Pensioencommunicatie bij indiensttreding

Een essentieel onderdeel van het totale onboardingsproces
Pensioencommunicatie bij indiensttreding
Pensioencommunicatie bij indiensttreding

Pensioencommunicatie bij indiensttreding

Een essentieel onderdeel van het totale onboardingsproces

 

Wat is pensioencommunicatie bij indiensttreding

Pensioencommunicatie bij indiensttreding vormt een fundamenteel aspect van het onboardingsproces en zorgt voor een transparante, vertrouwensvolle introductie bij een nieuwe werkgever. Dit onboardingsproces, waarbij de pensioenregeling en de bijbehorende voordelen duidelijk en begrijpelijk aan de nieuwe werknemers worden uitgelegd, wordt idealiter verzorgd door een pensioenspecialist. De rol van een pensioenspecialist in het proces van pensioencommunicatie tijdens de indiensttreding overstijgt de standaard informatievoorziening die vanuit de pensioenuitvoerder wordt aangeboden. Waar de communicatie vanuit de pensioenuitvoerder zich voornamelijk richt op algemene informatie over de actuele pensioenregeling, biedt de pensioenspecialist een meer gepersonaliseerde aanpak. Deze specialist gaat verder dan alleen de basis en biedt werknemers inzicht in hun totale pensioenopbouw. 

Deze gepersonaliseerde aanpak stelt de nieuwe werknemer ook in staat om niet alleen de pensioenregeling te bespreken, maar ook het volledige inkomensbeeld, inclusief een mogelijk waardeoverdracht en het pensioeninkomen van diens partner. Daarnaast kan de pensioenspecialist de werknemers assisteren bij het maken van belangrijke beslissingen binnen hun pensioenregeling, zoals het beleggingsbeleid en de keuze voor het wel of niet meeverzekeren van een Anw-hiaatverzekering. Dit alles draagt bij aan verhoogde pensioenbewustheid en -tevredenheid onder werknemers, wat de algehele tevredenheid op de werkvloer ten goede komt." 

Voor meer inzichten over het creëren van een effectief onboardingsproces, bezoek de website van Kirsten de Roo, een erkende expert op het gebied van onboarding met een rijke ervaring en diverse publicaties over dit onderwerp. Lees meer op kirstenderoo.nl

 

Het doel van pensioencommunicatie bij indiensttreding

Het doel van pensioencommunicatie bij indiensttreding is tweeledig: Voor werkgevers heeft communicatie bij indiensttreding twee hoofddoelen. Ten eerste, het zorgt voor naleving van wettelijke vereisten, waarbij de werkgever ervoor moet zorgen dat alle noodzakelijke pensioeninformatie tijdig en correct wordt gecommuniceerd. Ten tweede, het versterkt uw imago als aantrekkelijke werkgever wat uw commitment aan goed werkgeverschap onderstreept. Dit is weer van belang voor het aantrekken en behouden van top talent in een concurrerende markt. 

Voor werknemers is het doel om begrip en waardering te verkrijgen. Dit omvat inzicht in hun rechten en verplichtingen, de details van de pensioenregeling en hoe deze bijdraagt aan hun financiële zekerheid op lange termijn. Door heldere en tijdige informatie te ontvangen, kunnen werknemers beter geïnformeerde beslissingen nemen over hun pensioen, wat leidt tot grotere tevredenheid en betrokkenheid bij zowel hun werk als hun financiële toekomst.

Wat is belangrijk bij pensioencommunicatie bij indiensttreding?

Uiteindelijk gaat het erom dat een werkgever de medewerkers de gelegenheid geeft om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

 • Hoeveel pensioen bouwt de medewerker op?
 • Wanneer krijgt de medewerker het pensioen?
 • Is dit pensioen voldoende?
 • Wat is er verzekerd voor de nabestaanden?
 • Welke keuzes zijn er te maken?
   

Keuze-assistentie
Kort na de indiensttreding staat de werknemer al voor een aantal keuzes die een enorme impact kunnen hebben op het toekomstige inkomen. Keuze-assistentie is daarom een belangrijk aspect van onze pensioendienstverlening. Enkele voorbeelden van belangrijke te maken keuzes zijn: 

 • Deelname aan vrijwillige modules: Werknemers moeten beslissen of ze al dan niet deelnemen aan vrijwillige pensioenmodules, zoals de Anw-hiaatverzekering. Deze keuze wel/niet deelnemen kan een aanzienlijke impact hebben op het inkomen van de nabestaande(n) na onverhoopt overlijden van de werknemer. 
 • Vaststellen beleggingsprofiel: Het kiezen van een beleggingsprofiel is een andere belangrijke beslissing. Zonder een actieve keuze, worden de beleggingen vaak beheerd in een neutrale lifecycle. Een weloverwogen keuze kan echter leiden tot een pensioenopbouw die beter aansluit bij de individuele risicobereidheid en financiële doelen van de werknemer.
 • Waardeoverdracht van vorige werkgever: Werknemers staan ook voor de keuze om pensioenwaarde over te dragen van een vorige werkgever. Deze beslissing kan grote invloed hebben op het uiteindelijke pensioenkapitaal en moet zorgvuldig worden overwogen.
   

Communicatievorm
De wijze waarop de informatie over de pensioenregeling aan nieuwe werknemers wordt verstrekt, kan variëren. Individuele een-op-een gesprekken bieden een gepersonaliseerde aanpak, ideaal voor het beantwoorden van specifieke vragen. Groepspresentaties zijn effectief voor het gelijktijdig informeren van meerdere nieuwe werknemers, bijvoorbeeld als er een aanzienlijk aantal mensen tegelijkertijd in dienst treedt. Een combinatie van beide methoden kan ook effectief zijn, afhankelijk van de omvang en behoeften van het nieuwe personeel.

Hoe de communicatie ook wordt vormgegeven, elke communicatievorm wordt opgestart en beheerd vanuit het VLC Werknemersportaal. 

 

Voordelen van pensioencommunicatie bij indiensttreding

Door communicatie bij indiensttreding als een integraal onderdeel van het onboardingproces te omarmen, laat u zien dat uw organisatie waarde hecht aan zowel de ontwikkeling als het welzijn van uw medewerkers. U verzekert zich van een effectieve, heldere en consistente communicatiestrategie die zowel door uw werknemers gewaardeerd zal worden als uw bedrijf ten goede komt.


Voordelen voor de werkgever:

✔  Versterkt werkgeversimago: Duidelijke pensioencommunicatie bij indiensttreding verbetert het imago van de werkgever als een zorgzame en verantwoordelijke organisatie. Dit is cruciaal voor het behouden van net aangetrokken talent.

✔  Positieve werkcultuur: Door te investeren in de tevredenheid en het welzijn van werknemers, creëert u een positieve en ondersteunende werkomgeving.


Voordelen voor de werknemer:

✔  Beter begrip van pensioenvoorzieningen: Nieuwe werknemers krijgen vanaf dag één duidelijke en begrijpelijke informatie over hun pensioenregeling.

 Waardering en betrokkenheid: Goede communicatie verhoogt de waardering van werknemers voor hun pensioenregeling en versterkt hun betrokkenheid bij de organisatie.

✔  Financiële zekerheid: Door heldere pensioencommunicatie kunnen werknemers weloverwogen beslissingen nemen, wat bijdraagt aan hun financiële zekerheid op lange termijn.

 

Verschillende communicatiemodules

In het volgende overzicht presenteren wij de diverse communicatiemodules die u kunt opnemen in uw communicatiestrategie. Door op een module te klikken, krijgt u gedetailleerde informatie over de inhoud en de voordelen van elke specifieke module.       
 

Veelgestelde vragen

Is het verplicht om nieuwe werknemers te informeren over hun pensioenregeling?

Het is verplicht om bij indiensttreding de werknemer te informeren over diens pensioenopbouw. De startbrief en de Pensioen 1-2-3 vallen onder de verplichtstelling van de pensioenuitvoerder. Het is aan de werkgever om de werknemer te informeren over hoeveel hij ontvangt, of dat genoeg is en wat hij zelf nog zou kunnen doen. 

 

Wat is het doel van pensioencommunicatie bij indiensttreding?

Het doel van pensioencommunicatie is om de werknemer te informeren over wat hij aan pensioen ontvangt, of dat voor hem genoeg is en wat hij zelf zou kunnen doen om dat pensioen aan te vullen. 

Binnen welke termijn ontvangt werknemer pensioeninformatie?

Het is verplicht om een nieuwe werknemer binnen drie maanden na indiensttreding een samenvatting van de pensioenregeling toe te sturen. Deze verplichting rust op de pensioenuitvoerder. 

Jeroen de Vries

Wilt u meer weten?
Jeroen de Vries staat voor u klaar.

Met ruim 20 jaar ervaring heb ik al behoorlijk wat veranderingen in de pensioenwereld voorbij zien komen. Deze veranderingen leg ik graag in begrijpelijk taal uit aan werkgevers en/of werknemers zodat zij goed op de hoogte zijn van de impact en keuzemogelijkheden met hun pensioen.