Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor u?

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor u?
Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor u?

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor u?

Na jaren onderhandelen, debatteren, draaien en uitstellen is het dan zover. We hebben een nieuw pensioenstelsel. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor u?

Eigenlijk is daar nog niet veel over te zeggen. Er zijn nieuwe kaders en grenzen vastgesteld waar de pensioenregeling aan moet voldoen maar voor heel veel situaties moet de wetgeving nog verder worden uitgewerkt. U moet dus nog even wachten voordat u precies weet wat de impact op uw persoonlijke situatie is. 

Hoe is mijn pensioen geregeld?

Allereerst is het van belang om voor uzelf vast te stellen of u via een cao bij een pensioenfonds bent verzekerd of dat uw pensioenregeling in de vrije markt bij een verzekeraar of Premie Pensioen Instelling (PPI) is ondergebracht. Of misschien heeft u geen pensioenregeling.

1. Pensioenfonds (ca. 80% van werkend Nederland) 

Een pensioenfonds is een financiële instelling die zich bezighoudt met het beheren van pensioenvermogens en het verstrekken van pensioenuitkeringen aan deelnemers. Enkele belangrijke kenmerken van een pensioenfonds zijn:

Beheer van pensioenvermogen: Een pensioenfonds beheert het geld dat is ingelegd door deelnemers en werkgevers. Dit vermogen wordt op lange termijn belegd om rendement te genereren en zo de pensioenuitkeringen van de deelnemers te kunnen financieren.

Risicodeling: Pensioenfondsen streven naar risicodeling tussen deelnemers. Dit betekent dat de opgebouwde pensioenrechten en -uitkeringen afhankelijk zijn van de totale financiële situatie van het pensioenfonds en niet alleen van de individuele inleg of prestaties.

Voor ca. 80% van alle Nederlanders geldt dat het pensioen is ondergebracht bij één van de pensioenfondsen. Voorbeelden van zo’n pensioenfonds zijn het ABP (ambtenaren), PFZW (zorg & welzijn) en PMT (metaal). Voor al deze fondsen geldt dat er een cao is waarin alle aspecten van de pensioenregeling zijn vastgelegd. 

Gevolgen voor u

Voordat u weet wat de gevolgen van de nieuwe pensioenwetgeving zijn moeten er eerst twee dingen gebeuren:

  • Er moeten nog specifieke rekenregels worden vastgesteld om het totale gezamenlijke pensioenvermogen van 1.300 - 1.500 miljard euro te verdelen onder alle deelnemers. Dit wordt ook wel invaren genoemd. Na de herverdeling heeft iedere deelnemer een individuele pensioenpot. 
  • De sociale partners moeten de aspecten van de nieuwe pensioenregeling hebben vastgesteld en hebben vastgelegd in een nieuwe cao. 

In de wetgeving is opgenomen dat deze twee stappen uiterlijk op 1 januari 2025 genomen moeten zijn. Vervolgens heeft het pensioenfonds tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om alle wijzigingen door te voeren. Pas na afronding van deze twee stappen is het mogelijk om u tot in detail te kunnen vertellen wat de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel zijn.

 

2. Verzekeraar/ PPI (ca. 10% van werkend Nederland) 

Ingeval een verzekerde pensioenregeling bij een verzekeraar of Premie Pensioen Instelling (PPI) wordt het pensioenvermogen in de meeste gevallen* opgebouwd in een individuele pensioenpot. De beleggingen worden beheerd door de verzekeraar/ PPI maar de individuele deelnemer kan daar met  keuzes in het beleggingsbeleid invloed op uitoefenen. Als de deelnemer eenmaal met pensioen gaat wordt het opgebouwde vermogen omgezet in pensioenuitkeringen. 

De hoogte van deze uitkeringen wordt op de pensioendatum bepaald en is mede afhankelijk van de rentestand op de pensioendatum. Hierbij wordt het pensioenrisico overgedragen aan de verzekeraar of PPI, wat betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de pensioenuitkeringen. Dit in tegenstelling tot een pensioenfonds, waarbij de deelnemers het beleggingsrisico dragen.

Daarnaast is een belangrijk kenmerk van de verzekerde pensioenregeling dat deze voor iedere werkgever op maat kan worden gemaakt, rekening houdend met diens individuele wensen en behoeften. 

* Slechts weinig bedrijven hebben nu nog een middelloon- of eindloonregeling. Deze mag onder nieuwe wetgeving ook niet langer blijven voortbestaan. Bij deze regelingen geldt dat de verzekeraar ook vóór de pensioendatum het beleggingsrisico loopt. 

Gevolgen voor u

Als u een deelnemer bent van een verzekerde pensioenregeling kunnen we u ook nog niet informeren over de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel. Hiervoor moet uw werkgever eerst een keuze maken hoe deze wil omgaan met de bestaande toezegging en hoe deze de nieuwe pensioenregeling wil vormgegeven. Hiervoor heeft de werkgever tot uiterlijk 1 januari 2018 de tijd gekregen. 

 

 3. Geen pensioen (ca. 10% van werkend Nederland) 

In Nederland heeft nog steeds zo’n 10% van alle werkenden geen pensioenregeling. Werknemers zonder pensioenregeling adviseren wij om bij hun werkgever aan te dringen op een pensioenregeling. 

Heb ik een pensioen tekort?

Het is niet mogelijk om op dit moment in te schatten of er bij u sprake is van een pensioentekort of niet. Wel kunt u op basis van uw huidige pensioenregeling en de huidige fiscale wet- en regelgeving onderzoeken of er sprake is van een pensioentekort. Het is namelijk niet aannemelijk te verwachten dat bestaande tekorten worden ‘opgelost’ door de nieuwe pensioenwetgeving. 

Particulieren en zelfstandig ondernemers met een pensioentekort kunnen in privé voorzieningen treffen om hun inkomen/pensioen aan te vullen. 

Optie 1: (Bancaire) Lijfrente

Een (bancaire) lijfrente is een financieel product dat u kunt gebruiken om een inkomen te genereren voor later. Het idee is dat u geld spaart of investeert in de lijfrente gedurende uw werkende jaren, zodat u later kunt profiteren van een aanvullend inkomen als de lijfrente uitkeert. U kunt regelmatige uitkeringen ontvangen van een lijfrente, meestal op maandelijkse basis, gedurende een bepaalde periode of voor de rest van uw leven. 

Optie 2: Sparen en beleggen 

In Box III kunt u vermogen opbouwen door geld of bezittingen te sparen of te investeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om spaargeld, beleggingen, een tweede woning of waardevolle bezittingen. Door regelmatig geld opzij te zetten of te investeren, groeit uw vermogen over de tijd. Dit vermogen kunt u dan later gebruiken om uw pensioeninkomen aan te vullen.

 

Nieuw per 1 juli 2023 | Jaarruimte verruimd naar 30%

 

Jaarruimte is het maximale bedrag dat u elk jaar belastingvrij kunt inleggen in een lijfrente. Het bedrag van de jaarruimte wordt berekend op basis van uw inkomen en pensioenopbouw.  Als gevolg van het aannemen van de nieuwe pensioenwetgeving is ook de maximale inleg in een lijfrente van 13,3% naar 30% gestegen. Daarmee wordt pensioen opbouwen in de vorm van (bancaire) lijfrente nóg aantrekkelijker. Heeft dat nog gevolgen voor mijn lijfrenteaftrek voor dit jaar?  De Wet toekomst pensioenen treedt in werking op 1 juli 2023. Fiscale wetgeving wijzigt niet gedurende een kalenderjaar. De wetgever heeft daarom bepaald dat de wijzigingen in de berekening van de jaarruimte en reserveringsruimte met terugwerkende naar 1 januari 2023 plaatsvinden. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Meer over lijfrente

Heeft u hulp of advies nodig over een financieel plan? Of wilt u een lijfrenteverzekering afsluiten? Maak een afspraak met onze adviseurs.

Joost Klunder

Wilt u meer weten?
Joost Klunder staat voor u klaar.

Ik breng graag samen met u in kaart wat uw wensen en doelen zijn, of deze haalbaar zijn en aan welke aandachtspunten u moet denken. Zo komen we tot een plan waarin ook financiële en fiscale voordelen zijn opgenomen. Ik help u graag met al uw vragen.