Pensioencommunicatie bij ATS Global

Pensioencommunicatie bij ATS Global
Pensioencommunicatie bij ATS Global

Pensioencommunicatie bij ATS Global

Van informeren naar activeren

Het bedrijf


ATS Global specialiseert zich in geavanceerde oplossingen voor digitale transformatie, met focus op automatisering, kwaliteitsmanagement en IT. Dit bedrijf biedt wereldwijde ondersteuning aan klanten in diverse sectoren, waaronder luchtvaart, defensie, automobielindustrie, en de voedings- en drankensector. ATS helpt deze klanten hun operationele efficiëntie en productiviteit te verbeteren. Met producten en diensten zoals ATS Inspect, ATS CM4D, en diverse consultancydiensten, streeft ATS ernaar om een tastbare zakelijke meerwaarde te leveren, gedreven door meer dan 30 jaar ervaring en expertise in de sector.

Door recente overnames heeft ATS meerdere vestigingen in Nederland. De meeste vestigingen hebben van oudsher verschillende arbeidsvoorwaarden. Deze zijn nog niet allemaal geharmoniseerd en dat betekent dat er verschillende pensioenregelingen zijn.

Opdracht/ aanleiding


We hebben het genoegen gehad om te spreken met Malka Scheepens, HR-manager bij ATS. Malka is nu een jaar in dienst bij ATS. Eén van haar focuspunten is het verbeteren van de integratie tussen de verschillende vestigingen. Zoals ze het zelf uitdrukt: "Eerst de basis op orde brengen."

In het verleden was er weinig aanvullende communicatie naar de werknemers over hun pensioen, afgezien van de verplichte informatie zoals de inhoudelijke pensioenregeling en de financiële gegevens van de pensioenopbouw.

Malka merkte dat er onder de werknemers, vooral de oudere (50+), steeds meer onzekerheid bestaat over het pensioen omdat zij al relatief dicht bij hun pensioenleeftijd zitten. Om deze reden nam Malka het initiatief om contact op te nemen met VLC & Partners. Toen VLC & Partners aanbood om pensioenpresentaties te organiseren, zag Malka dit als een uitstekende gelegenheid. 

Doelstelling


Het voornaamste doel van de pensioencommunicatie is het informeren en activeren van werknemers. We verwachtten vooral weinig interesse van de jongere werknemers, aangezien pensioen voor hen nog ver in de toekomst ligt. Daarom heeft ATS extra aandacht besteed aan de interne communicatie vooraf. 

Via e-mail informeerden we de werknemers over wat ze konden verwachten tijdens de sessie en blokkeerden we tijd in hun agenda's. Dit leidde tot een hoge opkomst van ongeveer 75%. Het vooroordeel dat er weinig belangstelling voor de presentaties zou zijn, bleek ongegrond. 


 

Oplossing/ uitvoering

Verder dan enkel de pensioenregeling

VLC & Partners heeft een specifiek online pensioenportaal opgezet voor werknemers van elke vestiging. Tijdens de informatiesessies ontvingen werknemers details over hun specifieke pensioenregeling. We hebben uitgelegd hoe werknemers hun persoonlijke pensioengegevens via mijnpensioenoverzicht.nl kunnen bekijken, waardoor iedereen een duidelijk beeld krijgt van zijn of haar pensioensituatie. Met deze informatie kan iedereen voor zichzelf nagaan hoeveel pensioen ze uit de verschillende pijlers mogen verwachten en of dat voldoende voor hen is. Verder werd er ook de mogelijkheid geboden om de informatiesessie in het Engels te volgen. Malka is positief gestemd: “je krijgt een totaalplaatje te zien. Ik denk dat dat belangrijk is voor mensen. Het gaat namelijk niet alleen om het pensioen dat je bij je huidige werkgever opbouwt.” 

Stof tot nadenken

Malka benadrukt dat de sessies niet alleen dienen om interesse voor pensioen aan te wakkeren, maar ook om meer inzicht te krijgen in wat werknemers willen op het gebied van pensioen en hun pensioenregeling. Al geeft Malka toe dat er vanuit de organisatie ook nog veel vragen zijn wat betreft pensioen in de toekomst. De nieuwe pensioenwet geeft stof tot nadenken, maar ook andere actuele onderwerpen als vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt leiden tot vragen over wat er realistisch is op pensioengebied. Iedereen wil verzekerd zijn van een goed pensioen, echter het moet financieel haalbaar zijn en blijven.   

Evaluatie

De sessies werden goed beoordeeld met een gemiddelde score van 9.2. Malka licht toe: Mensen waren echt blij met de sessies. Ze vonden het ook heel duidelijk uitgelegd, zonder moeilijke termen. We hebben daar dan ook goede feedback over ontvangen.”  Naar aanleiding van de sessies werden er verscheidene vragen gesteld aan HR over individuele mogelijkheden en pensioenopties op de lange termijn. 

    
 

Goede pensioencommunicatie is goed werkgeverschap

 

Werknemer heeft ook zelf invloed op eigen pensioentoekomst

In ons interview met Malka over pensioencommunicatie legt zij uit hoe de wettelijke verplichtingen en keuzemogelijkheden voor werkgevers in de praktijk functioneren. "Het verstrekken van pensioeninformatie is verplicht," begint Malka. "Naast deze wettelijke verplichting hebben werkgevers de ruimte om zelf te bepalen hoe ver zij gaan in het aanbieden van pensioencommunicatie. De beslissing om meer te doen, komt vaak voort uit wat wij zien als goed werkgeverschap. Het is een keuze die bedrijven maken om hun werknemers te ondersteunen en een positieve bedrijfscultuur te bevorderen."

Verder is zij van mening dat er altijd een eigen verantwoordelijkheid bij de werknemer moet blijven. “Jij bent de eigenaar van je pensioen. Je moet zelf aan het roer staan om te berekenen of je opgebouwde pensioen toereikend is voor jouw toekomstige levenswensen, en zo niet, dan moet je aanvullende maatregelen treffen.” Kortom, de werkgever biedt pensioencommunicatie aan, maar het is aan de werknemer om te besluiten of hij hier gebruik van wil maken en wat hij vervolgens met deze informatie doet. 
 

Isabelle Ligteringen,  
Adviseur Pensioencommunicatie


Na de overname van diverse bedrijven bij ATS applied tech systems was er behoefte om de pensioenregeling eenvoudig uit te leggen aan de werknemers. Bij VLC & Partners hebben we ruime ervaring met het organiseren van pensioenbijeenkomsten. Binnen twee weken organiseerde ik zes online sessies, waarvan één in het Engels voor de Engelstalige medewerkers. De opkomst was opmerkelijk hoog. Mede door de media-aandacht voor pensioenen, toonden werknemers verhoogde interesse. Tijdens de bijeenkomsten boden we een interactief element door werknemers een persoonlijk overzicht te geven. Het is zo leuk om werknemers heldere pensioeninzichten te geven en hen een stapje verder te helpen! 

Lars

 

Toekomstige stappen

Gezien de positieve resultaten wil Malka graag de pensioensessies eens per anderhalf jaar herhalen. Ze wil ook zorgen dat het een vast onderdeel wordt van het onboardingstraject en op deze manier werknemers een handleiding geven over hoe hun pensioen wordt opgebouwd. Ten slotte hebben de sessies HR aan het denken gezet over hoe ze in de toekomst hun pensioenregelingen willen inrichten.

 

Over VLC

Heeft u na het lezen van deze praktijkcasus vragen over hoe VLC & Partners uw organisatie kan ondersteunen bij pensioencommunicatie en -beheer? Bent u geïnteresseerd in het verbeteren van de betrokkenheid en het begrip van uw werknemers over hun pensioen? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek hoe wij uw pensioenstrategie naar een hoger niveau kunnen tillen. Samen zorgen we voor een heldere en effectieve pensioencommunicatie die uw medewerkers waardeert en begrijpt.