Strategisch verzuimmanagement
Strategisch verzuimmanagement
Strategisch verzuimmanagement

Strategisch Verzuimmanagement

Duurzaame inzetbaarheid en vitaliteit

De voordelen op een rij

Terugdringen van verzuim

Optimalisatie van uw bedrijfsvoering

Overzicht en grip

Strategisch verzuimmanagement

Strategisch verzuimmanagement is dienstverlening waarmee wij uw onderneming helpen een efficiënt zorg- en verzuimbeleid vorm te geven. Dit beleid beslaat het hele traject van preventie tot verzuim tot tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid. Bij strategisch verzuimmanagement integreren we belangrijke processen. Wij bundelen het investeren in een gezonde werkomgeving, duurzame inzetbaarheid van werknemers en het aanbieden van een collectieve zorgverzekering en dat zorgt al snel voor vitale werknemers én een verbetering van de bedrijfsresultaten. Het verzuimbeleid is hierbij belangrijker dan een verzuimverzekering

Wij geloven in een totaalaanpak waarbij alle verzuimfasen en alle verzuimprocessen onderling worden afgestemd met oog voor werknemer en organisatie. Hierbij is het van groot belang om duidelijke rollen te formuleren voor alle betrokken partijen: de leidinggevende, HR(M), arbodienstverlener, bedrijfsarts en casemanager. Vervolgens selecteren en koppelen wij zorgproviders en zorgen wij voor een efficiëntere inrichting van de verzuimprocessen en geldstromen. 

Het is overigens belangrijk dat er in alle verzuimfasen, van kort verzuim tot blijvende arbeidsongeschiktheid, binnen uw zorgverzekering een koppeling bestaat tussen het zorgaanbod van de verzekeraar en het type verzuim in uw bedrijf. Alleen dan krijgen uw werknemers de juiste zorg en voorkomt u onnodige kosten. Uiteraard krijgt u bij alle stappen op het gebied van duurzame inzetbaarheid begeleiding van onze specialist(en).


Verzuim- en VitaliteitsScan

Soms is niet meteen duidelijk wat voor u de meest logische 1e stap is. Weet u bijvoorbeeld wat verzuim uw bedrijf kost en of er mogelijkheden zijn om op verzuimkosten te besparen? Biedt u uw werknemers de juiste zorg? Zijn uw zorg- en verzuimprocessen zo ingericht dat u regie heeft op de voortgang en kosten in uw verzuimdossiers. Dit zijn complexe vragen waar u als werkgever mee te maken krijgt. Wilt u snel weten met welke stap u het beste mee kunt starten? Vul dan snel de gratis online Verzuim- en VitaliteitsScan in en binnen enkele minuten heeft u al inzicht in de mogelijke vervolgstappen die u kunt nemen.

Ga naar de Verzuim- en VitaliteitsScan

De BedrijfsVitaliteitsScan

Wilt u naast inzicht in de mogelijke vervolgstappen ook al mogelijke oplossingen voor preventie en reductie van verzuim, procesoptimalisatie, financiering en werknemersvoorzieningen dan adviseren wij eerst de BedrijfsVitaliteitsScan. De BedrijfsVitaliteitsScan is betaalde dienstverlening en geeft naast inzicht ook concreet advies en een bespaarpotentieel. De BedrijfsVitaliteitsScan wordt ook wel gezien als de 1e stap van het stappenplan ‘Strategisch Verzuimmanagement’.

Stappenplan Strategisch Verzuimmanagement.

Stap 1: Inventarisatie en analyse van de huidige situatie 
Wij inventariseren de relevante wettelijke en collectieve arbeidsvoorwaardelijke kaders, uw zorg- en verzuimbeleid, processen, wensen en behoeften. Daarnaast maken wij een financiële analyse van uw verzuimkosten. Deze inventarisaties en financiële analyse voegen wij samen in een inventarisatierapport.

Stap 2: Onderzoek en advies
Wij verrichten onderzoek en geven advies over de inrichting van uw zorg- en verzuimbeleid. Ons onderzoek kent deelonderzoeken voor werkgevers- en werknemersrisico’s en dienstverleners. Deze deelonderzoeken zijn ook te combineren.
Stap 3: Bemiddeling en implementatie
Wij bemiddelen voor u bij de gewenste dienstverlener en verzorgen de implementatie van de gekozen oplossing. Ook begeleiden wij u bij de inrichting van de processen en ondersteunen wij u in de communicatie richting uw werknemers en OR.
Stap 4: Beheer verzuimketen en verzekeringspakket
Wij begeleiden u bij het managen van de verzuimketen en bij het beheren uw verzekeringen. Periodiek toetsen wij of de gekozen oplossingen nog voldoen aan de veranderde markt, wet- en regelgeving, uw wensen en behoeften.

 

Aandacht voor uw persoonlijke situatie

Uw persoonlijke adviseur staat voor u klaar

Henny Versteeg

Henny Versteeg

Employee Benefits