Verzekerbare risico's bij faillissementen

Verzekerbare risico's bij faillissementen
Verzekerbare risico’s bij faillissementen 

Verzekerbare risico’s bij faillissementen 

verzekeringen voor curatoren

In de afgelopen 12 maanden telde het CBS 3123 faillissementen. De trend van het aantal faillissementen is volgens het CBS al ruim een jaar stijgend. In de eerste tien maanden van 2023 zijn ongeveer 60 procent meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode van 2022. De sectoren handel en horeca laten de grootste stijging zien. 

Verzekeringsexpert Adrika Machielsen vertelt wat over de faillissement risico’s die vooral in deze sectoren vaak voorkomen.

Als curator word je in één klap verantwoordelijk voor een boedel en komt er zeker in het begin ontzettend veel op je af. Wanneer je als curator een faillissement krijgt toegewezen, word je regelmatig geconfronteerd met een onverzekerde boedel en moet je beslissingen nemen over het al dan niet voortzetten van de activiteiten. Als verzekeringspartner voor de advocatuur hebben wij gemerkt dat er behoefte is aan een verzekering om de boedel te beschermen. Daarom hebben wij enkele jaren geleden de CuratorenPolis ontwikkeld.”
 

Brandverzekering 

Een onverzekerde boedel (opstallen, inventaris, voorraden et cetera) heeft grote gevolgen wanneer bij brand of andere schade de waarde van de boedel verloren gaat. Adrika licht toe: “Met de CuratorenPolis is het bijna altijd mogelijk om de boedel tegen dit risico te beschermen. De dekking kan in de meeste gevallen binnen 24 uur worden gerealiseerd.”      
 

Bedrijfsaansprakelijkheid 

In geval van faillissement wordt de dekking op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vaak geroyeerd ongeacht of de premies zijn voldaan. Wanneer de bedrijfsactiviteiten worden voortgezet biedt de oude verzekering dus géén dekking meer. Adrika: “Maar als curator of werkgever heb je wel een verregaande verantwoordelijkheid richting de medewerkers en opdrachtgevers zoals je werkgeversaansprakelijkheid. Het voorzetten van de bedrijfsactiviteit zonder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is in feite een onverantwoord risico. Ook voor dit risico kan vaak een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op naam van de boedel worden afgesloten.”      
 

Beroepsaansprakelijkheid 

De aanstelling in een faillissement kan ook vragen met zich meebrengen voor de eigen beroepsaansprakelijkheid. Door de aanstelling in een (groot) faillissement schiet de lopende kantoorverzekering in sommige gevallen te kort. Of wanneer meerdere curatoren van verschillende kantoren samenwerken kan er onduidelijkheid ontstaan over wie verantwoordelijk is voor een gemaakte fout. 

Adrika: “Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering op naam van de boedel biedt dan uitkomst. Het verzekerde bedrag wordt specifiek voor de boedel vastgesteld en alle uitgevoerde werkzaamheden voor de boedel zijn direct gedekt. Dit is dan ongeacht door wie ze zijn uitgevoerd.” 

 

CuratorenPolis 

De CuratorenPolis is een brandverzekering met uitgebreide gevarendekking op naam van de boedel/curator. Tot op heden was er voor de curator geen structurele mogelijkheid om zich hier tegen te verzekeren. Verzekeraars willen dit risico vaak niet dragen door tijdelijk premie inkomsten (gedurende de afwikkeling van het faillissement) en het hoge financiële en morele risico dat ze moeten verzekeren. 

  • Verzekering op naam van de boedel 
  • Uitgebreide gevarendekking 
  • Zeer snelle acceptatie, vaak binnen 24 uur 
  • Aflopende polis van 6 maanden 
  • Verzekeren mogelijk bij leegstand
  • Eigen risico 2500,- per gebeurtenis
  • Acceptabele premie
     
Maak een afspraak

Meer weten over verzekeringen voor curatoren?

Adrika Machielsen

Wilt u meer weten?
Adrika Machielsen staat voor u klaar.