Providerboog

Providerboog

Maak gebruik van onze interventiedesk


Wat is een providerboog?

Een providerboog is een groep van organisaties die één of meerdere interventies op het gebied van arbozorg en personeelszorg kunnen uitvoeren. De providerboog bevat interventies gericht op de organisatie zelf, maar ook om medewerkers te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Het is een systeem waarbij verschillende dienstverleners (providers) samenwerken om organisaties en medewerkers te helpen bij het vinden van de juiste opleidingen, trainingen en andere ontwikkelingsmogelijkheden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld vitaliteitsprogramma's of een bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid maar ook loopbaanbegeleiding, coaching en trainingen op het gebied van communicatie, leiderschap of persoonlijke effectiviteit. 
 

Het belang van een goede providerboog

Als adviseur op het gebied van Arbo, Verzuim, Re-integratie en Duurzame Inzetbaarheid, hebben wij gemerkt dat bij de meeste bedrijven het verzuim is toegenomen. Des te belangrijker is het om goede begeleiding te bieden aan zieke werknemers, zodat u grip kunt houden op het verzuim. Een effectief gezondheidsbeleid is essentieel voor het welzijn van uw medewerkers.

Het gebruik van een providerboog kan aanzienlijk bijdragen aan het bevorderen van de gezondheid en fitheid van uw medewerkers. Wanneer u, uw medewerker of uw arbodienstverlener van mening is dat aanvullende interventies nodig zijn om de inzetbaarheid van een medewerker of een groep medewerkers te verbeteren, is het van cruciaal belang om direct een beroep te kunnen doen op de providerboog. Op deze manier kunnen interventies op het gebied van bijvoorbeeld psychische problemen, lichamelijke klachten of leefstijl gerelateerde kwesties snel en tijdig worden ingezet. Dit draagt bij aan het behoud van de gezondheid en fitheid van uw medewerkers, voorkomt uitval door ziekte en verkort de duur van ziekteperioden.

 

De providerboog van VLC & Partners

Naast het zelf inkopen van diensten en het maken van afspraken met providers, kunt u als werkgever ook gebruikmaken van de providerboog van VLC & Partners. Deze providerboog is met de grootste zorg en in nauwe samenwerking met de interventiedesk van arbodienst Vitaal Ondernemen samengesteld. Dit samenwerkingsverband is niet voor niets. Vitaal Ondernemen heeft namelijk één van de ruimste providerbogen waar u altijd gebruik van kunt maken, ook als u een andere Arbodienst heeft gecontracteerd. De interventiedesk van Vitaal Ondernemen toetst alle providers op de volgende onderdelen: 

  • Hoe zijn de recente beoordelingen en reviews.
  • Wat zijn de doorlooptijden.
  • Is er sprake van landelijke of regionale dekking.
  • Is er een helpdesk & is er maatwerk mogelijk.
  • Hoe is de klanttevredenheid.

Deze toetsing resulteert in een kwalitatief hoogwaardige providerboog met interventies tegen een eerlijke prijs, korte lijnen, veel expertise en een resultaatgerichte samenwerking. 


Hoe kunt u gebruik maken van onze providerboog?    

U kunt bij ons terecht voor een breed scala aan interventies en het aanbod wordt steeds verder uitgebreid.  

Stap 1:    Maak (gratis en geheel vrijblijvend) een account aan       Account aanmaken   

Stap 2:    Selecteer een categorie waarin u een interventie wenst    Interventie offerte aanvragen   

Stap 3:   Vraag direct bij de provider een offerte aan (gratis en vrijblijvend)    


Stap 4:   Als u de offerte accepteert stuurt u deze ondertekent weer terug 


Maak optimaal gebruik van de providerboog

Bij het gebruik van een providerboog is het belangrijk dat de interventies zijn afgestemd op de gezondheidsrisico's die binnen uw organisatie bestaan. Verder is het belangrijk dat het aanbod bekend is binnen uw organisatie, zowel bij het management als bij de medewerkers. Ook kan het wenselijk zijn om een procesbeschrijving op te stellen. Hierin worden afspraken vastgelegd over de inzet van interventies, doorlooptijden en facturatieprocessen.


Tot slot 

Een providerboog biedt instrumenten om interventies in te zetten voor de vitaliteit van medewerkers. Het stimuleert duurzame inzetbaarheid en beheerst (verzuim)kosten. Optimaal gebruikmaken vereist afstemming op organisatorische behoeften, selectie op basis van kwaliteit en effectiviteit, goede samenwerkingsafspraken en bekendheid binnen de organisatie.

De voordelen van een providerboog zijn:

  • Interventies kunnen snel en gericht ingezet worden.
  • Verhoogt motivatie en betrokkenheid van medewerkers.
  • Draagt bij aan flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie.
  • Bevordert gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Veelgestelde vragen

Wat is een providerboog?

Een providerboog is een systeem waarbij verschillende dienstverleners (providers) samenwerken om organisaties en medewerkers te helpen bij het vinden van de juiste opleidingen, trainingen en andere ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van arbozorg en personeelszorg. 

Wat is het belang van een goede providerboog?

Door gebruik te maken van een providerboog kunt u snel inspelen op acute problemen bij een medewerker of een groep medewerkers, bijvoorbeeld ingeval van psychische problemen, lichamelijke klachten of leefstijl gerelateerde kwesties. 

Wat zijn de voordelen van een providerboog?

De providerboog is een belangrijk instrument om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Door medewerkers bijvoorbeeld te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en groei waardoor zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Bovendien kan het bijdragen aan motivatie, betrokkenheid, flexibiliteit en gezondheid van medewerkers.

Hoe vraag ik cofinanciering aan bij interventies?

Het inzetten van interventies bespoedigt het herstel van de medewerker(s) en draagt bij aan het voorkomen van verzuim. Interventies zorgen aantoonbaar voor minder verzuim en daarmee lagere verzuimkosten. Omdat verzekeraars eenzelfde belang hebben als een werkgever en zij inzien dat interventies uitermate effectief kunnen zijn, zijn zij soms bereid om mee te betalen. Dit heet cofinanciering. De Verzuimcoach van VLC & Partners helpt u graag om de mogelijkheden op cofinanciering te onderzoeken. 

Sylvia van Schaik

Wilt u meer weten?
Sylvia van Schaik staat voor u klaar.

Ik ben gespecialiseerd in pensioenregelingen en duurzame inzetbaarheid. Mijn expertise ligt in het helder en begrijpelijk maken van deze complexe vraagstukken voor zowel werkgevers als werknemers. Met een sterke HRM-achtergrond richt ik mij op het evenwichtig behartigen van de belangen van zowel de werkgever als de werknemer. Mijn doel is om samen met de werkgever vanuit goed werkgeverschap een werkomgeving te creëren waarin werknemers gedurende hun hele loopbaan gezond en gemotiveerd blijven.