U gaat met pensioen

U gaat met pensioen
Pensioen voor u als werknemer

U gaat met pensioen


U gaat met pensioen. Een leven zonder werk!


Een leven zonder werk brengt vaak een gevoel van opwinding met zich mee. Na jarenlang hard werken en het vervullen van verplichtingen, lonkt de belofte van vrije tijd en de mogelijkheid om te genieten van alles wat het leven te bieden heeft. Maar hoe kunt u zich het beste voorbereiden op deze nieuwe fase? Bij VLC & Partners begrijpen we dat de overgang naar het pensioen een belangrijke mijlpaal is, en we willen u graag helpen om optimaal te genieten van uw welverdiende rust. 


Ontdek uw passies, interesses en stel nieuwe doelen 

Met pensioen gaan vraagt meer dan alleen een financiële voorbereiding. Het begint met het opnieuw indelen van uw dagen. Ontdek uw passies, interesses en stel nieuwe doelen die u motiveren en inspireren. Profiteer van de extra vrije tijd die u heeft om activiteiten te ondernemen die u gelukkig maken. Of dat nu tuinieren, schilderen, muziek maken, reizen of vrijwilligerswerk doen voor een goed doel is. Daag uzelf uit door nieuwe vaardigheden te leren of uw geest scherp te houden. Misschien wilt u wel een boek schrijven, een nieuwe taal leren of een nieuw zakelijk project starten. Het stellen van doelen en het aangaan van nieuwe uitdagingen zal u een gevoel van vervulling en doelgerichtheid geven tijdens uw pensioenjaren. Maar vergeet niet dat het ook essentieel is om aandacht te besteden aan uw fysieke en mentale gezondheid. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging en overweeg om actief deel te nemen aan sociale activiteiten. Sterke sociale relaties dragen immers bij aan uw geestelijk welzijn.

 

U gaat met pensioen. Een leven zonder zorgen?

Het naderende pensioen markeert een belangrijk keerpunt in uw leven. In de aanloop naar uw pensioen moet u financieel gezien belangrijke stappen ondernemen om u voor te bereiden op uw financiële toekomst. Een gedegen voorbereiding en een deskundig advies zorgen ervoor dat u met vertrouwen van uw pensioen kunt gaan genieten. 


Wat moet u allemaal voor uw pensioen regelen?

Het begint met een inventarisatie van uw inkomstenbronnen. Bij welke werkgevers heeft u gewerkt? Bij welke pensioenuitvoerders heeft u pensioen opgebouwd? U moet aan iedere pensioenuitvoerder afzonderlijk laten weten wat uw wensen zijn en hen activeren om het pensioen daadwerkelijk uit te laten keren. Heeft u nog privé vermogensbestanddelen die u nodig heeft voor uw pensioen? Dan moet u ook deze financiële instanties informeren en activeren. En wellicht dat u in deze periode ook nog uw AOW moet aanvragen en uw hypotheek moet aflossen. Kortom, er kan veel op u afkomen. Natuurlijk helpen wij u hier graag bij!


Welke keuzes moet u voor uw pensioen maken? 

Op de pensioendatum wordt uw inkomen voor de rest van uw leven vastgesteld. Eenmaal gemaakte keuzes kunnen dan niet meer worden gewijzigd. U heeft dus belangrijke en ingewikkelde keuzes te maken die grote impact kunnen hebben. Een aantal van deze belangrijke en ingewikkelde keuzes zijn: 

  • Wilt u een gegarandeerde of een jaarlijks wisselende uitkering?
  • Wilt u wel of geen gebruik maken van 10% eenmalige uitkering?
  • Wilt u gedurende een aantal jaren eerst een hogere uitkering (maximaal 100:75)?
  • Heeft u een partner en zo ja, heeft deze voldoende eigen inkomsten of is uw partner afhankelijk van het nabestaandenpensioen uit uw pensioenregeling? 
  • Wilt u nabestaandenpensioen uitruilen tegen een hoger ouderdomspensioen?

Deze keuzes moet u in samenhang zien met het totale financiële plaatje, zoals wel/geen inkomen van de partner, de hypotheek, wel/geen overwaarde woning, overig vrij besteedbaar vermogen, wel/geen lijfrente, wel/geen verwachte erfenis, etc.  


Pensioenadvies

Onze pensioenadviseurs begrijpen dat de financiële aspecten van het pensioen complex kunnen zijn en dat u zich misschien overweldigd voelt door de vele beslissingen die u moet nemen. De pensioenadviseurs van VLC & Partners helpen u graag bij het maken van deze moeilijke maar belangrijke keuzes. Of het nu gaat om het kiezen voor een gegarandeerde of een jaarlijks wisselende uitkering of dat u het nabestaandenpensioen wilt uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. 
 

Bent u een werkgever? Klik hier


Tip!   
Wij adviseren u om eerst te onderzoeken of uw werkgever u financieel advies kan verstrekken of contacten heeft met een financieel adviseur voordat u zelf naar uw eigen adviseur stapt. Uw werkgever heeft wellicht toegang tot professionele adviseurs of externe professionele netwerken. Het kan lonend zijn om deze opties te verkennen, aangezien ze mogelijk specifieke kennis en ervaring hebben met betrekking tot de pensioenregelingen en belastingimplicaties binnen de organisatie.

 

Financiële planning

Is er bij u sprake van meerdere pensioenvoorzieningen, spaargelden, beleggingen en andere inkomstenbronnen dan kunnen wij ons pensioenadvies eenvoudig opschalen naar financieel advies. Dit omvat een grondige evaluatie van uw huidige en toekomstige inkomsten- én uitgavenpatroon. 

Het is ook belangrijk om te denken aan andere dingen die waardevol voor u zijn, zoals een tweede huis, geld dat u wilt nalaten aan uw familie of gewoon spaargeld dat u heeft opgebouwd. U kunt ook nadenken over hoe u belasting kunt besparen of hoe u uw geld kunt beschermen voor de toekomst.

Als u op tijd aandacht besteedt aan deze zaken en ze op de juiste manier regelt, zult u zich gerustgesteld voelen. Praat met de financieel planner van VLC & Partners en bespreek uw wensen met hen. Samen kunnen jullie bepalen welke stappen het beste zijn voor u. 

Lees meer over financiële planning


De werkwijze van VLC & Partners


Onze pensioenadviseurs begrijpen dat de financiële aspecten van het pensioen complex kunnen zijn en dat u zich misschien overweldigd voelt door de vele beslissingen die moeten worden genomen. Onze ervaren adviseurs staan echter klaar om u te begeleiden bij elke stap van het proces. Onze adviseur neemt ruim voor de beoogde pensioendatum contact met u op. Allereerst worden de uitgangspunten geïnventariseerd. Vervolgens stelt de adviseur een advies op, dat zich met name richt op de vraag of u een vaste of variabele uitkering wenst en welke productspecificaties u wenselijk vindt. Enkele weken voor de pensioendatum gaan we de markt op om het gewenste pensioen tegen de meest gunstige voorwaarden en prijs in te kopen.

 


Tijdsplanning voor uw pensioen

12

12 maanden

Inventariseer van welke instanties u pensioen gaat ontvangen en controleer uw gegevens.

9

9 maanden

Informeer of uw werkgever u kan helpen met uw pensioenadvies.

6

6 maanden

Geef uw wensen en behoeften door aan uw pensioenadviseur en laat u informeren over de verschillende mogelijkheden.
Lees meerVeelgestelde vragen

Waarom pensioenadvies?

Op de pensioendatum heeft een werknemer belangrijke en ingewikkelde keuzes te maken die impact hebben op de rest van diens leven. Eenmaal gemaakte keuzes kunnen namelijk niet meer worden gewijzigd. Een pensioenadviseur informeert en adviseert u hierover. Lees meer op onze website

Wie mag pensioenadvies geven?

Pensioen wordt gezien als een complex product. Financieel- en pensioenadviseurs moeten over een vergunning beschikken als ze advies en/of producten aanbieden. 

Wat kost een pensioenadviseur?

Het uurtarief van een ervaren pensioenadviseur varieert doorgaans tussen de € 80,- en € 210,-. De kosten van een pensioenadviseur moeten in redelijke verhouding staan tot de werkzaamheden. Het is belangrijk om vooraf overeenstemming te hebben over de opdracht die de pensioenadviseur wordt gegeven.