De ondernemingsraad en het nieuwe pensioenstelsel
De ondernemingsraad en het nieuwe pensioenstelsel

De ondernemingsraad en het nieuwe pensioenstelsel

Instemmingsrecht bij wijziging pensioenregeling
Download e-paper 'Wet Toekomst Pensioenen'

Instemmingsrecht ondernemingsraad bij pensioen

We hebben een nieuw pensioenstelsel! Het door Minister Carola Schouten ingediende wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) is op 30 mei 2023 aangenomen door de Eerste Kamer. Het nieuwe pensioenstelsel is daarmee een feit.  Voor het zover was moesten er eerst nog wel enkele wijzigingen in de wet worden doorgevoerd.  Het nieuwe pensioenstelsel gaat in op 1 juli 2023 en er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2028.  

Voor werknemers die na invoering van het nieuwe pensioenstelsel in dienst treden is er straks ook nog maar één pensioenregeling mogelijk, de beschikbare premieregeling met een voor iedereen gelijk premiepercentage. Maar ook voor de bestaande deelnemers wijzigt er het één en ander. 

Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Als lid van de  ondernemingsraad (or) kunt u nauw betrokken zijn bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft u namelijk instemmingsrecht. De wijziging van het pensioenstelsel heeft tot gevolg dat alle pensioenregelingen wijzigen, dus ook die van u. Dit instemmingsrecht geldt overigens niet als de pensioenregeling wordt geregeld in een cao of als sprake is van verplichte deelneming in een pensioenfonds (Bpf, Opf of Apf). Heeft de onderneming één of meer vrijwillige regelingen, dan geldt het instemmingerecht voor deze regelingen weer wel. 

Ontdek meer

Wat is uw rol als lid van de ondernemingsraad (OR)

Als lid van de or overlegt u over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. U behartigt daarbij de belangen van alle medewerkers. Als een onderneming meer dan 50 medewerkers in dienst heeft is de onderneming verplicht om een or op te stellen.  Hierbij heeft de or recht op alle informatie die voor de uitvoering van zijn taak nodig is. Het is daarom belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de arbeidsvoorwaarden in zijn algemeenheid en van de pensioenregeling in het bijzonder.  

Als lid van de or stimuleert u onder meer dat er gelijke behandeling is voor jong en oud en dat er voldoende rekening wordt gehouden met economische omstandigheden zoals het MVO-beleid en bijvoorbeeld inflatie. 

Hoe bereid u zich voor op het nieuwe pensioenstelsel

Nu Wet toekomst pensioenen door de Eerste Kamer is aangenomen kunt u zich laten voorlichten zodat ieder lid voldoende kennis heeft om effectief aan het besluitvormingsproces deel te nemen. Wij adviseren werkgevers om een tijdsplan op te stellen waarin wordt vastgesteld wanneer welke stappen worden gezet. Dit geeft de onderneming rust en het creëert duidelijkheid binnen uw organisatie. Vanzelfsprekend kan uw adviseur u hierbij helpen. Hieronder een aantal activiteiten die direct al kunnen worden uitgevoerd: 

Onderneming: Pensioencommissie samenstellen
Een werkgever kan in plaats van de ondernemingsraad (or) ook een pensioencommissie samenstellen die de gehele transitie naar het nieuwe pensioenstelsel begeleid. Hiermee creëert de werkgever bestendigheid in het besluitvormingsproces voor als er tijdens het besluitvormingsproces or-verkiezingen gehouden moeten worden.

HR: Pensioenvisie herijken
Is de visie van HR op de pensioenregeling, de arbeidsvoorwaarden en/of het personeelsbeleid nog dezelfde. Zo niet, dan is het verstandig om eerst een nieuwe visie vorm te geven. Kijk hierbij ook naar alle belangrijke ontwikkelingen zoals inflatie, MVO-beleid en de ‘war for talent’. U kunt ook onderzoeken waar de werknemers behoefte aan hebben en wat ze wel/niet belangrijk vinden.

OR: Is de ondernemingsraad al op de hoogte? 
Uit een recent door ons uitgevoerd onderzoek is gebleken dat bij twee op de drie ondernemingen de ondernemingsraad/of de personeelsvertegenwoordiging nog niet is geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen. Download gratis het volledige onderzoeksrapport
 

VLC-Academy 

VLC & Partners kan workshops voor uw HR/OR en overige belanghebbenden organiseren. De workshop/opleiding wordt volledig worden afgestemd op uw pensioenregeling en/of arbeidsvoorwaarden. Na de workshop/opleiding beschikt de deelnemer over voldoende kennis om diens rol in het besluitvormingsproces te kunnen uitvoeren. Ga naar de VLC-Academy.


Wilt u -nog- meer informatie? 
De overheid heeft twee platformen geïntroduceerd waarop kennisdeling rondom het nieuwe pensioenstelsel centraal staat. Relevante informatie voor betrokken partijen als werkgevers en ondernemingsraden vindt u hier. Meer algemene informatie en informatie voor de individuele werknemer vindt u hier. Wij beseffen dat deze platformen heel veel informatie bevatten en dat u wellicht door de bomen het bos niet meer ziet. Op onze website beperken wij ons daarom ook tot de hoofdlijnen. Meer specifieke of specialistische informatie kunt u natuurlijk ook altijd via uw persoonlijke adviseur verkrijgen. 

Nieuwsartikelen over het pensioenakkoord

Uw AOW-leeftijd

Vul uw geboortedatum in en kijk vanaf wanneer u AOW krijgt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U krijgt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

Stappen die u nu kunt zetten

De ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel is vastgesteld 1 juli 2023 met een overgangsperiode tot uiterlijk 1 januari 2028. Wij adviseren bedrijven om nu te starten met hun voorbereidingen:   

  • Laat u door uw adviseur informeren over de impact. 
  • Zorg voor voldoende kennis bij commissieleden.
  • Ga in overleg met de directie inzake het nieuwe pensioenstelsel.

Door nu al te starten creëert u niet alleen duidelijkheid, u heeft ook voldoende tijd om de transitie zorgvuldig te doorlopen en om medewerkers bij het proces te betrekken.

Publicaties & downloads

Pensioenakkoord: De veranderingen op een rij
  • Pensioen
  • Ins & Outs

Pensioenakkoord: De veranderingen op een rij

Wat zijn de gevolgen van het akkoord op de verschillende pensioenregelingen en hoe kan uw onderneming zich goed voorbereiden op deze veranderingen. U leest het in Ins & Outs Pensioenakkoord.

Wet toekomst pensioenen (Wtp)
  • Pensioen
  • Perspectief

Wet toekomst pensioenen (Wtp)

In deze publicatie beschrijft Hugo van Kuijeren, Manager van het Expertisecentrum Pensioen, wat werkgevers met een verzekerde regeling nu al kunnen doen en waarom het verstandig is om daar niet te lang mee te wachten. 

Laad meer artikelen

Onze pensioenconsultants

Lars Peters

Wilt u meer weten?
Lars Peters staat voor u klaar.

Met ruim 26 jaar ervaring ondersteun ik werkgevers en ondernemingsraden bij collectieve pensioenregelingen voor het personeel. Heldere communicatie en een pragmatische aanpak staan hierbij centraal. Ook ben ik lid van de Kring van Pensioenspecialisten en docent bij de VLC Academy.

Marcel Kleemans

Wilt u meer weten?
Marcel Kleemans staat voor u klaar.

Het is na 35 jaar nog steeds mijn passie om voor zakelijke klanten oplossingen te vinden voor (complexe) pensioenvraagstukken en dat in begrijpelijke taal uit te leggen aan werkgever en werknemers.

Peter van der Nat

Wilt u meer weten?
Peter van der Nat staat voor u klaar.

Ik ben een bevlogen en gepassioneerd pensioenconsultant met veel ervaring op het gebied van berekeningen. Iemand die alle details van het vak wil weten en vooral ook alles wil kunnen doorrekenen, analyseren en uitleggen aan mijn klanten.

Michel Kamps

Wilt u meer weten?
Michel Kamps staat voor u klaar.

Bij mij stroomt er pensioen door mijn aderen. Met ruim 15 jaar ervaring weet ik van de hoed en de rand en sta ik klaar om iedere vraag te beantwoorden.

Eric Vlietman

Wilt u meer weten?
Eric Vlietman staat voor u klaar.

Door mijn ervaring als pensioenfondsbestuurder en onderhandelaar met vakbonden en werknemers, ben ik een veelzijdig Pensioenconsultant die de complexe pensioenmaterie eenvoudig uitlegt. Met altijd een scherp oog voor de invalshoek van werknemers.

Sonja Koopmans

Wilt u meer weten?
Sonja Koopmans staat voor u klaar.

Ik ben graag uw sparringpartner op het pad naar het nieuwe pensioenstelsel. Mijn kracht ligt in het adviseren in heldere taal over de te nemen stappen en het beheersbaar houden van financiële gevolgen voor zowel u als werkgever als uw werknemers.

Mini enquête

Voorbereiding pensioenakkoord

Wat vindt u belangrijk bij de uitvoering van het pensioenakkoord?

Agenda

2022

Voorjaar: Overheid

Op 30 maart 2022 is het wetsvoorstel naar de 2e Kamer verstuurd. Aansluitend moet het nog naar de 1e Kamer.

2022

Tweede Kamer akkoord

Nadat op 20 december is ingestemd met een paar laatste wijzigingen in de concept wet, zijn op 22 december de wijzigingen goedgekeurd.

2023

Behandeling Eerste Kamer

De Eerste Kamer begint op 17 januari 2023 aan de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen.
Lees meer

Veelgestelde vragen

Hoe kan een ondernemingsraad zich voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel?

Als lid van de OR overlegt u over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. U behartigt daarbij de belangen van alle medewerkers. Het is daarom belangrijk dat ieder OR-lid voldoende pensioenkennis heeft. Het is dan ook verstandig dat alle leden van de ondernemingsraad ter voorbereiding op de besluitvorming een pensioenopleiding volgen.

Hoe is het instemmingsrecht voor pensioen geregeld

De Wet op de Ondernemingsraden regelt het instemmingsrecht op het gebied van onder meer pensioen. Dit instemmingsrecht geldt niet als de pensioenregeling wordt geregeld in een cao of als sprake is van verplichte deelneming in een pensioenfonds (Bpf, Opf of Apf). Heeft de onderneming één of meer vrijwillige regelingen, dan geldt het instemmingerecht voor deze regelingen wel. Als lid van de ondernemingsraad (OR) kunt u dus nauw betrokken zijn bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. 

Wat is de rol van de ondernemingsraad bij de komst nieuw pensioenstelsel?

Als lid van de OR overlegt u over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. U behartigt daarbij de belangen van alle werknemers. Hierbij heeft de OR recht op alle informatie die voor de uitvoering van zijn taak nodig is. Het is daarom belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de arbeidsvoorwaarden in zijn algemeenheid en van de pensioenregeling in het bijzonder.  

Als lid van de OR stimuleert u onder meer dat er gelijke behandeling is voor jong en oud en dat er voldoende rekening wordt gehouden met economische omstandigheden zoals het MVO-beleid en bijvoorbeeld inflatie.