Succesvolle communicatie bij ziekteverzuim
Succesvolle communicatie bij ziekteverzuim

Succesvolle communicatie bij ziekteverzuim

Inzicht in inkomen voor langdurig zieke en arbeidsongeschikte werknemers

De voordelen op een rij

Heldere uitleg gekoppeld aan persoonlijke situatie werknemer

Ondersteuning in uw communicatie

Werknemers krijgen inzicht op een begrijpelijke manier

Ontdek de kracht van oprechte communicatie met -langdurig- zieke werknemers!

Het is belangrijk om vanaf het moment dat een werknemer bij u in dienst treedt, met elkaar in gesprek te gaan en om naar elkaar te luisteren. Niet alleen als er problemen zijn, maar juist ook als er niets aan de hand is en alles goed gaat. Zo creëert u vanaf de eerste werkdag een band en een fijne sfeer op het werk. Door vanaf het begin een cultuur van open dialoog en betrokkenheid te creëren, legt u een stevige basis voor de toekomst.

Als een werknemer onverhoopt ziek wordt, ziet u hoe belangrijk die goede band is. Niet alleen om te begrijpen wat er speelt en wanneer u hen terug kunt verwachten, maar vooral om te tonen dat u er écht voor hen bent. Respect voor privacy staat hierbij voorop, maar dit betekent niet dat u zich afzijdig moet houden. Uw oprechte betrokkenheid en interesse kunnen het verschil maken in het herstelproces van uw medewerker.

Wanneer het ziekteverzuim voortduurt, kan de angst voor inkomensverlies en de dreiging van -blijvende-   arbeidsongeschiktheid zwaar wegen bij de betreffende werknemer. Ook dan kunt u als werkgever meer doen dan alleen het loon doorbetalen. Praat met uw werknemer en stel hem of haar gerust. Laat zien dat u er echt voor ze bent, niet alleen als het goed gaat, maar juist ook als het even tegen zit!
 

Communicatie over de loondoorbetaling en arbeidsongeschiktheid

Door de open en transparante communicatie kan de werknemer zich gesteund voelen tijdens diens afwezigheid Vanwege de mogelijke inkomensterugval vanaf het 2e ziektejaar en bij blijvende arbeidsongeschiktheid is het belangrijk om ook deze onderwerpen goed bespreekbaar te maken bij de werknemer. Niet alleen geeft het de zieke werknemer en diens gezin rust in de wetenschap wat er wel of juist niet is geregeld, het kan ook een stimulans zijn om nog beter aan het herstel te werken. 

Goede communicatie is niet alleen hoe vaak u met uw werknemers praat, maar gaat vooral over wat u met hen bespreekt en wat u tegen hen zegt. Wees eerlijk over belangrijke dingen zoals loon en wat er gebeurt als iemand heel lang ziek is. Duidelijkheid over wat er wel en niet kan schept vertrouwen. Het helpt de zieke werknemer en zijn of haar familie in een moeilijke tijd. 


De werkwijze van VLC & Partners

Wij geloven sterk in het belang van goede communicatie. Voor ons begint goede communicatie op de eerste werkdag, bij de indiensttreding.  Wij streven er naar de positieve aspecten van het werk te versterken met als doel het welzijn en de tevredenheid van werknemers te vergroten. Dit noemen we ook wel amplitie. Een open communicatiecultuur maakt de communicatie in moeilijke tijden gemakkelijker.  

Bij VLC & Partners nodigen wij onze langdurig zieke werknemers uit voor een persoonlijk en vertrouwelijk een-op-een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de werknemer geïnformeerd over de verminderde loondoorbetaling in het 2e ziektejaar en de mogelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering bij blijvende arbeidsongeschiktheid. In dit gesprek krijgt de werknemer verschillende scenario’s gepresenteerd die zijn afgestemd op diens persoonlijke omstandigheden ((WGA/IVA-uitkering, wel/geen kans op herstel, etc.). De werknemer weet vervolgens precies weet wat hij bij welk scenario kan verwachten.  

Wat mag u nog meer van ons verwachten?  
Wij geven ook graag deskundig advies over gerichte interventies en mogelijke vaardigheidstrainingen. Verder zijn de opleidingen en workshops van de VLC Academy erop gericht om de actuele en parate kennis van uw HR-afdeling te verhogen. Bij VLC & Partners vindt u de expertise en ondersteuning die nodig zijn om uw organisatie naar een hoger niveau te tillen. 

Wilt u meer informatie advies over de mogelijkheden,  u een een-op-een gesprek voor een medewerker aanvragen of wilt u advies over een passende opleiding of interventie? Neem dan contact op met uw persoonlijke adviseur van VLC & Partners. Bent u nog geen klant van ons? Neem dan contact op met Mark Vermeulen.  Zijn gegevens treft u onderaan deze pagina aan. 

VLC-werknemersportaal
Bij onze een-op-een gesprekken met uw werknemers maken wij gebruik van het VLC-werknemersportaal. Dit portaal bevat niet alleen alle informatie over de door u verzekerde arbeidsvoorwaarden bij pensionering, overlijden, ziekte en arbeidsongeschiktheid.  Ook wordt de informatie op een heldere manier gepresenteerd, zonder moeilijke vaktermen. Het VLC-werknemersportaal is webbased en dus 24/7 beschikbaar.  Zo kan uw werknemer de informatie op een ander moment nog eens rustig nalezen. 


Veelgestelde vragen

Hoe vaak mag een leidinggevende contact opnemen tijdens ziekte?

Er zijn wettelijke regels en bepalingen die bepalen wat een werkgever wel of niet mag doen en vragen maar er is nergens vastgelegd hoe vaak een werkgever contact mag opnemen. Oprechte belangstelling en betrokkenheid bevorderen het herstel. Maar teveel contact kan aanvoelen als druk en belemmert het herstel.

Wat zijn financiële gevolgen voor een langdurig zieke werknemer?

Bij ziekte van de werknemer is een werkgever wettelijk verplicht om de eerste 104 weken minimaal 70% van het loon door te betalen. Er zijn werkgevers die dit in het eerste jaar of soms zelfs gedurende twee jaar, aanvullen tot 100%. Wij adviseren werkgevers om bij langdurige ziekte een persoonlijk en vertrouwelijk een-op-een gesprek aan te gaan om de gevolgen en mogelijkheden te bespreken. Meer info op onze website.

Wat zijn financiële gevolgen voor een arbeidsongeschikte werknemer?

Als een werknemer langer dan twee jaar ziek is en vervolgens nog voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, krijgt deze recht op een IVA of WGA-uitkering. De werkgever kan om inkomensterugval -gedeeltelijk- tegen te gaan aanvullende WIA-werknemersverzekeringen afgesloten hebben. Wij adviseren werkgevers om bij dreigende arbeidsongeschiktheid een persoonlijk en vertrouwelijk een-op-een gesprek aan te gaan om de gevolgen en mogelijkheden met de werknemer te bespreken. Meer info op onze website.

Mark Vermeulen

Wilt u meer weten?
Mark Vermeulen staat voor u klaar.

Sinds 1999 adviseer ik bedrijven op de gebieden Employee Benefits en Sociale Zekerheid. De laatste jaren zie ik een verschuiving van de advisering richting curatie, preventie en amplitie, oftewel “Duurzame Inzetbaarheid”. Inmiddels heb ik op deze domeinen veel kennis opgedaan. Het verzekeren van personele risico’s worden steeds meer een sluitstuk van het Duurzame Inzetbaarheid advies.