Prinsjesdag 2023: 10 belangrijke items voor ondernemers en bedrijven

Prinsjesdag 2023: 10 belangrijke items voor ondernemers en bedrijven
Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag 2023: 10 belangrijke items voor ondernemers en bedrijven

Publicatiedatum: 20 september 2023

Elk jaar is de derde dinsdag in september een cruciale dag voor zowel Nederlandse burgers als bedrijfseigenaren. Op deze dag presenteert de regering de fiscale voorstellen en de jaarbegroting voor het aankomende jaar. Hierbij een overzicht van enkele essentiële zaken die voor u als ondernemer in 2024 van belang zijn.

Wat betekent Prinsjesdag 2023 voor uw bedrijf?

 

1. De betalingskorting bij de IB komt te vervallen

De betalingskorting bij de voorlopige aangifte (VA) van de inkomstenbelasting wordt afgeschaft. Vanaf 1 januari 2024 krijgt u géén betalingskorting meer als u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting in één keer betaalt.
 

2. Afbouw zelfstandigenaftrek

Vorig jaar is de afbouw zelfstandigenaftrek al geïntroduceerd. Dit houdt in dat het maximale bedrag dat kan worden afgetrokken geleidelijk wordt verlaagd in de komende jaren. Deze afbouw is bedoeld om het fiscale voordeel voor zelfstandigen te verminderen en zo de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen. Het idee is dat deze verandering de overheidsfinanciën verbetert en zorgt voor een eerlijker speelveld tussen verschillende vormen van arbeid. In 2023 is de zelfstandigenaftrek nog € 5.030. Dit wordt € 3.750 in 2024 en zal de komende jaren versneld worden afgebouwd naar € 900 in 2027.
 

3. Verruiming herinvesteringsreserve inzake stoppersregelingen

Het gebruik van de herinvesteringsreserve wordt flexibeler wanneer een deel van een onderneming wordt gestaakt door overheidsinterventie. Dit maakt het eenvoudiger voor onder meer stoppende agrarische ondernemers om van deze reserve gebruik te maken.
 

4. Wijziging belastingtarief box 2

Indien u ten minste 5% van de aandelen, winstbewijzen of het stemrecht in een bedrijf bezit, kwalificeert u zich als aanmerkelijkbelanghouder. De verdiensten die hieruit voortvloeien, zoals dividend, vallen onder box 2 voor de inkomstenbelasting. 

Vanaf 1 januari 2024 is het belastingtarief in box 2 opgesplitst in twee schalen: 24,5% over de eerste € 67.000 (of € 134.000 voor partners) en 31% voor alles wat daarboven komt. In 2023 is dit ongewijzigd ten opzichte van 2022, namelijk 26.9%. 
 

5. Aanpassingen excessief lenen

Vanaf 2023 gelden strengere belastingregels voor directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) die excessief lenen bij hun eigen BV. Leningen boven de € 700.000 zullen vanaf dat moment worden belast in box 2. Concreet houdt dit in dat elke schuld boven dit bedrag als dividend wordt beschouwd. 
 

6. Versobering energie-investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek (EIA) is een aftrekpost voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie. Voor 2023 mag 45,5% van het investeringsbedrag tot een maximum van 136 miljoen euro worden afgetrokken van de winst. Het kabinet heeft aangekondigd dat deze regeling zal worden versoberd, met een verlaging van zowel het aftrekpercentage als het maximale investeringsbedrag. 
 

7. Verminderde belastingvrije tegemoetkoming voor werknemers

Als werkgever bent u verplicht belasting af te dragen over de salarissen van uw werknemers. Echter, er bestaat ook een mogelijkheid om uw werknemers belastingvrij een extraatje te bieden via de zogenaamde werkkostenregeling.

Dit jaar was er tijdelijk een verhoging van de belastingvrije ruimte naar 3% over de eerste €400.000 van het totale loon van alle werknemers. In 2024 wordt dit percentage verlaagd naar 1,92%.
Dit houdt in de praktijk in dat u tot €7.680 belastingvrij aan uw werknemers mag uitkeren. Dit is aanzienlijk minder dan het bedrag van €12.000 dat dit jaar nog mogelijk was.
 

8. Wet Toekomst Pensioen

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen van kracht. Deze wet stelt dat alle pensioenschema's uiterlijk op 1 januari 2024 aan specifieke basisvoorwaarden moeten voldoen. Wat deze basisvoorwaarden precies inhouden, kunt u terugvinden in ons overzichtelijke schema en actielijst
 

9. Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR)

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de Doorschuifregeling (DSR) zijn essentiële instrumenten voor het fiscaal gunstig overdragen of erven van een (familie)onderneming. Beide regelingen bieden aanzienlijke belastingvoordelen, mits het bedrijf actief wordt voortgezet. Er staan veranderingen op de planning voor de BOR, die vanaf 2025 van kracht worden. Sommige aanpassingen worden echter al per 1 januari 2024 doorgevoerd. 

De eerste belangrijke wijziging is dat verhuurd vastgoed voortaan als een belegging wordt beschouwd. Deze aanpassing heeft ook betrekking op de Doorschuifregeling voor een aanmerkelijk belang. Bovendien vervalt vanaf 2024 de voorwaarde dat maximaal 5% van het bedrijfsvermogen uit beleggingen mag bestaan om in aanmerking te komen voor de BOR of DSR.
 

10. Minimum uurloon 

In 2024 wordt een minimumloon per uur ingevoerd, wat aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de stijging van de loonkosten. Deze verandering treft vooral werkgevers die personeel in dienst hebben dat tegen een minimumloon werkt en meer dan 36 uur per week actief is. In de nieuwe regels wordt het uurloon gebaseerd op een 36-urige werkweek, wat inhoudt dat werknemers met een 40-urige werkweek er financieel op vooruit zullen gaan. Deze wijzigingen kunnen aanzienlijke invloed hebben op de verzekeringsportefeuille. Het is aan te raden deze wijzigingen door te geven aan uw verzekeringsmakelaar.

 

Lees ook de gevolgen voor particulieren
Diane Biersteker

Wilt u meer weten?
Diane Biersteker staat voor u klaar.

Wat ik het elke dag het liefste doe is mensen en bedrijven verder helpen. Dit door de combinatie van mijn nieuwsgierigheid, ervaring en kennis. Met het stellen van de juiste vragen zorg ik ervoor dat organisaties risico bewuster handelen. Ik neem mijn klanten graag bij de hand bij het oplossen van risicovraagstukken.