzuim en daardoor dalen uw verzuimkosten. Voor het verzuimrisico dat er nog rest, kan het zinvol zijn om als werkgever een verzuimverzekering sluiten. Met onze verzuimrisicoscan krijgt u een helder advies over het wel of niet verzekeren van uw risico.

De consultants van VLC & Partners helpen u bij het verkrijgen van inzicht, het opzetten van beleid en het verkrijgen van cofinanciering van verzekeraars.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Kijk dan snel op onze website of neem 
contact op met uw adviseur van VLC & Partners.