Terugblik webinar: De gevolgen van het pensioenakkoord

Terugblik webinar: De gevolgen van het pensioenakkoord
Publicatiedatum: 31 maart 2021

Op 25 maart jl. heeft VLC & Partners het webinar 'De gevolgen van het pensioenakkoord' georganiseerd. Tijdens het webinar hebben wij aangegeven dat we alle informatie beschikbaar zouden stellen. Op deze pagina kunt u de belangrijkste informatie over het webinar terugvinden. 

Kijk het webinar nogmaals terug

Heeft u het webinar onverhoopt niet kunnen bijwonen, wilt het webinar terugzien of wilt u het webinar aan een collega tonen? Hieronder kunt u het webinar terugkijken. Bent u geïnteresseerd in meer video's? Klik dan hier.

VLC Live: De gevolgen van het pensioenakkoord

Belangrijkste tips

In het webinar bespraken we hoe deze verplichte aanpassing van uw pensioenregeling een mooi moment is om opnieuw uw visie op werkgeverschap en strategie op het werk in de toekomst te bepalen. Door het gezamenlijk op te pakken zorgt u voor toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden. Wij gaven hierbij de volgende tips:

  • Denk na over wat voor organisatie je wilt zijn, nu en in de toekomst. Hoe kijkt u tegen werkgeverschap aan? Hoe ziet u uw maatschappelijke rol? Pas daar uw manier van werken en organiseren op aan
  • Arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk, maar uiteindelijk gaat het vooral ook over mensen die betrokken en bevlogen zijn. Plaats de arbeidsvoorwaarden dan ook in de bredere context van bijvoorbeeld het hebben van werk van betekenis en nieuw leiderschap
  • De contractverlenging is een natuurlijk moment om de pensioenregeling aan te passen. Maak met uw adviseur een tijdslijn tot die datum en bepaal samen de te zetten stappen.

Wilt u meer informatie over het pensioenakkoord?

Kijk dan eens op onze speciale pagina over het pensioenakkoord. U vindt hier eerdere nieuwsberichten, gepubliceerde artikelen en diverse e-papers die u kosteloos kunt downloaden. 

Stappenplan

Uit onze mini-enquête (op onze website en tijdens het webinar) is gebleken dat ca. 70% van de werkgevers niet weet hoe hij verder moet met dit dossier. Wij adviseren onze klanten daarom om ons stappenplan te volgen. 

  1. U kunt u laten informeren d.m.v. het -persoonlijke- informatiememo pensioenakkoord. Dit memo wordt door VLC & Partners opgesteld en beschouwt de impact van het pensioenakkoord op uw pensioenregeling. U bespreekt het memo samen met onze adviseur of consultant. Het memo dient als vertrekpunt voor eventuele volgende stappen. Informatiememo aanvragen (link naar formulier)
  2. Samenstellen van een werknemersvertegenwoordiging, het opleiden van HR/OR en het vaststellen of herzien van uw visie op de arbeidsvoorwaarden.
  3. Doorrekenen van verschillende scenario’s vooruitlopend op besluitvorming.
  4. Advies, inkoop & Implementatie 
  5. Pensioencommunicatie

Download E-book ‘Werken en Organiseren na Corona’

Henny van Egmond is een van de leidende denkers op het gebied van innovatieve manieren van werken en organiseren. Hij is auteur van diverse boeken en artikelen over dit onderwerp in relatie tot strategieontwikkeling en organisatieverandering. U kunt het e-book ‘‘Werken en Organiseren na Corona’ geheel kosteloos downloaden. Download het e-book hier

De vragen die niet tijdens het webinar zijn behandeld (incl. antwoorden)

Hieronder treft u de 7 vragen aan die tijdens het webinar niet zijn behandeld. 
 

1. Vanwege de nadelige vlakke premie voor oudere medewerkers zullen werkgevers de huidige regeling wel voortzetten voor bestaande werknemers. Maar als 45+ er wordt het financieel toch onmogelijk om van baan te veranderen?

Bij de invoering van het nieuwe stelsel zal er een periode zijn (10-15 jaar) dat bepaalde leeftijdsgroepen bij een baanwissel wellicht een afname zien in hun pensioenperspectief.  Hoe sterk deze afname van perspectief is, hangt af van de oude en nieuwe pensioenregeling die in de baanwissel zijn betrokken. Als individu zal je de verschillen van de regelingen goed moeten bekijken en mogelijk meenemen in je salarisonderhandeling. Wij denken wel dat in de beginfase van de uitrol van de nieuwe wetgeving de arbeidsmobiliteit geraakt zal worden. 
Met het verstrijken van de tijd/jaren zal dit vraagstuk steeds minder relevant gaan worden, omdat we dan vrijwel allemaal in het nieuwe stelsel via een vlakke premie pensioen opbouwen. Het vergelijk tussen pensioenregelingen is dan wel wat makkelijker te maken voor werknemers; hoe hoger de premie, hoe beter de opbouw van persoonlijk pensioenvermogen.
 

2. Kun je, als je bij een verzekeraar zit, de privé polissen (oud en nieuw regime) inbrengen voor een hogere pensioenuitkering in het nieuwe pensioenakkoord.

Bij een verzekeraar worden oude pensioenpolissen op basis van bijvoorbeeld een middelloonregeling NIET omgezet naar het nieuwe systeem o.b.v. een individueel pensioenvermogen. De oude opgebouwde pensioenaanspraken blijven ‘premievrij’ verzekerd en worden niet geconverteerd.
 

3. Als pensioen 'slechts' een onderdeel is van je persoonlijke financiële planning, dan zou de adviseur dat ook meteen breder kunnen trekken... denk ook aan hypotheek aflossen, sparen en erfenis?

Dit is in het webinar ook besproken. Rudi voegt toe: Laat aan je werknemers zien wat ze krijgen, ook in geld nu en later in perspectief. De werknemers weten vaak alles van het leasebudget of van bitcoins, maar niets van pensioen...
 

4. De werknemer van 45 jaar of ouder met een vlakke premie, zal gewoon meer startsalaris vragen ... als hij van baan verandert, om te compenseren voor het 'pensioengemis', en dan zelf bijsparen voor pensioen (of in box3)

Dit is in het webinar ook besproken.


5. Welke "vrijheid" heb je als je gebonden bent aan BPF?

Dit is in het webinar ook besproken. Zie overigens ook vraag 7. 


6. Is er pensioeninformatie in aansprekende taal beschikbaar voor de nieuwe jonge generatie? Pensioen wordt altijd gezien als saai en niet interessant. Hoe kan het interessanter gemaakt worden?

VLC & Partners maakt voor pensioencommunicatie gebruik van het VLC-werknemersportaal. Hierbij wordt het oubollige taalgebruik rondom pensioen niet gebruikt. Elke pensioenterm is vervangen door heldere en begrijpelijke term. Wij merken dat dit goed wordt ontvangen door onze relaties. Iedere werkgever, ongeacht pensioenuitvoerder, kunnen we aansluiten op dit platform. Meer informatie over het VLC-werknemersportaal tref je hier.  
 

7. Kun je ook het huidige systeem doorzetten?

Als de pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeraar of PPI (dus niet bij een Bedrijfstakpensioenfonds), dan kan je als werkgever ervoor kiezen om voor de bestaande groep werknemers de huidige regeling voort te zetten. Hier gelden wel wat specifieke richtlijnen die niet in het webinar zijn besproken, bijvoorbeeld dat dit alleen geldt voor beschikbare premieregelingen. Indien er sprake is van een zogenaamde eindloon- of middelloonregeling, dan dient deze regeling uiterlijk per 01-01-2026 te zijn omgezet naar een beschikbare premieregeling op basis van een progressieve premiestaffel of vlakke premie.

Let op: Uiterlijk 1-1-2026 moet je als werkgever voor nieuwe werknemers een pensioenregeling hebben opgezet op basis van de nieuwe pensioenwetgeving (vlakke premie, etc.)


Zodra de nieuwe regeling is ingevoerd, zullen nieuwe werknemers in die regeling moeten worden opgenomen. In deze situatie voert een bedrijf dus 2 regelingen:

  • Voor de huidige/oude werknemers. Deze regeling loopt langzaam leeg door pensioneringen of uitdienst treden.

  • Voor de nieuwe werknemers. Deze regeling moet uiterlijk 1-1-2026 zijn ingevoerd.

Is de werkgever aangesloten bij een Bedrijfstakpensioenfonds, dan is er geen keuze. Dan gaat de regeling over naar het nieuwe systeem. Wel is het per fonds afhankelijk hoe wordt omgegaan met ‘oude’ pensioenaanspraken uit de oude wetgeving. Een fonds heeft de keuze om deze oude aanspraken in stand te houden, of dat ze worden ‘ingevaren’ naar het nieuwe systeem op basis van een persoonlijk pensioenvermogen.