Pensioenopleiding OR

De belangrijkste aspecten van de pensioenregeling
Pensioenopleiding OR
Pensioenopleiding OR | VLC Academy

Pensioenopleiding OR

De belangrijkste aspecten van de pensioenregeling

 

De sleutelrol van de OR bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

De ondernemingsraad (OR) speelt een cruciale rol in het waarborgen van werknemersbelangen, met name bij het vormgeven en implementeren van pensioenbeleid. De OR heeft zogezegd instemmingsrecht. Gezien de impact van pensioenregelingen op de financiële zekerheid van werknemers na hun carrière, is het noodzakelijk dat de OR voldoende kennis en expertise heeft over pensioenen.

De pensioenwetgeving is recentelijk drastisch veranderd met de introductie van de Wet toekomst pensioenen op 1 juli 2023. Deze wet maakt het pensioen voor de meeste werknemers nog complexer. Het is van vitaal belang dat de OR deze complexiteit begrijpt om de belangen van de werknemers adequaat te kunnen behartigen. Door deze nieuwe wetgeving wordt het voor de OR des te belangrijker om zich te laten opleiden om hun kritische en adviserende rol te kunnen vervullen in het pensioendomein.

Het vermogen van de OR om als geïnformeerde gesprekspartner te fungeren bij het creëren en monitoren van pensioenregelingen is belangrijk. Niet alleen voor werknemers, die vaak moeite hebben om toegang te krijgen tot accurate informatie en de gevolgen van bepaalde keuzes te doorzien, maar ook voor werkgevers.

Een goed uitgevoerd pensioenbeleid is een waardevol instrument voor werkgevers om getalenteerd personeel aan te trekken en te behouden. Bovendien draagt een goed doordacht pensioenbeleid bij aan de tevredenheid en motivatie van werknemers, wat kan leiden tot verbeterde prestaties en hogere productiviteit. Daarom is het in het licht van de Wet toekomst pensioenen absoluut noodzakelijk dat de OR zich adequaat laat opleiden om zo de belangen van zowel werknemers als werkgevers te dienen.
 

Inschrijven

 

Meld u aan voor de pensioenopleiding OR

Komende opleidingsdata:

Momenteel hebben we geen data voor de pensioenopleiding. Binnenkort zullen we de data voor 2024 bekendmaken. U kunt zich op de wachtlijst plaatsen. Zodra er een datum vaststaat, brengen we u op de hoogte.

Het resultaat

Het resultaat

Na afronding van onze pensioenopleiding, heeft u niet alleen inzicht in de belangen van pensioenregelingen en hun impact op het toekomstige inkomen van werknemers, maar bent u ook volledig op de hoogte van de recent ingevoerde Wet toekomst pensioenen. U kunt de belangen van werknemers en werknemersgroepen adequaat behartigen, hen informeren over pensioenkeuzes binnen de context van de nieuwe wet, en effectief communiceren met werkgevers over het belang van duidelijke pensioencommunicatie. Deze vaardigheden stellen u in staat om bij te dragen aan de financiële fitheid van werknemers in een tijdperk van ingrijpende wettelijke veranderingen.

Voor wie

De opleiding is bestemd voor de leden van de ondernemingsraad en voor leden die in een pensioencommissie -gaan- deelnemen. Een vooropleiding is niet vereist. 
 

Terug naar de opleidingen
Voor wie

 

Het programma van de pensioenopleiding

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • De drie pijlers van ons pensioensysteem
  • Pensioenvormen,  pensioentoezeggingen en pensioenuitvoerders
  • Financiering van de pensioenen
  • Nieuwe pensioenstelsel en andere actualiteiten
  • Wet op de ondernemingsraden en pensioen
  • Positie ondernemingsraad
  • Jullie eigen pensioenregeling

Locatie
De opleiding wordt bij u op locatie gegeven en duurt 1 dagdeel (3,5 tot 4 uur).  

Bewijs van deelname
Iedere deelnemer ontvangt na afloop een bewijs van deelname. 
 

 

Communicatie met de werknemers

Als lid van de OR, bent u de cruciale schakel tussen werknemers en hun toekomstige financiële stabiliteit. Door hen nauwkeurig te informeren over pensioenregelingen en de gevolgen van hun keuzes, worden misverstanden tot een minimum beperkt en kunnen werknemers weloverwogen beslissingen nemen.

Maar u kunt meer dan dat! Met uw vergaarde kennis en expertise, wordt u een essentiële speler in het vormgeven en toezicht houden op het pensioenbeleid binnen uw organisatie. Het resultaat? U draagt bij aan de tevredenheid en motivatie van werknemers en helpt uw organisatie bij het aantrekken en behouden van top talent.

Bent u klaar om het verschil te maken? Bezoek voor meer informatie over de rol van de OR en het nieuwe pensioenstelsel onze website. Uw pensioenavontuur begint hier! 

 

Meer informatie

 

Uw investering

Het maximale aantal deelnemers is 13. De kosten voor de gehele opleiding bedragen eenmalig € 2.591,-  bij 5 tot 8 deelnemers of € 2.866,- bij 9 tot 13 deelnemers (tarief 2023). Dit is exclusief 21% btw en inclusief materialen. Wilt u gebruik maken van een ruimte in één van de kantoren van VLC & Partners dan kunnen aanvullend nog arrangementskosten in rekening worden gebracht.

Bestaande klanten van VLC & Partners ontvangen 10% korting. 

 

 

Inschrijven

Voor de ‘in-company’ opleiding wordt een datum in overleg vastgesteld. Heeft u interesse? Schrijf u in en wij nemen contact met u op om een geschikte datum te vinden.
 

Inschrijven

Ontmoet onze docent

Lars Peters

Wilt u meer weten?
Lars Peters staat voor u klaar.

Met ruim 26 jaar ervaring ondersteun ik werkgevers en ondernemingsraden bij collectieve pensioenregelingen voor het personeel. Heldere communicatie en een pragmatische aanpak staan hierbij centraal. Ook ben ik lid van de Kring van Pensioenspecialisten en docent bij de VLC Academy.