Wateroverlast: bent u verzekerd bij schade?

Wateroverlast: bent u verzekerd bij schade?
Wateroverlast: bent u verzekerd bij schade?

Wateroverlast: bent u verzekerd bij schade?

Publicatiedatum: 25 januari 2024

Deze winter hebben we te maken gehad met veel stormen en uitzonderlijk hevige regenval. Hierdoor werden vele huiseigenaren geconfronteerd met de dreiging van wateroverlast. Straten veranderden in beken, kelders liepen onder en tuinen leken meer op kleine meren. Deze situatie brengt de noodzaak naar voren om goed te begrijpen wat uw woonhuisverzekering dekt in gevallen van wateroverlast. 

Regenwater

Het Nederlandse klimaat kan onvoorspelbaar zijn en zware regenval is niet ongewoon. Over het algemeen bent u verzekerd voor schade veroorzaakt door binnendringend regenwater, maar er zijn enkele uitzonderingen.

  1. Open deuren of ramen: Als regenwater binnenkomt door openstaande deuren of ramen en schade veroorzaakt, wordt dit in principe niet gedekt door uw verzekering. Het is belangrijk om bij zware regenval alles goed te sluiten.
  2. Muren en vloeren: Schade veroorzaakt doordat regen door de muren of vloeren komt, valt buiten de dekking. Dit wordt vaak gezien als een onderhoudsprobleem.
  3. Grondwater: Als regen zo hevig is dat het via de grond omhoogkomt, wordt dit beschouwd als grondwater en is het niet gedekt door de meeste verzekeringen.
  4. Tuinaanleg: schade aan tuinaanleg is over het algemeen niet verzekerd. 

Wat is wel verzekerd? Een lekkage in het dak en water dat binnendringt door bijvoorbeeld een gesloten deur terwijl uw tuin blank staat, wordt wel gedekt. Het is belangrijk dat de deur gesloten is op het moment van schade.

 

Overstroming en hoog water

Overstromingsschade is complex en de dekking kan variëren afhankelijk van uw verzekering. Over het algemeen bent u verzekerd voor schade door water dat uw woning binnenkomt als gevolg van overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering.

Wat wordt bedoeld met overstroming? Overstroming refereert naar een situatie waarin water uit natuurlijke bronnen zoals rivieren, meren, sloten of kanalen uw woning binnendringt door het onverwacht falen van waterkeringen zoals dijken en sluizen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door zeewater.
  • Schade door binnenwater als gevolg van het falen van primaire waterkeringen.
  • Water dat buiten zijn oevers treedt in gebieden die daar specifiek voor bedoeld zijn, zoals buitendijkse gebieden.
  • Overstromingen veroorzaakt door directe acties van de overheid.

 

Vraag uw adviseur om advies

Het is belangrijk voor woningbezitters om te begrijpen wat hun woonhuisverzekering dekt in gevallen van wateroverlast. Lees altijd de polisvoorwaarden zorgvuldig door en neem contact op met uw verzekeringsadviseur voor specifieke vragen. Door goed voorbereid te zijn, kunt u de impact van wateroverlast op uw woning en de schadelast minimaliseren.

Let op: Deze tekst is bedoeld om informatief te zijn en specifieke dekkingsdetails kunnen variëren afhankelijk van uw verzekeraar en polis. 

Vera Galiart

Wilt u meer weten?
Vera Galiart staat voor u klaar.

Benieuwd hoe we uw specifieke vraagstuk aanpakken? We gaan het gesprek graag met u aan. En met alle verzekeringen onder één dak bent u verzekerd van gemak en overzicht. Ik help u graag verder in een persoonlijk gesprek!