ID Fraude: zo voorkomt u misbruik van uw identiteitsbewijs

ID Fraude: zo voorkomt u misbruik van uw identiteitsbewijs

Phishing of een datalek zijn methodes waarmee criminelen persoonsgegevens kunnen bemachtigen. Deze gegevens stellen hen in staat om zich online als iemand anders voor te doen en zo illegale activiteiten te verrichten, zoals het afsluiten van overeenkomsten onder een valse naam. Bovendien kunnen ze met deze gegevens proberen u te overtuigen dat ze een officiële instantie zijn, bijvoorbeeld uw bank, en zo meer gegevens van u verkrijgen of geld van uw rekening opnemen.

Lees onze tips hoe u fraude met uw identiteitsbewijs voorkomt

Maak veilige kopie’s van uw identiteitsbewijs

Organisaties vragen soms om een kopie van uw identiteitsbewijs. Die kopieën worden vaak goed bewaard, maar niet altijd. Zeker in het buitenland weet u niet wat er met deze kopie gebeurt. Met een kopie van uw identiteitsbewijs kunnen criminelen bijvoorbeeld een bankrekening openen of een telefoonabonnement afsluiten. De Rijksoverheid geeft tips over het veilig maken van een kopie en hebben een speciale app KopieID ontwikkeld.  

Bewaar uw identiteitsbewijzen op een veilige plaats

Het stelen van paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen gebeurt vaak. Deze worden dan online verhandeld.  Dat komt omdat identiteitsbewijzen steeds moeilijker te vervalsen zijn. De oplichter koopt online het identiteitsbewijs van iemand die op hem of haar lijkt. 

Beveilig uw brievenbus tegen postdiefstal

Oplichters kunnen post uit uw brievenbus halen. Ze zijn uit op loonstrookjes, jaaropgaven,  verzekeringspapieren of zelfs bankpasjes en pincodes. Zorg voor een slot op uw  losstaande brievenbus of monteer een stevige borstel achter de klep. Ook kunnen ze in  uw afval zoeken naar gegevens en documenten. Versnipper of verscheur daarom oude documenten met uw identiteitsgegevens en adresgegevens. 

Wees voorzichtig met wat u plaatst op social media

Cybercriminelen kunnen gegevens over u verzamelen via bijvoorbeeld TikTok, Google, Facebook of Twitter. Zo brengen ze uw persoonlijk profiel in kaart. Vervolgens gaan ze handelen namens u. Wees dus voorzichtig met het delen op social media. Toon online nooit foto’s van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs.

Geef uw digitale accounts een dubbele beveiliging (Tweefactor 2FA)

Hackers kunnen inbreken op uw computer of op uw account voor e-mail of social media. Op die manier maken ze misbruik van uw persoonsgegevens of versturen ze berichten onder uw naam. Beveilig uw accounts met dubbele verificatie. U ontvangt dan een extra controlecode per sms of via een app. 

Cyberverzekering

Een cyberverzekering biedt in geval van een cyberincident dekking voor de kosten van hulpverlening, onderzoek en gegevensherstel. Ook vergoedt de verzekering verlies van geld van uw rekening en is identiteitsfraude (online én offline) verzekerd.

Meer weten?