Pensioencommunicatie
Pensioencommunicatie
Pensioencommunicatie

Pensioencommunicatie verhoogt het pensioenbewustzijn werknemer

Pensioencommunicatie
Download Ins & Outs Pensioencommunicatie

De voordelen op een rij

Ondersteuning in uw communicatie

Heldere uitleg gekoppeld aan persoonlijke situatie werknemer

Werknemers krijgen inzicht op een begrijpelijke manier

Pensioencommunicatie als middel om werknemers aan u te binden

Pensioencommunicatie is van essentieel belang als u goede werknemers wilt binden aan uw onderneming. Door goed voor uw werknemers te zorgen, zorgt u ook voor (de continuïteit van) uw onderneming. Communiceren over pensioen maar ook over de andere arbeidsvoorwaarden is voor bijna iedere onderneming een uitdaging. Twee op de drie werknemers ervaren nl. de communicatie vanuit een werkgever als gebrekkig, of het nu gaat over beleidskeuzes, werkprocessen of over pensioencommunicatie. Goede communicatie daarentegen, verhoogt het pensioenbewustzijn, motiveert werknemers en maakt hen meer betrokken en loyaal naar u als werkgever.

Als werkgever heeft u op het gebied van pensioencommunicatie ook verplichtingen. In de Wet Pensioencommunicatie is geregeld dat u ervoor moet zorgen dat de deelnemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, dat hij kan nagaan of er voor hem voldoende is en dat hij zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening. Als werkgever heeft u ook een signaalfunctie richting uw werknemers. U bent immers goed op de hoogte wat er speelt. Daarom wordt er ook van u verwacht dat u werknemers actief informeert over de veranderingen in de pensioenregeling, maar ook bij life-events zoals huwelijk, echtscheiding of pensionering.

Werknemers waarderen heldere pensioencommunicatie

Heldere pensioencommunicatie is ook voor een HR-afdeling van groot belang. HR is namelijk het eerste aanspreekpunt voor uw werknemer en moet de werknemer informeren over de keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling. Gebleken is dat informatie het beste wordt ontvangen als deze is afgestemd op de persoonlijke situatie van de werknemer én wanneer deze op een voor de werknemer relevant moment wordt verstrekt. Met andere woorden: de informatie moet worden afgestemd op een actueel (life-)event en op de levensfase/carrière van de werknemer.  

In de e-paper Ins & Outs Pensioencommunicatie leest u meer over onze aanpak.

Financieel fitte werknemers  
Het tijdig en volledig informeren over de arbeidsvoorwaarden (o.a. pensioenregeling en overige arbeidsvoorwaarden) draagt bij aan de financiële fitheid van de werknemer. Wij zien dat steeds meer bedrijven investeren in de financiële fitheid van de werknemer en dat biedt deze bedrijven belangrijke voordelen. Financieel fitte werknemers zijn loyaler naar hun werkgever, hebben een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim. Welke werkgever wil dat nou niet?  Als je werknemers aan je weet te binden bespaart dat dus ook op de kosten voor werving en selectie van nieuwe werknemers, die al snel kunnen oplopen tot vele duizenden euro’s. Goede pensioencommunicatie verbetert daarmee de concurrentiepositie.

Als uw HR-partner helpen wij u graag bij het opstellen van een communicatieplan en vanzelfsprekend helpen wij u ook graag bij de uitvoering hiervan. Wilt u weten of de communicatie over het pensioen en de overige arbeidsvoorwaarden in uw onderneming op orde is? Vul dan de HR-communicatiescan in en binnen enkele minuten heeft u het inzicht.

 

Ga naar HR-communicatiescan

 

Gebruik het VLC-werknemersportaal bij uw pensioencommunicatie

Communiceren over pensioen doet u met behulp van het VLC-werknemersportaal, onze maatwerkoplossing die u helpt om aan uw verplichtingen op het gebied van pensioencommunicatie te voldoen. De werknemer krijgt via een app toegang tot alle informatie over de collectieve regelingen bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid. De regelingen worden in eenvoudige heldere taal weergegeven, dus geen moeilijke termen. Het activeert werknemers en het zorgt voor een duidelijke uitleg die direct is gekoppeld aan een persoonlijk inzicht en verhoogt zo de waardering van de werknemers.

 

Ga naar het VLC-werknemersportaal

Onze klanten vertellen

Nieuwsgierig naar de verhalen van onze klanten over ondernemen en risico's die daarbij horen?
Bekijk dan onze cases.

Veelgestelde vragen

Is een werkgever verplicht een pensioenregeling aan te bieden?

In Nederland kennen we geen pensioenplicht. Maar als er op uw onderneming een cao van toepassing is waarin een pensioenregeling is opgenomen, dan bent u verplicht om deel te nemen aan deze pensioenregeling. Als er geen verplichting vanuit een cao is en een werkgever besluit vrijwillig een pensioenregeling op te tuigen, dan gelden er ter bescherming van de rechten van de werknemers, allerlei regels waaraan de werkgever moet voldoen.

Wanneer is er sprake van een goede pensioenregeling?

Er staat nergens omschreven wat een goede of minder goede pensioenregeling is. Wel is bij de vaststelling van diverse rekenregels in het verleden steeds als uitgangspunt gehanteerd dat een werknemer maximaal 70% van zijn laatstgenoten salaris, incl. Aow, aan pensioen mag opbouwen. Zo geredeneerd zou je kunnen stellen dat een goed pensioen 70% van het laatst genoten salaris bedraagt. 

Wanneer is instemming vereist?

Een ondernemingsraad heeft instemming over alles dat gevolgen kan hebben voor de toekenning, aanspraak en opbouw van het pensioen. Als er geen ondernemingsraad is dan moeten alle werknemers individueel instemming verlenen. Instemming is niet vereist wanneer een vakbond betrokken is geweest bij de cao-onderhandelingen.

Aandacht voor uw persoonlijke situatie

Uw persoonlijke adviseur staat voor u klaar

Eric Vlietman

Eric Vlietman

Employee Benefits