De nieuwe pensioenwet: welke wijzigingen vinden per 1 januari 2024 plaats?

De nieuwe pensioenwet
De nieuwe pensioenwet

De nieuwe pensioenwet: welke wijzigingen vinden per 1 januari 2024 plaats?

Publicatiedatum: 19 september 2023

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen ingegaan. Onderdeel van de nieuwe wet is dat alle pensioenregelingen per 1 januari 2024 moeten voldoen aan bepaalde minimale uitgangspunten. Dit is ongeacht of de uitvoerder een pensioenfonds, verzekeraar of premie pensioeninstelling is. Maar wat zijn de minimale uitgangspunten per 1 januari 2024? En wat zijn de actiepunten voor u als werkgever?

Belangrijke wijzigingen in pensioenregelingen per 1 januari 2024

De nieuwe pensioenwet gaat gefaseerd in. Per 1 januari 2024 gelden de volgende relevante wijzigingen in alle pensioenregelingen:

  • Wachttijd niet meer toegestaan
  • Een minimale opnameleeftijd van 18 jaar


Wachttijd niet meer toegestaan

In een aantal pensioenregelingen is een zogenaamde wachttijd opgenomen. Dit houdt in dat een nieuwe werknemer pensioen gaat opbouwen nadat een bepaalde periode na indiensttreding is verstreken. Een voorbeeld van een werknemersgroep met een wachttijd zijn uitzendkrachten. Zij hebben momenteel een wachttijd van 26 weken. 

Een wachttijd is vanaf 1 januari 2024 niet meer toegestaan. Een drempelperiode is dan nog wel toegestaan. De drempelperiode mag maximaal 8 weken duren en houdt in dat de nieuwe werknemer pensioen opbouwt nadat de drempelperiode is verstreken. De pensioenopbouw vindt dan met terugwerkende kracht plaats vanaf de datum in dienst. In dit laatste zit het verschil met de wachttijd waarbij je niet met terugwerkende kracht pensioen opbouwt.


Pensioenregeling deelname vanaf 18 jaar

Momenteel is de minimale opnameleeftijd 21 jaar. Per 1 januari 2024 wordt de minimale opnameleeftijd verlaagd naar 18 jaar. Dat betekent dat iedere werknemer van 18 jaar of ouder deelnemer wordt in de pensioenregeling.

 

Actiepunten aanpassingen per 1 januari 2024


Wel of geen alternatief voor de wachttijd
Bepaal of het akkoord is dat de wachttijd vervalt. Een overweging is om als alternatief een drempelperiode te hanteren.

✔  Bepaal het premiepercentage voor de leeftijdsgroep van 18 tot 21 jaar
De uitvoerder komt met een voorstel welk beschikbaar premiepercentage bij deze leeftijdsgroep hoort. Het premiepercentage is afhankelijk van de uitgangspunten van de huidige beschikbare premiestaffel.

Bepaal de werknemersbijdrage 
Geldt er een werknemersbijdrage in de pensioenregeling? Dan is het mogelijk dat de werknemersbijdrage hoger is dan het premiepercentage voor de leeftijdsgroep tussen de 18 en 21 jaar. Wij raden aan om de werknemersbijdrage te maximeren op het beschikbare premiepercentage dat voor die deelnemer in het leeftijdscohort van toepassing is.

Pas de juridische documenten aan
Over het algemeen komt de uitvoerder met een aanpassingsvoorstel over de bovengenoemde punten. Dat kan ook via een addendum op de huidige juridische documenten. Beoordeel goed of dit aansluit bij de wensen.

Pas de arbeidsvoorwaarden aan en eventueel andere teksten
Staat in de arbeidsvoorwaarden iets over bovengenoemde punten? Pas dit dan zelf aan. Hou wel rekening met instemming van de ondernemingsraad.

✔  Vraag aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging instemming
Bij een wijziging van de pensioenregeling is instemming van de ondernemingsraad verplicht. Het lijkt een formaliteit. Echter kan de wijziging het netto loon van de werknemer raken in het geval dat er een werknemersbijdrage geldt. Heeft de ondernemingsraad hierover vragen? Dan hebben zij het recht op een eigen adviseur. 

✔  Informeer de betreffende werknemers
De werknemers die nog geen pensioen opbouwen en dat ineens wel gaan doen hebben vaak uitleg nodig. Wat houdt de pensioenregeling in? Wat betekent de werknemersbijdrage voor hun netto salaris? Welke keuze kunnen zij in de pensioenregeling maken? Dat zijn goede vragen waarin HR de werknemers kan begeleiden. Lees meer over pensioencommunicatie.

✔  Neem werknemers van 18 jaar en ouder op
Een werknemer van bijvoorbeeld 19 jaar die nog geen pensioen opbouwt gaat per 1 januari 2024 wél pensioen opbouwen. Bepaal daarom welke werknemers per 1 januari 2024 aangemeld moeten worden.

✔  Pas de salariskoppeling en andere systemen aan
Zorg ervoor dat de salariskoppelingen en andere systemen uitgaan van de nieuwe situatie.


Heeft u vragen of hulp nodig bij deze aanpassingen? Neem dan contact met ons op.

Verdere aanpassing van de pensioenregeling


Met deze aanpassingen voldoet de pensioenregeling nog niet volledig aan de nieuwe wetgeving. De meest ingrijpende wijzigingen moeten nog plaatsvinden. Hiervoor is een adviestraject noodzakelijk.

Werkgever
Hebben wij uw pensioencontract in beheer? Dan hebben wij afspraken gemaakt hoe wij u als werkgever begeleiden bij de aanpassing van de regeling. Uiteraard kunnen wij u adviseren over deze aanpassing of andere aanpassingen in het kader van de nieuwe pensioenwetgeving. Lees meer over de Wet Toekomst Pensioenen.

Ondernemingsraad
Heeft uw ondernemingsraad vragen of advies nodig over de aanpassingen in het kader van de nieuwe pensioenwetgeving. Onze adviseur staat dan voor hen klaar. 

Werknemers
Heeft u vragen over welke communicatiediensten wij voor uw werknemers kunnen verrichten? Met het VLC-portaal nemen wij werknemers gemakkelijk mee in hun pensioenregeling en de keuzes waarvoor zij staan. Met werknemerscommunicatie of keuzebegeleiding hebben wij jarenlange ervaring met volle tevredenheid van onze klanten. 

Hugo van Kuijeren

Wilt u meer weten?
Hugo van Kuijeren staat voor u klaar.

Persoonlijk, toekomstgericht en betrokken, dat ben ik! Met meer dan 15 jaar pensioenervaring help ik graag bij het oplossen van strategische pensioenvraagstukken met aandacht voor de betrokkenheid van werknemers. Met een team van pensioenspecialisten gaan we voor gezamenlijk succes en continuïteit!