Van preventie naar amplitie

Van preventie naar amplitie
Publicatiedatum: 15 februari 2023

Het ziekteverzuimpercentage is momenteel ongekend hoog. Op het moment van schrijven is het definitieve percentage over 2022 nog niet bekend, maar de voortekenen wijzen erop dat het verzuim over geheel 2022 boven de 5% uitkomt. Als je dan bedenkt dat dit alleen het geregistreerde zichtbare verzuim is, dan is het reëel te veronderstellen dat het totale verzuim, incl. het niet zichtbare roze verzuim, misschien wel boven de 10% uitkomt. De kosten van het ziekteverzuim voor de BV Nederland waren in 2022 al gestegen naar een bedrag dat de 18 miljard euro te boven gaat. 

Het is dus niet meer dan logisch dat bij veel ondernemingen het verzuimbeleid hoog op de agenda staat. Niet alleen vanwege de toenemende verzuimkosten maar vooral ook om te zorgen dat de neerwaartse trend van het stijgende verzuim en de stijgende verzuimkosten wordt omgekeerd. Want eerst vanwege corona, maar nu vooral vanwege de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt wordt de mentale druk op werkend Nederland steeds groter.

We zien in onze dagelijkse adviespraktijk dat de aandacht van HR verschuift van preventie naar amplitie. Arbeidsongeschikt, verzuim, curatie en preventie zijn voor de meesten onder ons bekende termen maar waar moet je aan denken bij amplitie?

Wat is amplitie?

Onder amplitie wordt verstaan dat een medewerker vanaf de eerste werkdag wordt ondersteund. Dit betekent dat er vanaf dag 1 veel goede gesprekken tussen leidinggevende en medewerker moeten plaatsvinden. Daarnaast kijk je continu naar het versterken van de werknemer zelf (voordat deze uitvalt of een hoger risico hierop heeft). Je bespreekt samen ontwikkelingen op het gebied van vaardigheden en competenties. Het doel is de activiteiten en organisatie in te richten op de 95% van de gezonde medewerker om deze ook in de toekomst gezond en vitaal te kunnen houden. Bij preventie kijk je hoe je uitval kunt voorkomen en bij curatie kijk je naar hoe je een medewerker zo snel mogelijk gezond weer aan het werk kunt krijgen. Amplitie, preventie en curatie vormen drie belangrijke pijlers van het duurzame inzetbaarheidsbeleid.

Investeren loont

Investeren loont

Diverse onderzoeken, met name uit Amerika, laten zien dat werkgevers die investeren in het welzijn en de tevredenheid van medewerkers deze gemiddeld 5x terugverdienen.

 

Lees meer over verzuimmanagement

Wat nodig is, verschilt per organisatie

Een voorbeeld is een administratiekantoor dat haar medewerkers omschoolt tot incassomedewerkers omdat de administratieve taken binnenkort -grotendeels- worden geautomatiseerd. Als je niets doet als werkgever ontstaat er onrust op de werkvloer. Wat gebeurt er met mijn baan en met mijn inkomen? Er kan mentale druk ontstaan met psychische klachten, zoals overspannenheid of een burn-out tot gevolg. Als je tijdig met de medewerkers in gesprek bent gegaan heb je die onrust al kunnen wegnemen. Door vroegtijdig het omscholingstraject aan te bieden, bied je hun een baan en geef je ze inkomenszekerheid. 

Wij begrijpen dat het voor werkgevers vaak lastig is om investeringen op dit gebied te overzien en een return on investment analyse op te stellen. Natuurlijk kunnen onze consultants u met raad en daad bijstaan. We zien dat bedrijven die amplitie op de juiste wijze inzetten een aanzienlijke besparing op het verzuim en op de verzuimkosten kunnen realiseren.

Wil je als werkgever hiermee aan de slag gaan?  Dan roepen wij u wel op om eerst eens te kijken naar de laatste keer dat de RI&E is uitgevoerd en de PMO breed is aangeboden. Deze twee wettelijk verplichte zaken zijn een uitstekend vertrekpunt om een preventie en amplitiebeleid op door te ontwikkelen.

Heeft u een collectieve zorgverzekering? Dan kunnen wij u voor u onderzoeken of en zo ja, hoe en voor hoeveel deze kan bijdragen, bijvoorbeeld door centrale inkoop van het PMO. Ook zijn er verzekeraars die werkgevers ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van budgetcoaches voor de werknemers. 

Daniël Rijnbeek

Wilt u meer weten?
Daniël Rijnbeek staat voor u klaar.

Mijn eerste vragen aan een werkgever zijn altijd: Vindt u sociale zekerheid een leuk onderwerp? en: Zijn verzuimbeleid en verzuimbegeleiding uw favoriete bezigheid? Voor mij is het antwoord op beide vragen een volmondig ja! Verder ben ik bestuurslid van de Beroepsfederatie RADI en docent duurzame inzetbaarheid bij het NIDI. Ik ondersteun dan ook veel werkgevers en HR-professionals met hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de medewerkers.