Pensioenakkoord
Pensioenakkoord

Pensioenakkoord

Vernieuwing van het Nederlandse pensioenstelsel
Download e-paper: Pensioenakkoord 'De veranderingen op een rij'

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen als gevolg van het pensioenakkoord?

Het pensioenakkoord, dat door Minister Carola Schouten als wetsvoorstel onder de naam Wet toekomst pensioenen (Wtp) is ingediend, is inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. De nieuwe wet moet een einde maken aan de jarenlange onzekerheid of de dekkingsgraad nog wel voldoende is en of het pensioen gekort moeten worden. Daarom is er gekozen voor een geheel nieuw pensioenstelsel. 

De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe pensioenstelsel zijn: 

 • Het nieuwe pensioenstelsel is persoonlijker en transparanter.
 • Voor alle nieuwe toetreders geldt voortaan een gelijkblijvend premiepercentage (zie hieronder). 
 • Er komt een beter nabestaandenpensioen.
 • Extra keuzerecht, 10% opname ineens bij pensioeningang.
 • De AOW-leeftijd stijgt als gevolg van het pensioenakkoord minder snel.
 • Betere afspraken voor werknemers met zware beroepen.
 • Zelfstandigen krijgen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Pensioenopbouw vanaf 18 jaar.
 • Geen wachttijd meer voor pensioenopbouw.
 • Witte vlekken beperken, dit wil zeggen dat de Minister een zorgplicht heeft om ervoor te zorgen dat het aantal werknemers zonder pensioenregeling wordt verlaagd van 900.000 tot 450.000 werknemers in 2029. 
Ontdek meer

Misschien wel de meest in het oog springende aanpassing is dat er straks nog maar één pensioenregeling mogelijk is, namelijk een beschikbare premieregeling met een voor iedere deelnemer in de onderneming hetzelfde premiepercentage. Voor bestaande werknemers geldt dat ze in de huidige beschikbare premieregeling met een oplopend premiepercentage mogen blijven zitten, totdat ze uit dienst zijn. Heeft de onderneming echter een middelloon- of wellicht nog een eindloonregeling dan geldt deze uitzondering niet. Deze regelingen moeten uiterlijk 1 januari 2028 zijn omgezet naar een beschikbare premieregeling. Deze mag dan nog wel een oplopend premiepercentage bevatten.

Werknemers die na de inwerkingtreding van de nieuwe pensioenregeling in dienst treden, komen automatisch in de nieuwe regeling met een gelijkblijvend premiepercentage.
 

Wat betekent het pensioenakkoord voor werkgevers?

Iedere werkgever wordt door het pensioenakkoord en als direct gevolg daarvan het nieuwe pensioenstelsel geconfronteerd met wijzigingen van de pensioenregeling. Als er sprake is van een verplichtstelling vanuit een pensioenfonds dan maken de sociale partners afspraken over de invulling van de nieuwe pensioenregeling. Is er geen verplichtstelling, dan mag u de nieuwe regeling zelf inrichten, uiteraard in samenspraak met een werknemersvertegenwoordiging en/of de ondernemingsraad.

Hoe de wijzigingen voor de werknemers uitpakken is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt. Voor een werkgever kunnen de wijzigingen een unieke mogelijkheid zijn om het volledige pakket aan arbeidsvoorwaarden te heroverwegen. Jongere generaties kiezen immers steeds vaker voor meer flexibiliteit, meer vrije tijd of juist betere opleidings- of doorgroeimogelijkheden. Hoe gaat u ervoor zorgen dat u juist voor de nieuwe generaties een aantrekkelijke werkgever blijft en tegelijkertijd de oudere generaties blijft behouden?
 

Wat betekent het pensioenakkoord voor werknemers?

Werknemers vragen zich steeds vaker af: Wat betekent het pensioenakkoord voor ‘mijn pensioen’? Na wijziging van de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd komen er nu weer ingrijpende wijzigingen aan. De meeste werknemers nebben nauwelijks een idee op welk inkomen zij kunnen rekenen als zij met pensioen gaan. Daarom is pensioencommunicatie zo belangrijk. Voor werkgevers is het de kunst om op de juiste momenten communicatie beschikbaar te stellen, soms in de vorm van een groepspresentatie, soms in de vorm van een een-op-een gesprek. 
 

Wilt u -nog- meer informatie? 

De overheid heeft twee platformen geïntroduceerd waarop kennisdeling rondom het nieuwe pensioenstelsel centraal staat. Relevante informatie voor betrokken partijen als werkgevers en ondernemingsraden vindt u hier. Meer algemene informatie en informatie voor de individuele werknemer vindt u hier. Wij beseffen dat deze platformen heel veel informatie bevatten en dat u wellicht door de bomen het bos niet meer ziet. Op onze website beperken wij ons daarom ook tot de hoofdlijnen. Meer specifieke of specialistische informatie kunt u natuurlijk ook altijd via uw persoonlijke adviseur verkrijgen. 

Nieuwsartikelen over het pensioenakkoord

Uw AOW-leeftijd

Vul uw geboortedatum in en kijk vanaf wanneer u AOW krijgt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U krijgt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

Mini enquête

Voorbereiding pensioenakkoord

Wat vindt u belangrijk bij de uitvoering van het pensioenakkoord?

Wat is het pensioenakkoord?

Het akkoord bevat afspraken over een nieuw transparant(er) en persoonlijk(er) pensioenstelsel. Het gevolg is dat alle pensioenregelingen in Nederland moeten worden aangepast. Dit heeft gevolgen voor bijna alle werknemers. Op 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe wet zodat deze ingaat per 1 juli 2023 met een overgangstermijn tot 1 januari 2028. 

Publicaties & downloads

Pensioenakkoord: De veranderingen op een rij
 • Pensioen
 • Ins & Outs

Pensioenakkoord: De veranderingen op een rij

Wat zijn de gevolgen van het akkoord op de verschillende pensioenregelingen en hoe kan uw onderneming zich goed voorbereiden op deze veranderingen. U leest het in Ins & Outs Pensioenakkoord.

Wet toekomst pensioenen (Wtp)
 • Pensioen
 • Perspectief

Wet toekomst pensioenen (Wtp)

In deze publicatie beschrijft Hugo van Kuijeren, Manager van het Expertisecentrum Pensioen, wat werkgevers met een verzekerde regeling nu al kunnen doen en waarom het verstandig is om daar niet te lang mee te wachten. 

Laad meer artikelen

Onze pensioenconsultants

Michel Kamps

Wilt u meer weten?
Michel Kamps staat voor u klaar.

Bij mij stroomt er pensioen door mijn aderen. Met ruim 15 jaar ervaring weet ik van de hoed en de rand en sta ik klaar om iedere vraag te beantwoorden.

Eric Vlietman

Wilt u meer weten?
Eric Vlietman staat voor u klaar.

Door mijn ervaring als pensioenfondsbestuurder en onderhandelaar met vakbonden en werknemers, ben ik een veelzijdig Pensioenconsultant die de complexe pensioenmaterie eenvoudig uitlegt. Met altijd een scherp oog voor de invalshoek van werknemers.

Lars Peters

Wilt u meer weten?
Lars Peters staat voor u klaar.

Met ruim 26 jaar ervaring ondersteun ik werkgevers en ondernemingsraden bij collectieve pensioenregelingen voor het personeel. Heldere communicatie en een pragmatische aanpak staan hierbij centraal. Ook ben ik lid van de Kring van Pensioenspecialisten en docent bij de VLC Academy.

Marcel Kleemans

Wilt u meer weten?
Marcel Kleemans staat voor u klaar.

Het is na 35 jaar nog steeds mijn passie om voor zakelijke klanten oplossingen te vinden voor (complexe) pensioenvraagstukken en dat in begrijpelijke taal uit te leggen aan werkgever en werknemers.

Peter van der Nat

Wilt u meer weten?
Peter van der Nat staat voor u klaar.

Ik ben een bevlogen en gepassioneerd pensioenconsultant met veel ervaring op het gebied van berekeningen. Iemand die alle details van het vak wil weten en vooral ook alles wil kunnen doorrekenen, analyseren en uitleggen aan mijn klanten.

Sonja Koopmans

Wilt u meer weten?
Sonja Koopmans staat voor u klaar.

Ik ben graag uw sparringpartner op het pad naar het nieuwe pensioenstelsel. Mijn kracht ligt in het adviseren in heldere taal over de te nemen stappen en het beheersbaar houden van financiële gevolgen voor zowel u als werkgever als uw werknemers.

Agenda

2022

Voorjaar: Overheid

Op 30 maart 2022 is het wetsvoorstel naar de 2e Kamer verstuurd. Aansluitend moet het nog naar de 1e Kamer.

2022

Tweede Kamer akkoord

Nadat op 20 december is ingestemd met een paar laatste wijzigingen in de concept wet, zijn op 22 december de wijzigingen goedgekeurd.

2023

Behandeling Eerste Kamer

De Eerste Kamer begint op 17 januari 2023 aan de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen.
Lees meer

Veelgestelde vragen

Wat betekent de Wet toekomst pensioenen voor werkgevers?

Omdat bijna alle pensioenregelingen in Nederland door de Wet toekomst pensioenen worden geraakt, wijzigt er ook het een en ander voor werkgevers die een pensioenregeling aanbieden. Bouwt u pensioen op bij een pensioenfonds (bijvoorbeeld ABP of Metaal en Techniek)? Dan nemen de sociale partners het voortouw en wordt er voor u beslist. Wordt uw pensioen door een verzekeraar/PPI (bijvoorbeeld Aegon of Nationale-Nederlanden) uitgevoerd? Dan kunt u, in overleg met uw OR of werknemersvertegenwoordiging, zelf bepalen hoe u de pensioenregeling gaat wijzigen. 

Wat betekent de Wet toekomst pensioenen voor werknemers?

Het nieuwe pensioenstelsel, vormgegeven in de Wet toekomst pensioenen, heeft impact op alle pensioenregelingen in Nederland. Wat de exacte impact is wordt pas duidelijk als de nieuwe pensioenregeling is vormgegeven. De Wet toekomst pensioenen gaat in per 1 juli 2023 met een overgangstermijn tot 1 januari 2028. Maar wat betekent dit voor de werknemer? Eigenlijk is daar nog niet veel over te zeggen. Er zijn nieuwe kaders en grenzen vastgesteld waar de pensioenregeling aan moet voldoen maar voor heel veel situaties moet de wetgeving nog verder worden uitgewerkt. U moet dus nog even wachten voordat u precies weet wat de impact op uw persoonlijke situatie is. Meer leest u in dit artikel

Wat betekent de Wet toekomst pensioenen voor gepensioneerden?

De Wet toekomst pensioenen raakt alle pensioenen, dus ook het pensioen van gepensioneerden. Ontvangt u uw pensioen van een pensioenfonds (bijvoorbeeld ABP of Metaal en Techniek) dan wordt totale pensioenvermogen verdeeld onder alle deelnemers. Daarna heeft iedereen een individueel pensioenvermogen. Bij een positief beleggingsresultaat stijgt uw pensioen, bij een minder gunstig resultaat kan uw pensioen dalen. 

Een uitzondering geldt voor de gepensioneerden die een uitkering van een verzekeraar/PPI ontvangen. Hier loopt de verzekeraar het beleggingsrisico en is de pensioenuitkering gegarandeerd.