Webinar ‘Eindrapport Commissie OCTAS’

Webinar ‘Eindrapport Commissie OCTAS’
Webinar ‘Eindrapport Commissie OCTAS’

Webinar ‘Eindrapport Commissie OCTAS’

Waarom een webinar over het eindrapport van de commissie OCTAS

De Commissie OCTAS richt zich op de stelselherziening van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid, met als doel het systeem eerlijker, toegankelijker en efficiënter te maken. Deze herziening raakt alle bedrijven, groot en klein, door mogelijke veranderingen in beleid, financiële verplichtingen en de manier waarop bedrijven omgaan met langdurig zieke werknemers. Het is voor bedrijven belangrijk om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen om goed voorbereid te zijn op toekomstige aanpassingen in HR-beleid. 


Het resultaat

Door het bijwonen van ons webinar over de stelselherziening volgens de Commissie OCTAS, ontwikkelt u zich tot een deskundige binnen uw eigen onderneming op dit complexe gebied. Hoewel er veel onduidelijkheden blijven en de politiek eerst aan zet is, stelt deze sessie u in staat om vanaf de eerste rij mee te kijken en proactief te handelen binnen uw organisatie. U wordt het eerste aanspreekpunt over dit onderwerp, klaar om de impact van aanbevelingen te beoordelen en relevante acties te initiëren.


Het vervolg

Dit voorjaar organiseert VLC Academy één of meer kennissessies met meer diepgaande inzichten over de recente aanbevelingen en politieke richtingen aangaande de stelselherziening. Deze sessies zijn gericht op het verkennen van de praktische impact en gevolgen voor diverse bedrijven. Met de verwachting dat er meer duidelijkheid zal zijn, bieden deze sessies een mogelijkheid om strategieën te bespreken en voor te bereiden op toekomstige veranderingen. Blijf op de hoogte voor deze waardevolle kans om inzicht te krijgen in hoe deze ontwikkelingen jouw bedrijf kunnen beïnvloeden.
 

Meer informatie

Geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen rond de stelselherziening, wijzen we graag op ons 'dossier commissie OCTAS' op onze website. Dit digitale dossier biedt een overzicht van de aanbevelingen, ontwikkelingen en potentiële impact op bedrijven. Het is een belangrijke bron voor iedereen die op de hoogte wil blijven en zich proactief wil voorbereiden op toekomstige veranderingen binnen hun organisatie. Ontdek het dossier voor waardevolle inzichten en blijf geïnformeerd.

 

Kijk het webinar terug! 

Op 12 maart jl. hebben wij een webinar georganiseerd. In het webinar hebben  collega’s Sylvia van Schaik en Daniël Rijnbeek een samenvatting gegeven van het eindrapport, ook zijn  zij kort ingegaan op de aanbevelingen die de commissie heeft gedaan.  

Webinar terugkijken