Pensioen: Het nut van (keuze)begeleiding bij waardeoverdracht

Pensioen: Het nut van (keuze)begeleiding bij waardeoverdracht
Pensioen waardeoverdracht

Pensioen: Het nut van (keuze)begeleiding bij waardeoverdracht

 

Een nieuwe medewerker komt bij je in dienst. Moet de nieuwe medewerker dan altijd het opgebouwde pensioen overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder? Natuurlijk zorgt het voor transparantie. De medewerker heeft immers nog maar te maken met één pensioenpot. Maar er zitten meer voordelen alsook nadelen aan een waardeoverdracht vast. Maar die gelden niet altijd. Dat is volledig afhankelijk van de persoonlijke situatie van de medewerker. En mede dat bepaalt of de medewerker met een waardeoverdracht geld kan verdienen of niet. Daarom raden wij altijd aan om de medewerker professionele (keuze)begeleiding te geven.

 

Is waardeoverdracht een verbetering of juist niet?

Of een waardeoverdracht een verbetering voor de medewerker betekent hangt af van de persoonlijke situatie van die medewerker. Er zijn een aantal punten die goed bekeken moeten worden:
 

 • Financiële verbetering
  Door een waardeoverdracht kan je pensioen stijgen maar ook dalen. Dat komt door het verschil in de wettelijke rente die de overdragende uitvoerder moet hanteren en de actuele rente die de ontvangende uitvoerder gebruikt. In 2022 zagen we dat dit ervoor kon zorgen dat pensioenen soms wel met tot 80% konden stijgen of dalen door waardeoverdracht! 

  Let wel, betreft de overdracht een middelloonregeling uit het verleden dan bestaat de kans dat de oude werkgever moet bijbetalen vanwege de waardeoverdracht.
   
 • Is er garantie
  Is het over te dragen pensioen een middelloon- of eindloonregeling bij een verzekeraar? Dan is het pensioen gegarandeerd. Draag je dat over naar een beschikbare premieregeling dan is het pensioen veelal niet meer gegarandeerd. Of dit erg is hangt natuurlijk er vanaf hoe groot de eventuele financiële verbetering is. 
  Overigens kan de medewerkers soms een garantie behouden door direct na overdracht de waarde om te zetten in een gegarandeerd pensioen. Dit moet dan wel een mogelijkheid in de pensioenregeling zijn en het zogenaamde tarief moet ook gunstig zijn.
   
 • Indexatie
  Heeft de medewerker een pensioenregeling bij een pensioenfonds dan is het pensioen niet gegarandeerd. Wel kan het zijn dat een pensioenfonds een behoorlijk grote buffer heeft waardoor er jaarlijks geïndexeerd kan worden. Door waardeoverdracht is geen recht meer op deze indexatie. Wellicht is het indexatiepotentieel waar de medewerker dan van afziet wel groter dan de financiële verbetering.
   
 • Nabestaandenpensioen
  Waardeoverdracht kan gunstig zijn voor het nabestaandenpensioen. Dat komt omdat in beschikbare premieregelingen het nabestaandenpensioen op risicobasis is en afhankelijk is van het aantal dienstjaren. Kortom, bij de oude werkgever vervalt het nabestaandenpensioen en bij de nieuwe werkgever heb je over de voorgaande jaren geen nabestaandenpensioen. Een pensioentekort dus! Door waardeoverdracht kun je dit repareren. Echter zijn er ook andere manieren om dit te repareren. Met de Wet toekomst pensioenen (Pensioenakkoord) moet iedere pensioenregeling worden aangepast. Na aanpassing is het nabestaandenpensioen altijd een percentage van het salaris. Hiermee is dit probleem al verholpen.
   

Let op! In de praktijk zien we ook dat werknemers een opgebouwd nabestaandenpensioen omzetten waardoor het nabestaandenpensioen vervalt. Achteraf blijkt dit absoluut niet de bedoeling!

 

Begeleiding en controle

Waardeoverdracht is een wettelijk recht dat werknemers hebben als zij van baan wisselen. Een recht hebben betekent nog niet dat het verstandig is om van het recht gebruik te maken. Gezien de complexiteit in de hiervoor beschreven punten adviseren wij altijd om een medewerker bij waardeoverdracht te laten begeleiden door een pensioenadviseur.  

Bovendien zien wij in de praktijk dat ook de controle op de waardeoverdracht erg belangrijk is. Het traject begint namelijk altijd bij het opvragen van een offerte voor waardeoverdracht bij de nieuwe uitvoerder. Hanteert de uitvoerder wel de juiste rente voor het vaststellen van de waarde? En is het uiteindelijk over te dragen pensioenwaarde wel gelijk aan de waarde genoemd in de offerte? In de praktijk merken wij dat een controle op de waardeoverdracht absoluut noodzakelijk is. 

 

Keuzebegeleiding en heldere pensioencommunicatie

Het realiseren van optimale keuzebegeleiding bij processen als waardeoverdracht is essentieel voor iedere werkgever die het beste voor heeft met zijn werknemers. Op onze website treft u meer informatie over effectieve pensioencommunicatie. 
 

Meer informatie over waardeoverdracht

Hugo van Kuijeren

Wilt u meer weten?
Hugo van Kuijeren staat voor u klaar.

Persoonlijk, toekomstgericht en betrokken, dat ben ik! Met meer dan 15 jaar pensioenervaring help ik graag bij het oplossen van strategische pensioenvraagstukken met aandacht voor de betrokkenheid van werknemers. Met een team van pensioenspecialisten gaan we voor gezamenlijk succes en continuïteit!