Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor accountants

Verzeker uw accountantspraktijk tegen risico's
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor accountants

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor accountants

Verzeker uw accountantspraktijk tegen risico's

 

Waarom beroepsaansprakelijkheid verzekeren voor accountants?

Iedere ondernemer maakt wel eens een fout. Waar gehakt wordt vallen immers spaanders. Als u zo’n vergissing maakt tijdens het uitoefenen van uw beroep als accountant, wordt dit een beroepsfout genoemd. Denk hierbij aan een klantadvies dat verkeerd uitpakt, het per ongeluk nalaten van het geven van belangrijke informatie aan uw klant. Zulke beroepsfouten kunnen met een sisser aflopen, maar ze kunnen ook forse financiële schade opleveren: voor uw klant en voor u! Een eventuele claim die uit zo’n vergissing voortvloeit kan in het ergste geval zelfs de continuïteit van uw onderneming bedreigen.

 

Is een BAV-verzekering verplicht voor accountants?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is wettelijk verplicht voor accountants. Dit geldt niet voor een boekhouder of belastingadviseur. Wel kunt u zowel als accountant, boekhouder of belastingadviseur aansprakelijk worden gesteld voor vermogensschade door een beroepsfout. Denk aan een te laat ingediende subsidievraag voor een klant waardoor deze een groot belastingvoordeel misloopt. Een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid dekt de financiële schade.

Voor zelfstandige consultants en professionals geldt dat  de opdrachtgevers steeds vaker eisen dat de aansprakelijkheid verzekerd is. Zeker overheden verplichten vaak een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het uitvoeren van opdrachten.

De rechtsvorm waarin u werk is niet van invloed op het nut van de Beroepsaansprakelijkheid verzekering. Ook als u een eenmanszaak heeft is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nuttig

 

Wat is verzekerd met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor accountants?

  • (financiële) schade als gevolg van een beroepsfout
  • Reconstructiekosten bij verlies of beschadiging van documenten die u beheert
  • Kosten van verweer bij claims

 

Wat is (meestal) niet verzekerd?

  • Schade aan spullen of mensen. Dit kunt u verzekeren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Kosten die u maakt om werk opnieuw uit te voeren (herprestatie)
  • Honorarium
  • Schade veroorzaakt door opzet en roekeloosheid
  • Schade veroorzaakt door financiële delicten zoals fraude en diefstal

 

Wat is het verschil tussen beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid?

Beroepsaansprakelijkheid is het risico van fouten in uw werk of het werk van uw werknemers. Bij bedrijfsaansprakelijkheid hebben we het over de gevolgen als u of één van uw werknemers zaakschade of letselschade veroorzaakt. Ook de werkgeversaansprakelijkheid is in belangrijke mate op de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering gedekt.


Beroepsaansprakelijkheid voor accountants verzekeren bij VLC & Partners

Wij ondersteunen accountants met de volgende producten en diensten voor beroepsaansprakelijkheid: 
• Analyse van uw beroepsaansprakelijkheidsrisico’s. 
• Advies bij de keuzes die u hebt bij het afsluiten van een verzekering 
• (scherpe) Inkoop van en continue beheer ten aanzien van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. 
• Specialistische juridische bijstand in geval van eventuele schadeclaims. 
 

Wij zorgen ervoor dat u maximaal beschermd bent zodat u met een gerust hart kunt ondernemen als accountant. En als het onverhoopt toch een keertje mis gaat, staat ons schadeteam u tot in de kleinste details bij!

 

Offerte aanvragen

Wat valt onder beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt schade die veroorzaakt is door een beroepsfout bij adviserend werk. Hierbij gaat het om financiële schade. Voorbeelden hiervan zijn winstderving, verlies van marktaandeel en kosten in verband met vertraging.
 

Wat is het verschil tussen een BAV en AVB?

De BAV is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De AVB is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De BAV dekt financiële schade die veroorzaakt is door een beroepsfout bij adviserend werk. De AVB verzekert materiële- en letselschade die u of uw werknemers per ongeluk veroorzaakt.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is vanuit een aantal beroeps- en bedrijfsorganisaties verplicht dan wel sterk aangeraden. Beroepen waar dat bijvoorbeeld voor geldt zijn:  advocatennotarissenaccountants en architecten en financieel adviseurs.

Voor zzp’ers geldt dat  de opdrachtgevers steeds vaker eisen dat de aansprakelijkheid verzekerd is. Zeker overheden verplichten vaak een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het uitvoeren van opdrachten.

 

Neem contact op met onze verzekeringsspecialisten voor accountants

Nienke de Winter

Wilt u meer weten?
Nienke de Winter staat voor u klaar.

Wij kennen alle uitdagingen waar de business professionals voor staan en kunnen ze door ons grote marktaandeel inzichten verschaffen in overwegingen en besluiten van hun peers. Hierdoor zijn we naast adviseur ook een volwaardig sparringpartner.   

Jan Middelburg

Wilt u meer weten?
Jan Middelburg staat voor u klaar.

Aansprakelijkheid is de hoeksteen van de verzekeringsportefeuille voor onze klanten. Wij geven bij voorkeur echter een compleet advies. Ons team is divers en bestaat uit verzekeringsspecialisten en consultants. We werken daarnaast nauw samen met andere afdelingen.