Invoering nieuw pensioenstelsel met een jaar vertraagd

Invoering nieuw pensioenstelsel met een jaar vertraagd
Publicatiedatum: 12 mei 2021

Proces rondom conceptwetsvoorstel kost meer tijd dan gedacht
Sinds het najaar van 2020 worden de afspraken over pensioen uit het pensioenakkoord uitgewerkt in het conceptwetsvoorstel toekomst pensioenen. Vlak voor het kerstreces is het conceptwetsvoorstel opengesteld voor internetconsultatie, wat ruim 800 reacties heeft opgeleverd. Gezien de complexe materie en de benodigde afstemming met betrokken partijen als sociale partners, pensioenuitvoerders en toezichthouders kost dit op een aantal onderdelen meer tijd dan vooraf ingeschat. Vanwege deze (reguliere) processtappen bij een wetstraject, verwacht Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel niet eerder dan begin 2022 naar de Tweede Kamer te kunnen zenden.
 

Pensioenakkoord in werking: uiterlijk 1 januari 2023 is realistisch
De Minister acht inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel uiterlijk per 1 januari 2023 realistisch. Afhankelijk van de haalbaarheid en uitvoerbaarheid kan de wet op onderdelen eerder in werking treden.De transitietermijn wordt hierdoor ook verlengd tot 1 januari 2027. Voor pensioenfondsen wordt gekeken of de transitiekaders al eerder dan 2023 kunnen gelden zodat mogelijk afstempelen van pensioenen in 2022 kan worden voorkomen.
 

Wat betekent dit voor mij?
Voor pensioenregelingen bij verzekeraars/PPI-en geeft dit uitstel wat meer lucht in het onderzoek naar mogelijke overgangsregelingen en de opzet van de pensioenregeling voor nieuwe medewerkers. Er kunnen echter situaties zijn, zoals het aflopen van het huidige pensioencontract of gewenste harmonisatie van regelingen, die maken dat u al per 2022 de pensioenregeling wilt aanpassen conform het pensioenakkoord.


Wij blijven met u afstemmen
Of u nu wel al, of juist nog niet de pensioenregeling wilt aanpassen. Wij blijven met u afstemmen wat het best past bij jullie regeling, bedrijf en de wettelijke kaders. Mocht u nu al vragen hebben, dan horen wij die uiteraard graag.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over het pensioenakkoord of wilt u één van onze e-papers downloaden? Kijk dan op onze pensioenakkoord pagina.