Al vroeg aandacht voor de zorgverzekering

Al vroeg aandacht voor de zorgverzekering

Per 2019 gaat de premie van de zorgverzekering omhoog bij CZ en Avero. Zorgverzekeraars wachten dus niet het najaar af om de zorgverzekering onder de aandacht te brengen. In dit artikel staan drie thema’s rondom de zorgverzekering centraal: de premiestijging, uw preventiebeleid en de communicatie richting uw werknemers.

Premiestijging van de zorgverzekering
Momenteel zetten zorgverzekeraars een deel van hun reserves in om de premie te dempen. Zij bieden de basisverzekering hierdoor onder de kostprijs aan. Daarnaast is de verwachting dat de zorgkosten de komende jaren gaan stijgen door vergrijzing, het ouder worden en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Om de zorgkosten enigszins beheersbaar te houden worden er tussen zorgverzekeraars en de zorgsector prijsafspraken gemaakt. CZ en Avero gaven aan dat zij de zorgverzekering niet meer onder de kostprijs kunnen aanbieden. Wat andere zorgverzekaars gaan doen is onbekend, maar wij verwachten ook daar premieverhogingen.

Uw preventiebeleid
Zorgverzekeraars ondersteunen steeds meer werkgevers ten aanzien van het preventiebeleid en dat is mede mogelijk door de collectieve zorgverzekering. Dit resulteert in fitte werknemers en  in lagere verzuim- en zorgkosten. Een win-winsituatie om maar een mooie term te noemen. Het meest lastige bij dit soort trajecten is om uit te zoeken wat de meest geschikte programma´s zijn. Welke aanpak werkt? Gezondheidsklachten zijn niet altijd werkgerelateerd en het is daarom belangrijk om de mens achter de werknemer centraal te stellen. Zorgverzekeraars zoeken daarom de werkgever steeds vaker op om een bijdrage te leveren aan het preventiebeleid. Graag onderzoeken wij samen met u welke toegevoegde waarde de zorgverzekeraar u kan bieden bij de ondersteuning van uw preventie- en gezondheidsbeleid.

Communicatie richting uw werknemers: goed verzekerd op reis
De zomer is begonnen en in de komende weken gaan veel van uw werknemers op vakantie. Uiteraard is dit voor u een mooi moment om uw werknemers een fijne vakantie toe te wensen. Zorg ervoor dat uw werknemers ook goed geïnformeerd op vakantie gaan. 

Contact

Neem contact op met uw adviseur of door te mailen naar zorgcollectief@vlc-partners.nl