Pensioenakkoord
Pensioenakkoord

Pensioenakkoord

Vernieuwing van het Nederlandse pensioenstelsel

Nieuwsartikelen over het pensioenakkoord

Uw AOW-leeftijd

Vul uw geboortedatum in en kijk vanaf wanneer u AOW krijgt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U krijgt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

Wat zijn de praktische gevolgen van het pensioenakkoord?

Het pensioenakkoord moet een einde maken aan de jarenlange onzekerheid of de dekkingsgraad nog wel voldoende is en of het pensioen gekort moeten worden. Daarom is er gekozen voor een geheel nieuw pensioenstelsel. De belangrijkste afspraken zijn:

  • Het nieuwe pensioenstelsel is persoonlijker en transparanter.
  • Er komt een beter nabestaandenpensioen.
  • Extra keuzerecht, 10% opname ineens bij pensioeningang.
  • De AOW-leeftijd stijgt als gevolg van het pensioenakkoord minder snel.
  • Betere afspraken voor werknemers met zware beroepen.
  • Zelfstandigen krijgen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Misschien wel de meest in het oog springende aanpassing is dat er straks nog maar één pensioenregeling mogelijk is, namelijk een beschikbare premieregeling met een voor iedere deelnemer in de onderneming hetzelfde premiepercentage. Voor bestaande werknemers geldt dat ze in de huidige beschikbare premieregeling met een oplopend premiepercentage mogen blijven zitten, totdat ze uit dienst zijn. Heeft de onderneming echter een middelloon- of wellicht nog een eindloonregeling dan geldt deze uitzondering niet. Deze regelingen moeten uiterlijk 1 januari 2027 zijn omgezet naar een beschikbare premieregeling. Deze mag dan nog wel een oplopend premiepercentage bevatten.

Werknemers die na de inwerkingtreding van de nieuwe pensioenregeling in dienst treden, komen automatisch in de nieuwe regeling met een gelijkblijvend premiepercentage.


Wat betekent het pensioenakkoord voor werkgevers?

Iedere werkgever wordt door het pensioenakkoord en als direct gevolg daarvan het nieuwe pensioenstelsel geconfronteerd met wijzigingen van de pensioenregeling. Als er sprake is van een verplichtstelling vanuit een pensioenfonds dan maken de sociale partners afspraken over de invulling van de nieuwe pensioenregeling. Is er geen verplichtstelling, dan mag u de nieuwe regeling zelf inrichten, uiteraard in samenspraak met een werknemersvertegenwoordiging en/of de ondernemingsraad.

Hoe de wijzigingen voor de werknemers uitpakken is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt. Voor een werkgever kunnen de wijzigingen een unieke mogelijkheid zijn om het volledige pakket aan arbeidsvoorwaarden te heroverwegen. Jongere generaties kiezen immers steeds vaker voor meer flexibiliteit, meer vrije tijd of juist betere opleidings- of doorgroeimogelijkheden. Hoe gaat u ervoor zorgen dat u juist voor de nieuwe generaties een aantrekkelijke werkgever blijft en tegelijkertijd de oudere generaties blijft behouden?


Wat betekent het pensioenakkoord voor werknemers?

Werknemers vragen zich steeds vaker af: Wat betekent het pensioenakkoord voor ‘mijn pensioen’? Na wijziging van de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd komen er nu weer ingrijpende wijzigingen aan. De meeste werknemers nebben nauwelijks een idee op welk inkomen zij kunnen rekenen als zij met pensioen gaan. Daarom is pensioencommunicatie zo belangrijk. Voor werkgevers is het de kunst om op de juiste momenten communicatie beschikbaar te stellen, soms in de vorm van een groepspresentatie, soms in de vorm van een een-op-een gesprek.

Veelgestelde vragen

Moet ik de pensioentoezegging wijzigen?

Dat is afhankelijk van de huidige pensioentoezegging.

  • Als u een beschikbare premieregeling heeft met een stijgende staffel dan kunt u deze voortzetten voor de bestaande deelnemers.
  • Als u een beschikbare premieregeling heeft met een gelijkblijvende staffel dan kunt u deze voortzetten.
  • Als u een middelloonregeling heeft dan moet u deze voor 1-1-2027 omzetten naar een beschikbare premieregeling. Om de overgang te vereenvoudigen mag een middelloonregeling, voor de huidige deelnemers, worden omgezet naar een regeling met een stijgende premiestaffel.
  • Nieuwe deelnemers moeten vanaf 1-1-2027 in een beschikbare premieregeling met een vlakke premie worden opgenomen.

Voor alle regelingen geldt dat het nabestaandenpensioen wijzigt. Alle nabestaandenpensioenen voor pensioendatum zijn straks op risicobasis en berekend als een percentage van het actuele salaris.

Wij hebben een pensioentoezegging op basis van beschikbare premie met een stijgende staffel. Hoef ik dan alleen de berekening van het nabestaandenpensioen aan te passen?

Ja, dat kan voor de bestaande deelnemers. Nieuwe deelnemers moeten vanaf 1-1-2027 in een beschikbare premieregeling met een vlakke premie worden opgenomen. Wij adviseren u om niet naar één onderdeel van de toezegging te kijken, maar naar de gehele pensioentoezeggingtoezegging en alle andere arbeidsvoorwaarden.

Als de pensioentoezegging duurder wordt, wie moet dat dan betalen?

Als de toezegging duurder wordt, hangt het er vanaf wie dat gaat betalen. Billijk is dat, als de regeling echt wordt verbeterd, de deelnemers daar ook een deel aan meebetalen. Wij kunnen de aangepaste pensioenregeling  en de verschillen met de huidige pensioenregeling, per deelnemer, voor u in kaart brengen. Uiteraard berekenen wij ook de wijziging van de kosten voor u. Dit inzicht geeft u de gelegenheid om rustig, samen met ons, alle puzzelstukjes in elkaar te leggen zodat we kunnen zorgen voor een adequate implementatie in uw bedrijf. Wij helpen u hier graag bij.

 
Kan ik niet gelijk over gaan naar een beschikbare premie met een vlakke premie?

U kunt direct overgaan naar een beschikbare premie met een vlakke premie. 

Als u een toezegging hebt gedaan voor een stijgende staffelpremie, kunt u mogelijk te maken krijgen met compensatie voor de bestaande deelnemers. Stel dat uw huidige staffel loopt van 4% naar 30%, met een gemiddelde premie van 17% en u wenst een vlakke premie van 17% toe te zeggen. De werknemers die nu een lagere premie hebben, zullen positief reageren, maar de deelnemers die nu een hogere premie hebben, zullen compensatie wensen. Als u deze laatste deelnemers compenseert, dan worden uw kosten hoger dan de uw huidige premie.

Wij kunnen de uitkomsten van alle opties in beeld brengen: de staffel, de kosten voor de werkgever, de eigen bijdrage van de werknemers en de mogelijkheden tot compensatie. Dit inzicht geeft u de gelegenheid om rustig, samen met ons, alle puzzelstukjes in elkaar te leggen zodat we kunnen zorgen voor een adequate implementatie van het pensioenakkoord in uw bedrijf.

Wij helpen u hier graag bij.

Ook kunnen wij u begeleiden om samen met uw ondernemingsraad of een werknemersvertegenwoordiging besluiten te nemen. Nieuwe deelnemers moeten vanaf 1-1-2027 in een beschikbare premieregeling met een vlakke premie worden opgenomen, daar speelt de compensatieproblematiek niet.

Wat is het pensioenakkoord?

Het pensioenakkoord bevat afspraken over een nieuw transparant(er) pensioenstelsel. Ook moeten de afspraken het pensioen persoonlijker maken. Het gevolg is dat alle pensioenregelingen in Nederland moeten worden aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor bijna alle werknemers. De nieuwe regels gelden vanaf 1 januari 2023 en er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2027.

Mini enquête

Voorbereiding pensioenakkoord

Wat vindt u belangrijk bij de uitvoering van het pensioenakkoord?

Onze consultants

Michel Kamps

Wilt u meer weten?
Michel Kamps staat voor u klaar.

Bij mij stroomt er pensioen door mijn aderen. Met ruim 15 jaar ervaring weet ik van de hoed en de rand en sta ik klaar om iedere vraag te beantwoorden.

Eric Vlietman

Wilt u meer weten?
Eric Vlietman staat voor u klaar.

Door mijn ervaring als pensioenfondsbestuurder en onderhandelaar met vakbonden en werknemers, ben ik een veelzijdig Pensioenconsultant die de complexe pensioenmaterie eenvoudig uitlegt. Met altijd een scherp oog voor de invalshoek van werknemers.

Lars Peters

Wilt u meer weten?
Lars Peters staat voor u klaar.

Met ruim 24 jaar ervaring ondersteun ik werkgevers en ondernemingsraden bij collectieve pensioenregelingen voor het personeel. Heldere communicatie en een pragmatische aanpak staan hierbij centraal. Ook ben ik lid van de Kring van Pensioenspecialisten.

Marcel Kleemans

Wilt u meer weten?
Marcel Kleemans staat voor u klaar.

Het is na 35 jaar nog steeds mijn passie om voor zakelijke klanten oplossingen te vinden voor (complexe) pensioenvraagstukken en dat in begrijpelijke taal uit te leggen aan werkgever en werknemers.

Peter van der Nat

Wilt u meer weten?
Peter van der Nat staat voor u klaar.

Ik ben een bevlogen en gepassioneerd pensioenconsultant met veel ervaring op het gebied van berekeningen. Iemand die alle details van het vak wil weten en vooral ook alles wil kunnen doorrekenen, analyseren en uitleggen aan mijn klanten.

Sonja Koopmans

Wilt u meer weten?
Sonja Koopmans staat voor u klaar.

Ik ben graag uw sparringpartner op het pad naar het nieuwe pensioenstelsel. Mijn kracht ligt in het adviseren in heldere taal over de te nemen stappen en het beheersbaar houden van financiële gevolgen voor zowel u als werkgever als uw werknemers.

Agenda

2021

Januari: VLC & Partners

Start versturen informatiememo aan pensioenklanten.

2021

25 Maart: VLC & Partners

Organiseert webinar Pensioenakkoord.

2021

April: Werkgever

Werkgever start voorbereiding(en). Denk hierbij o.a. aan het samenstellen van een werknemersvertegenwoordiging, het opleiden van HR/OR en het vaststellen of herzien van uw visie op de arbeidsvoorwaarden.
Laad meer artikelen

Aandacht voor uw persoonlijke situatie

Uw persoonlijke adviseur staat voor u klaar

Michel Kamps

Michel Kamps

Employee Benefits