Verzekerbare risico’s bij faillissementen

Verzekerbare risico’s bij faillissementen
Verzekerbare risico’s bij faillissementen 

Verzekerbare risico’s bij faillissementen 

Publicatiedatum: 3 juni 2024

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 914 bedrijven failliet gegaan. Dat is 48 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en is het grootste aantal sinds het eerste kwartaal van 2017. Verzekeringsexpert Adrika Machielsen vertelt graag wat meer over faillissement risico's.

Adrika: “Als curator word je in één klap verantwoordelijk voor een boedel en komt er zeker in het begin ontzettend veel op je af. Wanneer je als curator een faillissement krijgt toegewezen, word je regelmatig geconfronteerd met een onverzekerde boedel en moet je beslissingen nemen over het al dan niet voortzetten van de activiteiten. Wij hebben gemerkt dat er behoefte is aan een verzekering om de boedel te beschermen. Daarom hebben wij enkele jaren geleden de CuratorenPolis ontwikkeld.”
 

Brandverzekering 

Een onverzekerde boedel (opstallen, inventaris, voorraden etc.) heeft grote gevolgen wanneer bij brand of andere schade de waarde van de boedel verloren gaat. Adrika licht toe: “Met de CuratorenPolis is het bijna altijd mogelijk om de boedel tegen dit risico te beschermen. De dekking kan in de meeste gevallen binnen 24 uur worden gerealiseerd. De CuratorenPolis is een brandverzekering met uitgebreide gevarendekking op naam van de boedel/curator. Tot op heden was er voor de curator geen structurele mogelijkheid om zich hiertegen te verzekeren. De huidige verzekering is vaak niet meer actief vanwege het faillissement en eventuele achterstallige premiebetalingen. Het opnieuw verzekeren is onmogelijk aangezien verzekeraars dit risico niet willen dragen door het hoge financiële en morele risico. 
 

Bedrijfsaansprakelijkheid 

In geval van faillissement wordt de dekking op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vaak geroyeerd ongeacht of de premies zijn voldaan. Wanneer de bedrijfsactiviteiten worden voortgezet omdat de voorraden verkocht worden of de mogelijkheid van een doorstart onderzocht wordt, biedt de oude verzekering dus géén dekking meer. Adrika: “Maar als curator of werkgever heb je wel een verregaande verantwoordelijkheid richting de opdrachtgevers en werknemers zoals je werkgeversaansprakelijkheid. Het voortzetten van de bedrijfsactiviteit zonder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is in feite een onverantwoord risico. Ook voor dit risico kan vaak een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op naam van de curator/boedel worden afgesloten.” 
 

Beroepsaansprakelijkheid 

De aanstelling in een faillissement kan ook vragen met zich meebrengen voor de eigen beroepsaansprakelijkheid. Door de aanstelling in een (groot) faillissement schiet de lopende kantoorverzekering in sommige gevallen te kort. Of wanneer meerdere curatoren van verschillende kantoren samenwerken kan er onduidelijkheid ontstaan over wie verantwoordelijk is voor een gemaakte fout. 

Adrika: “Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering op naam van de boedel biedt dan uitkomst. Het verzekerd bedrag wordt specifiek voor de boedel vastgesteld en alle uitgevoerde werkzaamheden voor de boedel zijn direct gedekt. Dit is ongeacht door wie ze zijn uitgevoerd.” Een belangrijk aspect hierin is het meeverzekeren van uitloop. Na de afwikkeling van het faillissement kunnen juist omstandigheden aan het licht komen die zorgen voor een aansprakelijkheidsstelling. 

 

Voordelen CuratorenPolis 

  • Dekking mogelijk voor genoemde onverzekerbare risico’s 
  • Zeer snelle acceptatie, vaak binnen 24 uur 
  • Aflopende polis met vaste premie en looptijd 
  • Minimumpremie € 1.000,- bij brand
  • Vaste looptijd van 6 maanden bij brand
  • Verzekeren mogelijk bij leegstand
Maak kennis met Adrika 

Maak kennis met Adrika 

Onze doelgroep kenmerkt zich door een sterke regulering van onder andere de verzekeringen. Wij kennen deze richtlijnen goed en kunnen daardoor garanderen dat dekkingen voldoen aan de eisen die hiervoor gelden.

Adrika Machielsen

Wilt u meer weten?
Adrika Machielsen staat voor u klaar.