WIA-excedentregeling PME stopt: Wat nu?

WIA-excedentregeling PME stopt: Wat nu?
WIA-excedentregeling PME stopt: Wat nu?

WIA-excedentregeling PME stopt: Wat nu?

Publicatiedatum: 23 april 2024

Het pensioenfonds PME heeft aangekondigd dat het vanaf 1 april 2024 geen WIA-excedentregeling meer zal aanbieden. Deze regeling bood een aanvullende uitkering voor werknemers die arbeidsongeschikt raakten. Als uw organisatie momenteel nog een dergelijk contract heeft bij PME, is het belangrijk te realiseren dat dit na de huidige looptijd niet zal worden verlengd, en uiterlijk zal eindigen bij de invoering van de nieuwe pensioenregels op 1 januari 2026.

Voor wie is dit van belang?
Deze wijziging treft voornamelijk werkgevers die voor hun werknemers een WIA-excedentregeling bij PME hebben afgesloten. Het is van cruciaal belang dat zowel werkgevers als werknemers goed op de hoogte zijn van deze verandering.

Wat verandert er?
Er worden geen nieuwe WIA-excedentregelingen meer door PME afgesloten, en bestaande contracten worden na afloop niet verlengd. De pensioenopbouw onder de reguliere regeling blijft overigens ongewijzigd.

Wat zijn de gevolgen voor werkgever en werknemer?
Voor werkgevers impliceert dit dat zij mogelijk hun arbeidsvoorwaarden moeten herzien om adequate dekking bij arbeidsongeschiktheid te waarborgen. Het is cruciaal dat werknemers duidelijk worden geïnformeerd bij wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden. Indien u geen vervangende oplossing biedt, dienen werknemers zelf naar alternatieve oplossingen te zoeken voor het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Betrek de ondernemingsraad bij deze discussies voor een transparante en eerlijke behandeling van alle betrokkenen. Indien u geen ondernemingsraad heeft, overweeg dan een werknemersvertegenwoordiging op te zetten om deze wijzigingen te bespreken. Arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen vereisen altijd de instemming van de werknemers!

Wat kunt u doen?
Begin tijdig met het onderzoeken van alternatieven voor de WIA-excedentregeling. Het evalueren van andere aanbieders of het versterken van bestaande arbeidsvoorwaarden kan een manier zijn om deze transitie soepel te laten verlopen.

Hoe kan VLC & Partners u hierbij helpen?
Als uw adviseur ondersteunen wij u bij het vinden van de beste oplossingen voor uw specifieke situatie. Wij helpen u bij het analyseren van de huidige dekkingen, het identificeren van risico's, en het adviseren over passende alternatieven. Bovendien kunnen wij de implementatie van nieuwe regelingen begeleiden, zodat u verzekerd bent van continuïteit en het compliance risico minimaliseert.

Voor meer informatie en een persoonlijk advies, nodigen wij u uit om contact op te nemen met een van onze consultants. Samen zorgen we ervoor dat u en uw werknemers goed voorbereid zijn op deze nieuwe ontwikkelingen.

Mark Vermeulen

Wilt u meer weten?
Mark Vermeulen staat voor u klaar.

Sinds 1999 adviseer ik bedrijven op de gebieden Employee Benefits en Sociale Zekerheid. De laatste jaren zie ik een verschuiving van de advisering richting curatie, preventie en amplitie, oftewel “Duurzame Inzetbaarheid”. Inmiddels heb ik op deze domeinen veel kennis opgedaan. Het verzekeren van personele risico’s worden steeds meer een sluitstuk van het Duurzame Inzetbaarheid advies.