Pensioenakkoord
Pensioenakkoord

Pensioenakkoord

Vernieuwing van het Nederlandse pensioenstelsel

Download e-paper: Pensioenakkoord 'Wet Toekomst Pensioenen'

Wat zijn de praktische gevolgen van het pensioenakkoord?

Het pensioenakkoord, dat door Minister Carola Schouten als wetsvoorstel onder de naam Wet Toekomst Pensioenen (WTP) naar de Tweede Kamer is gestuurd, is op 22 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.  De Eerste Kamer begint op 17 januari 2023 aan de behandeling. De nieuwe wet moet een einde maken aan de jarenlange onzekerheid of de dekkingsgraad nog wel voldoende is en of het pensioen gekort moeten worden. Daarom is er gekozen voor een geheel nieuw pensioenstelsel. 

De belangrijkste afspraken uit het pensioenakkoord zijn:

 • Het nieuwe pensioenstelsel is persoonlijker en transparanter.
 • Er komt een beter nabestaandenpensioen.
 • Extra keuzerecht, 10% opname ineens bij pensioeningang.
 • De AOW-leeftijd stijgt als gevolg van het pensioenakkoord minder snel.
 • Betere afspraken voor werknemers met zware beroepen.
 • Zelfstandigen krijgen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Pensioenopbouw vanaf 18 jaar.
 • Geen wachttijd meer voor pensioenopbouw.
 • Witte vlekken beperken, dit wil zeggen dat de Minister een zorgplicht heeft om ervoor te zorgen dat het aantal werknemers zonder pensioenregeling wordt verlaagd van 900.000 tot 450.000 werknemers in 2029. 
Ontdek meer

Misschien wel de meest in het oog springende aanpassing is dat er straks nog maar één pensioenregeling mogelijk is, namelijk een beschikbare premieregeling met een voor iedere deelnemer in de onderneming hetzelfde premiepercentage. Voor bestaande werknemers geldt dat ze in de huidige beschikbare premieregeling met een oplopend premiepercentage mogen blijven zitten, totdat ze uit dienst zijn. Heeft de onderneming echter een middelloon- of wellicht nog een eindloonregeling dan geldt deze uitzondering niet. Deze regelingen moeten uiterlijk 1 januari 2027 zijn omgezet naar een beschikbare premieregeling. Deze mag dan nog wel een oplopend premiepercentage bevatten.

Werknemers die na de inwerkingtreding van de nieuwe pensioenregeling in dienst treden, komen automatisch in de nieuwe regeling met een gelijkblijvend premiepercentage.

Wat betekent het pensioenakkoord voor werkgevers?

Iedere werkgever wordt door het pensioenakkoord en als direct gevolg daarvan het nieuwe pensioenstelsel geconfronteerd met wijzigingen van de pensioenregeling. Als er sprake is van een verplichtstelling vanuit een pensioenfonds dan maken de sociale partners afspraken over de invulling van de nieuwe pensioenregeling. Is er geen verplichtstelling, dan mag u de nieuwe regeling zelf inrichten, uiteraard in samenspraak met een werknemersvertegenwoordiging en/of de ondernemingsraad.

Hoe de wijzigingen voor de werknemers uitpakken is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt. Voor een werkgever kunnen de wijzigingen een unieke mogelijkheid zijn om het volledige pakket aan arbeidsvoorwaarden te heroverwegen. Jongere generaties kiezen immers steeds vaker voor meer flexibiliteit, meer vrije tijd of juist betere opleidings- of doorgroeimogelijkheden. Hoe gaat u ervoor zorgen dat u juist voor de nieuwe generaties een aantrekkelijke werkgever blijft en tegelijkertijd de oudere generaties blijft behouden?

Wat betekent het pensioenakkoord voor werknemers?

Werknemers vragen zich steeds vaker af: Wat betekent het pensioenakkoord voor ‘mijn pensioen’? Na wijziging van de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd komen er nu weer ingrijpende wijzigingen aan. De meeste werknemers nebben nauwelijks een idee op welk inkomen zij kunnen rekenen als zij met pensioen gaan. Daarom is pensioencommunicatie zo belangrijk. Voor werkgevers is het de kunst om op de juiste momenten communicatie beschikbaar te stellen, soms in de vorm van een groepspresentatie, soms in de vorm van een een-op-een gesprek.

Nieuwsartikelen over het pensioenakkoord

Uw AOW-leeftijd

Vul uw geboortedatum in en kijk vanaf wanneer u AOW krijgt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U krijgt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

Mini enquête

Voorbereiding pensioenakkoord

Wat vindt u belangrijk bij de uitvoering van het pensioenakkoord?

Wat is het pensioenakkoord?

Het pensioenakkoord bevat afspraken over een nieuw transparant(er) en persoonlijk(er) pensioenstelsel. Het gevolg is dat alle pensioenregelingen in Nederland moeten worden aangepast. Dit heeft gevolgen voor bijna alle werknemers. Het vooruitzicht is nog steeds dat de wet op 1 juli 2023 ingaat met een overgangstermijn tot 2027. 

Publicaties & downloads

Pensioenakkoord: De veranderingen op een rij
 • Pensioen
 • Ins & Outs

Pensioenakkoord: De veranderingen op een rij

Wat zijn de gevolgen van het akkoord op de verschillende pensioenregelingen en hoe kan uw onderneming zich goed voorbereiden op deze veranderingen. U leest het in Ins & Outs Pensioenakkoord.

Wet Toekomst Pensioen (WTP)
 • Pensioen
 • Perspectief

Wet Toekomst Pensioen (WTP)

In deze publicatie beschrijft Hugo van Kuijeren, Manager van het Expertise Centrum Pensioen, wat werkgevers nu kunnen doen om zich voor te bereiden en waarom het verstandig is om daar niet te lang mee te wachten. 

Laad meer artikelen

Onze pensioenconsultants

Michel Kamps

Wilt u meer weten?
Michel Kamps staat voor u klaar.

Bij mij stroomt er pensioen door mijn aderen. Met ruim 15 jaar ervaring weet ik van de hoed en de rand en sta ik klaar om iedere vraag te beantwoorden.

Eric Vlietman

Wilt u meer weten?
Eric Vlietman staat voor u klaar.

Door mijn ervaring als pensioenfondsbestuurder en onderhandelaar met vakbonden en werknemers, ben ik een veelzijdig Pensioenconsultant die de complexe pensioenmaterie eenvoudig uitlegt. Met altijd een scherp oog voor de invalshoek van werknemers.

Lars Peters

Wilt u meer weten?
Lars Peters staat voor u klaar.

Met ruim 26 jaar ervaring ondersteun ik werkgevers en ondernemingsraden bij collectieve pensioenregelingen voor het personeel. Heldere communicatie en een pragmatische aanpak staan hierbij centraal. Ook ben ik lid van de Kring van Pensioenspecialisten en docent bij de VLC Academy.

Marcel Kleemans

Wilt u meer weten?
Marcel Kleemans staat voor u klaar.

Het is na 35 jaar nog steeds mijn passie om voor zakelijke klanten oplossingen te vinden voor (complexe) pensioenvraagstukken en dat in begrijpelijke taal uit te leggen aan werkgever en werknemers.

Peter van der Nat

Wilt u meer weten?
Peter van der Nat staat voor u klaar.

Ik ben een bevlogen en gepassioneerd pensioenconsultant met veel ervaring op het gebied van berekeningen. Iemand die alle details van het vak wil weten en vooral ook alles wil kunnen doorrekenen, analyseren en uitleggen aan mijn klanten.

Sonja Koopmans

Wilt u meer weten?
Sonja Koopmans staat voor u klaar.

Ik ben graag uw sparringpartner op het pad naar het nieuwe pensioenstelsel. Mijn kracht ligt in het adviseren in heldere taal over de te nemen stappen en het beheersbaar houden van financiële gevolgen voor zowel u als werkgever als uw werknemers.

Agenda

2022

Voorjaar: Overheid

Op 30 maart 2022 is het wetsvoorstel naar de 2e Kamer verstuurd. Aansluitend moet het nog naar de 1e Kamer.

2022

Tweede Kamer akkoord

Nadat op 20 december is ingestemd met een paar laatste wijzigingen in de concept wet, zijn op 22 december de wijzigingen goedgekeurd.

2023

Behandeling Eerste Kamer

De Eerste Kamer begint op 17 januari 2023 aan de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen.
Laad meer artikelen

Veelgestelde vragen

Wat is het laatste nieuws over het pensioenakkoord?

Het nieuwe pensioenstelsel zou oorspronkelijk ingaan op 1 januari 2022. Inmiddels is dit uitgesteld en staat de voorgenomen ingangsdatum gepland op 1 juli 2023. Er is een overgangsperiode voorzien tot 1 januari 2027. Dit betekent dat alle partijen maximaal 3 ½ jaar de tijd krijgen om de pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving. 

Op 22 december 2022 is het wetsvoorstel na enkele last-minute wijzigingen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is op 17 januari 2023 gestart met de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen. Meer informatie vindt u op onze website.

Wat staat er in het pensioenakkoord?

In het pensioenakkoord hebben sociale partners afspraken gemaakt over een hervorming van het gehele Nederlandse pensioenstelsel. Deze afspraken moeten het pensioen onder meer persoonlijker maken. Het gevolg is dat bijna alle pensioenregelingen in Nederland moeten worden aangepast. Meer hierover leest u in ons e-paper.

Wat betekent het pensioenakkoord voor werkgevers?

Omdat bijna alle pensioenregelingen in Nederland door het pensioenakkoord worden geraakt, wijzigt er ook het een en ander voor werkgevers die een pensioenregeling aanbieden. Bouwt u pensioen op bij een pensioenfonds (bijvoorbeeld ABP of Metaal en Techniek)? Dan nemen de sociale partners het voortouw en wordt er voor u beslist. Wordt uw pensioen door een verzekeraar/PPI (bijvoorbeeld Aegon of Nationale-Nederlanden) uitgevoerd? Dan kunt u, in overleg met uw OR of werknemersvertegenwoordiging, zelf bepalen hoe u de pensioenregeling gaat wijzigen. 

Aandacht voor uw persoonlijke situatie

Uw persoonlijke adviseur staat voor u klaar

Hugo van Kuijeren

Hugo van Kuijeren

Directie & Management