Elektrisch bedrijfsvervoer vereist ander risicobesef

Elektrisch bedrijfsvervoer vereist ander risicobesef
Elektrisch bedrijfsvervoer

Elektrisch bedrijfsvervoer vereist ander risicobesef

Dit artikel is in samenwerking met FM.nl tot stand gekomen. Het is belangrijk dat bedrijven de risico's overwegen die gepaard gaan met de elektrificatie van hun zakelijk vervoer, zoals elektrische leaseauto's, elektrische bedrijfsfietsen en ander elektrisch vervoer.
 

Debat over Accu Gevaren in EV's

Enige tijd geleden heeft een publiek debat plaatsgevonden over de gevaren van toenemend gebruik van accu's, aangewakkerd door een brand aan boord van het autotransportschip Fremantle Highway, veroorzaakt door een van de elektrische voertuigen (EV's). Business Insider meldde in een artikel dat de lithium-ion batterijen in de auto's de brand verergerden. Onze experts, Diane Biersteker, Sjaco Verbaas en Mark Posthumus benadrukken dat deze Waddenzee-brand niet een geïsoleerd incident is; bedrijven zullen steeds vaker te maken krijgen met de complexiteit van de risico's van elektrische voertuigen.

  • Verwachte beperkingen voor elektrische voertuigen
  • Training vereist voor BHV'ers om branden in elektrische voertuigen te beheersen
  • Elektrificatie van transport eist een ander risicobewustzijn van bedrijven.
     

Verzekeraars gaan eisen stellen

Het is cruciaal om te anticiperen dat verzekeraars in de nabije of verre toekomst bepaalde voorwaarden zullen gaan hanteren met betrekking tot elektrische voertuigen. Dit kan onder meer gaan over het controleren van stabiliteit, het vaststellen van maximale laadniveaus en het installeren en verwijderen van batterijen bij transport. Afgezien daarvan is het voor CFO's essentieel om te erkennen dat elektrische voertuigen invloed uitoefenen op de risico's binnen hun organisatie.
 

Niet alleen auto's, maar ook fietsen en andere vormen van vervoer

Het is onmiskenbaar dat elektrische voertuigen in de loop der jaren steeds meer mainstream zijn geworden. We moeten ons blikveld echter niet alleen richten op elektrische auto's; ook elektrische fietsen, steps en heftrucks maken nu een vast onderdeel uit van ons dagelijkse straatbeeld. Deze verschuiving naar elektrificatie is grotendeels gedreven door duurzaamheidsinspanningen, maar het introduceert ook nieuwe risico's, waarvan we vaak de impact niet volledig begrijpen en dus onderschatten.

 

Chemische en toxische brand in een elektrisch voertuig

In geval van brand in een elektrisch voertuig, hebben we niet te maken met een 'standaard' brand, maar wordt deze door Brandweer Nederland vaak aangemerkt als een chemische brand. Behalve het vrijkomen van giftige stoffen tijdens zo'n brand, is ook de snelheid van brandontwikkeling anders - doorgaans sneller - bij een elektrisch voertuig. Bovendien verschilt het blussen van zo'n brand van het blussen van een conventionele brand.
 

Veilige parkeerplaats voor elektrische auto’s en fietsen

Bij risicobeheersing is het cruciaal om grondig na te denken over de mogelijke gevolgen van een brand. Een voorbeeld hiervan is het parkeerbeleid voor elektrische voertuigen. Gewoonlijk worden auto's zo dicht mogelijk bij de ingang geparkeerd voor gemakkelijke toegang tot de werkplek. Dit leidt ertoe dat auto's vaak in de buurt van het gebouw of in ondergrondse parkeergarages direct onder het pand worden geparkeerd. Gezien de uitdagingen rondom het blussen, de hogere brandtemperatuur en de vrijkomende giftige stoffen, moeten we ons afvragen of deze locatie vanuit een risicoperspectief nog steeds de beste keuze is.

Het gaat trouwens niet alleen om auto's, maar om alle apparaten met accu's, zoals elektrische fietsen of heftrucks. In tegenstelling tot een traditionele fiets kan een elektrische fiets vlam vatten. Het is daarom belangrijk om rekening te houden met dit risico bij het bepalen van de plek waar deze fietsen worden opgeslagen of geparkeerd.
 

Leasewagen

Een ander voorbeeld dat we willen aanhalen over de veranderende risico's van elektrische voertuigen betreft de complicaties voor werknemers vanuit het wagenpark. Gezien de risico's verwachten we dat er steeds meer beperkingen zullen komen voor elektrische voertuigen. We horen al overwegingen om elektrische voertuigen te weigeren op veerponten, treinen en zelfs in tunnels. Het is ook mogelijk dat bepaalde parkeergarages gedeeltelijk of volledig verboden terrein worden voor elektrische voertuigen. Ondanks het streven naar duurzaamheid, waarbij werkgevers hun wagenpark zoveel mogelijk willen elektrificeren, is het belangrijk om mogelijke toekomstige restricties in overweging te nemen.

 

Risico voor het bedrijf en de medewerkers bij EV's

We merken op dat de meeste bedrijven nog steeds zijn ingericht op fossiele brandstoffen. Bij brandbestrijding vereisen deze andere risico's ook andere reacties en dus training van medewerkers en bedrijfshulpverleners (BHV'ers). Neem bijvoorbeeld een kleine brand die uitbreekt in een elektrische heftruck. BHV'ers zijn getraind om hierop te reageren, zoals het bellen van de brandweer en het proberen om met kleine blusmiddelen de beginnende brand onder controle te krijgen. In het geval van een lithium-ion aangedreven heftruck kan de brand echter niet op de gebruikelijke manier worden geblust en kan dit alleen met gebruik van een gasmasker tegen de giftige rook. Een BHV'er moet dus anders reageren op zo'n brand in vergelijking met een 'traditionele brand'. Zonder training en specifieke instructies kan dit een gevaarlijke situatie voor medewerkers opleveren, waarvoor de werkgever verantwoordelijk en mogelijk aansprakelijk is.
 

Conclusie

Samenvattend zien we veel voordelen op het gebied van duurzaamheid door de introductie van elektrische voertuigen. Maar wat we ook waarnemen, is dat deze ontwikkelingen sneller gaan dan ons begrip van de risico's. Om op een veilige manier te profiteren van de voordelen, moeten we dus snel nadenken over de bijbehorende risico's en hoe deze te beheersen. We zijn van mening dat alleen met een duidelijk begrip van de risico's en extra preventieve maatregelen we in de toekomst kunnen blijven genieten van elektrische voertuigen, en dat het risico verzekerbaar zal blijven

Neem vandaag nog contact op met VLC & Partners voor een persoonlijk consult en ontdek hoe we u kunnen helpen de risico's van zakelijke elektrificatie te navigeren. Wij zijn uw partners in duurzaam zakendoen.
 

Neem contact op