Behandeling Wet toekomst pensioenen in de Eerste Kamer

Behandeling Wet toekomst pensioenen in de Eerste Kamer
Publicatiedatum: 21 maart 2023

Er zijn steeds meer kritische geluiden in de Eerste Kamer als het gaat om de Wet Toekomst pensioenen. Nu zijn het ook de vak deskundigen die hun twijfels hebben over de ingediende concept wetgeving. Zij zetten ook hun vraagtekens bij de gestelde deadlines. 

Op 14 en 21 februari 2023 zijn de deskundigenbijeenkomsten gehouden in de Eerste Kamer over de Wet toekomst pensioenen. Tijdens deze deskundigenbijeenkomsten kwam er meer spreektijd voor deskundigen die kritisch zijn op de wetgeving.
 

Kritisch geluid van een belangrijke administrateur

De bijdrage van Agnes Joseph, actuaris bij Achmea Pensioenservices (administrateur van ongeveer 40 pensioenfondsen), liet op 21 februari 2023 de grootste indruk achter. Zij benoemde de risico’s op korte en lange termijn van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel waar nu niet genoeg bij stilgestaan is. 

In haar Position Paper staat een pre-mortem analyse. In deze analyse bedenk je vooraf waar het mogelijk mis kan gaan en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Zij heeft dit gedaan vanuit het perspectief van de deelnemer, de uitvoeringsorganisatie en gebruik van de verplichte rekenmodellen.

Agnes Joseph:  "Wat als 1% van de gepensioneerde vragen heeft over de omzetting. De huidige capaciteit om die vragen te kunnen beantwoorden is er gewoon niet!”

Ook geeft zij mogelijke oplossingsrichtingen. Denk aan het gebruik van verplichte rekenmodellen die bij de transitie uitgaan van te hoge veronderstelde rendementen, 9% verwacht aandelenrendement en 5% rente. Dit zorgt er mogelijk voor dat we over 20 jaar terugkijken op een transitie waarbij we beloftes hebben gedaan die we niet waarmaken. Dit geldt voor iedere generatie, zowel de jongere generatie (belofte hoger pensioen), de middengroep “40 tot 55-jarigen” (belofte een goede compensatie voor afschaffing doorsneepremie) en de gepensioneerden (belofte koopkrachtig pensioen).

Datakwaliteit van pensioenfondsen onvoldoende?

Het invaren bij de pensioentransitie vindt alleen plaats bij pensioenfondsen. Het viel op dat deskundigen, waaronder van AFM en DNB, hun zorgen uitten voor de datakwaliteit van  pensioenfondsen. Dit kan een eventuele vertragende factor zijn voor de transitie. Je kan namelijk maar eenmaal het totale pensioenvermogen verdelen onder de deelnemers. Fouten kunnen nadien niet meer hersteld worden. 
 

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel (pensioenfonds)

Uitslag verkiezingen 15 maart 2023

De uitslag van de provinciale verkiezingen zijn bepalend voor de zetelverdeling in de nieuwe Eerste Kamer. Op 30 mei 2023 zullen de leden van de Provinciale Staten en Kiescolleges de nieuwe Eerste Kamer kiezen, waarop op 1 juni de definitieve uitslag verkiezingen Eerste Kamer zal worden bekend gemaakt.

Ook met de verwachte huidige uitslag van de verkiezingen heeft de coalitie samen met PVDA, Groen Links en Volt een meerderheid in de Eerste Kamer om de Wet uiteindelijk te aanvaarden. Of dat voor 1 juli 2023, de beoogde ingangsdatum van de wet, gaat lukken is maar de vraag. 

Uitslag verkiezingen 15 maart 2023

Onze mening

Al met al achten wij de kans groot dat zowel de ingangsdatum van de wet en de einddatum van de transitieperiode,1 januari 2027, opschuiven. Mede doordat de Eerste Kamer na de eerste behandeling op 15 maart 2023 maar liefst 77 pagina’s aan vragen heeft gesteld aan de Minister.

Wat zijn de gevolgen voor uw pensioenregeling?

Bent u benieuwd naar de gevolgen van de Wet toekomst pensioenen voor uw pensioenregeling, dan kunt u hierover meer lezen op onze website
 

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel (verzekerde regeling)
Michel Kamps

Wilt u meer weten?
Michel Kamps staat voor u klaar.

Bij mij stroomt er pensioen door mijn aderen. Met ruim 15 jaar ervaring weet ik van de hoed en de rand en sta ik klaar om iedere vraag te beantwoorden.