Update Wet Toekomst Pensioenen

Update Wet Toekomst Pensioenen
Publicatiedatum: 2 december 2022

Wet Toekomst Pensioenen, onderdeel van het Pensioenakkoord, heeft op dit moment nog de status van een wetsvoorstel. De beoogde ingangsdatum van de wet is 1 juli 2023. Om dat te realiseren zullen de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer het wetsvoorstel moeten aannemen. Inmiddels is tot twee keer toe de beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel uitgesteld. Wat is nu de verwachting?

De weg ernaartoe

 • Juni 2020; Het kabinet heeft samen met de sociale partners het Pensioenakkoord opgesteld met daarin afspraken over pensioenveranderingen. Onderdeel hiervan is een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering AOW-leeftijd) maar ook een beter nabestaandenpensioen en een pensioenstelsel dat aansluit arbeidsmarkt en op de ontwikkelingen in de maatschappij (Wet Toekomst Pensioenen).
 • December 2021; Wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen naar de Raad van State. De Raad van State geeft advies over het wetsvoorstel.
 • Maart 2022; Wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen naar de Tweede kamer.
 • Mei 2022; Beantwoording van Kamervragen, 1e ronde.
 • Juni 2022; Beantwoording van Kamervragen, 2e ronde.
 • September 2022; Tweede nota van wijziging op het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen.
 • September 2022; Eerste debat in de Tweede Kamer.
 • Oktober 2022; Uitstel van de beoogde ingangsdatum naar 1 juli 2023. 
 • Oktober 2022; Tweede debat in de Tweede Kamer.
 • Oktober 2022; Derde nota van wijziging op het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen.
 • November 2022; Derde debat in de Tweede Kamer.

En nu?

In het laatste overleg van 15 november jl. is er besloten om over te gaan tot een artikelsgewijze behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen. Het wetsvoorstel is hiervoor onderverdeeld in vier thema’s (contract, transitie, nabestaandenpensioen en overig), die door kleine groepjes Kamerleden zijn bekeken. Op 25 november hebben zij hun vragen voorgelegd aan de minister die op 30 november 2022 met een reactie is gekomen.

Veel Kamervragen hebben betrekking op uitkomsten van complexe berekeningen. Deze uitkomsten laten een verwachting zien wat de impact is van de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Deze berekeningen behoren echter plaats te vinden om rekenregels die de Commissie Parameters nog moet afgeven. Inmiddels heeft op 30 november 2022 de Commissie Parameters de nieuwe rekenregels afgegeven waardoor het Kamerdebat verder gevoerd kan worden.

Op 2 december zullen de vragen en de antwoorden daarop in een nieuw wetgevingsoverleg worden behandeld. De vraag is of een stemming in de 2e kamer over het wetsvoorstel voor het kerstreces zal plaatsvinden. 

Verwachting

Verwachting

De rente is de afgelopen periode gestegen. Mede hierdoor was het voor pensioenfondsen mogelijk om pensioenen te indexeren. De noodzaak lijkt daardoor minder om de nieuwe wetgeving in te laten gaan. Dat wordt ook ingegeven door een toename van de maatschappelijke discussie over de invoering van het wetsvoorstel. Deze discussie heeft vooral betrekking over het nieuwe pensioenstelsel en het “invaren” en minder over de verbetering van het nabestaandenpensioen. Alleen al vanwege de voorgenomen wijziging voor het nabestaandenpensioen verwachten wij dat het wetsvoorstel niet zomaar van de baan is, maar mogelijk wel weer zal worden uitgesteld. Het gevolg daarvan is dat iedere pensioenregeling in Nederland uiteindelijk aangepast zal moeten worden.

Meer over het pensioenakkoord?

Direct contact

Hugo van Kuijeren

Wilt u meer weten?
Hugo van Kuijeren staat voor u klaar.

Persoonlijk, toekomstgericht en betrokken, dat ben ik! Met meer dan 15 jaar pensioenervaring help ik graag bij het oplossen van strategische pensioenvraagstukken met aandacht voor de betrokkenheid van werknemers. Met een team van pensioenspecialisten gaan we voor gezamenlijk succes en continuïteit!