Nu al aan de slag met het pensioenakkoord

Nu al aan de slag met het pensioenakkoord
Publicatiedatum: 11 oktober 2021

Zoals inmiddels wel bekend is er een pensioenakkoord gesloten waarvan de inhoud op termijn impact zal hebben op alle ondernemingen in Nederland met een pensioenregeling. Er komt steeds meer duidelijkheid over de gevolgen van het pensioenakkoord voor pensioenregelingen.

Voorbeelden uit de praktijk

Het pensioenakkoord was noodzakelijk omdat het huidige pensioenstelsel niet meer aansluit op de huidige arbeidsmarkt en de sterk gewijzigde economische omstandigheden. Zo is het huidige pensioenstelsel nog gebaseerd op het uitgangspunt dat een werknemer langdurig bij dezelfde werkgever werkt. Verder zijn er de steeds terugkerende discussies over het korten van het pensioen (afstempelen), de dekkingsgraad en de aanhoudend lage rentestand. Tot slot neemt ook de gemiddelde levensverwachting toe met als gevolg dat het pensioen steeds langer moet worden uitgekeerd.

De definitieve invoering is inmiddels met een jaar vertraagd. De verwachting is nu dat het pensioenakkoord ingaat op 1 januari 2023 met een overgangsperiode tot 1 januari 2027. Er kunnen zich echter situaties voordoen die maken dat een werkgever eerder geïnformeerd wil worden over de gevolgen van het pensioenakkoord. Bijvoorbeeld als het huidige pensioencontract vóór 1 januari 2023 afloopt of als een werkgever op korte termijn te maken krijgt met relatief veel nieuwe werknemers. Ook krijgen we steeds vaker het verzoek om de huidige pensioenregeling nu al aan te passen. Onze pensioenconsultant Martijn van Eijk neemt u mee in de beweegredenen achter deze vragen en aanpassingen.

Inzicht in de gevolgen

Voor bijna alle relaties met een pensioenregeling via VLC & Partners hebben wij inmiddels een op maat geschreven memo verstuurd over de gevolgen van het pensioenakkoord op hun regeling. Bij een aantal werkgevers was deze memo aanleiding om VLC & Partners nu al te vragen om berekeningen te maken, om zo meer inzage te verkrijgen in de gevolgen van het pensioenakkoord, en daarmee beleid voor de komende jaren te kunnen bepalen.

Zo wenste een werkgever, waarvan de uitvoeringsovereenkomst van de huidige pensioenregeling eind 2022 afloopt, nu al inzage te krijgen in de mogelijkheden voordat zij dit onderwerp met de ondernemingsraad gaan bespreken. Voor deze werkgever hebben wij een aanvullende rapportage geschreven waarin wij een advies hebben gegeven over de aanpassingen van de pensioenregeling. In dit advies hebben wij onderwerpen als de kosten van de pensioenregeling nu en in de toekomst meegenomen. Ook hebben wij inzage gegeven in de gevolgen voor de pensioenopbouw van de werknemers, het bepalen van een nieuw gelijkblijvend premiepercentage en hebben wij mogelijke compensatiemogelijkheden aan de werknemers doorgerekend.

Dit aanvullende rapport gaf deze werkgever al veel input voor het bepalen van het beleid en de benodigde budgetten voor het verlengingstraject voor het komende jaar. Werkgever verwacht dat het traject met behulp van dit verkregen inzicht aanzienlijk vlotter zal verlopen. 

Alvast voorbereiden op veel nieuw personeel

Een andere werkgever realiseerde zich na het lezen van de memo over het pensioenakkoord dat hij nu actie moest ondernemen om de regeling betaalbaar te houden. Voor het huidige personeel heeft deze werkgever een middelloonregeling lopen, waarvan het contract nog een aantal jaren doorloopt. Vanuit de buitenlandse hoofdvestiging heeft de Nederlandse vestiging vernomen dat de zij vanaf 2022 een belangrijke Europese hub zal worden, waarbij men veel nieuw personeel nodig zal hebben. Werkgever realiseerde zich dat het weinig zinvol is om deze nieuwe, veelal jonge, werknemers in de middelloonregeling onder te brengen. Daarbij zou dit ook een vrij kostbare aangelegenheid worden.

Samen met VLC & Partners heeft de werkgever een nieuwe regeling opgesteld waarbij de regeling al grotendeels voldoet aan de eisen van het pensioenakkoord. Hierbij is ook rekening gehouden met de wens dat werkgever zich als een aantrekkelijke werkgever moet profileren op een krappe arbeidsmarkt. Werkgever was erg tevreden met de oplossing en het duidelijke rapport van VLC & Partners.

Vooruitzien in het pensioenbudget

Tot slot hebben wij een opdracht van een bekende NGO (een non-profit organisatie met een maatschappelijk, sociaal of wetenschappelijk doel) ontvangen voor het uitwerken van een aanvullend advies. Nog meer dan bij niet NGO’s, zijn kosten en budgetten van zeer groot belang voor een NGO.

Deze werkgever wilde ook al op korte termijn geadviseerd worden over de mogelijke aanpassingen van haar pensioenregeling voor huidige en/of toekomstige werknemers. VLC & Partners hebben een adviesrapport opgesteld waarin is gekeken naar de kosten van de huidige en toekomstige toezegging bij verschillende scenario’s. Daarbij hebben we naast de kosten voor de werkgever, vanzelfsprekend ook de pensioenopbouw van de werknemers beoordeeld.

We hebben doorgerekend wat voor zowel werkgever als werknemers de best passende optie is voor het huidige personeel. Overstappen op een nieuwe toezegging of de huidige toezegging handhaven en slechts op een aantal kleine onderdelen aanpassen. Daarbij hebben we ook rekening gehouden met compensaties indien dit nodig mocht zijn.

Op deze wijze hebben de werkgevers een goed beeld gekregen van de effecten van het nieuwe pensioenakkoord op hun pensioentoezegging, welke opties ze hebben, wat de gevolgen voor de werknemers zijn en wat het de werkgever allemaal zal gaan kosten. Met behulp van deze aanvullende rapporten kunnen de werkgevers met vertrouwen een gericht pensioenbeleid uitstippelen voor de komende jaren.

Wilt u meer inzicht of wilt u ook direct aan de slag?

Meert informatie over het pensioenakkoord vindt u op onze website. Wilt u een -gratis- informatiememo ontvangen? Klik dan hier.