Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten

 

Waarom beroepsaansprakelijkheid verzekeren voor advocaten?

Iedere ondernemer maakt wel eens een fout. Waar gehakt wordt vallen immers spaanders. Als u zo’n vergissing maakt tijdens het uitoefenen van uw beroep as advocaat, wordt dit een beroepsfout genoemd. Denk hierbij aan een klantadvies dat verkeerd uitpakt, het per ongeluk nalaten van het geven van belangrijke informatie aan uw klant of het missen van een termijn. Zulke beroepsfouten kunnen met een sisser aflopen, maar ze kunnen ook forse financiële schade opleveren: voor uw klant en voor u! Een eventuele claim die uit zo’n vergissing voortvloeit kan in het ergste geval zelfs de continuïteit van uw kantoor bedreigen.

 

Is een BAV-verzekering verplicht voor advocaten?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is wettelijk verplicht voor advocaten. Dit geldt niet voor juristen. Wel kunt u zowel als advocaat als jurist aansprakelijk worden gesteld voor vermogensschade door een beroepsfout. Denk aan: het laten verjaren van een vordering of het verkeerd opstellen van een internationaal contract. Een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid dekt de financiële schade.

De rechtsvorm waarin u werk is niet van invloed op het nut van de Beroepsaansprakelijkheid verzekering. Ook als u een eenmanszaak heeft is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nuttig

 

Wat is verzekerd met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten?

  • (financiële) schade als gevolg van een beroepsfout
  • reconstructiekosten bij verlies of beschadiging van documenten die u beheert
  • kosten van verweer bij claims

 

Wat is (meestal) niet verzekerd?

  • Schade aan spullen of mensen. Dit kunt u verzekeren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Kosten die u maakt om werk opnieuw uit te voeren (herprestatie)
  • Honorarium
  • Schade veroorzaakt door opzet en roekeloosheid
  • Schade veroorzaakt door financiële delicten zoals fraude en diefstal

 

Wat is het verschil tussen beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid?

Beroepsaansprakelijkheid is het risico van fouten in uw werk of het werk van uw werknemers. Bij bedrijfsaansprakelijkheid hebben we het over de gevolgen als u of één van uw werknemers zaakschade of letselschade veroorzaakt. Ook de werkgeversaansprakelijkheid is in belangrijke mate op de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering gedekt.


Beroepsaansprakelijkheid voor advocaten verzekeren bij VLC & Partners

Wij ondersteunen advocaten met de volgende producten en diensten voor beroepsaansprakelijkheid: 
• Analyse van uw beroepsaansprakelijkheidsrisico’s. 
• Advies bij de keuzes die u hebt bij het afsluiten van een verzekering 
• (scherpe) Inkoop van en continue beheer ten aanzien van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. 
• Specialistische juridische bijstand in geval van eventuele schadeclaims. 
 

Wij zorgen ervoor dat u maximaal beschermd bent zodat u met een gerust hart kunt ondernemen. En als het onverhoopt toch een keertje mis gaat, staat ons schadeteam u tot in de kleinste details bij!

Offerte aanvragen

Wat valt onder beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt schade die veroorzaakt is door een beroepsfout bij adviserend werk. Hierbij gaat het om financiële schade. Voorbeelden hiervan zijn winstderving, verlies van marktaandeel en kosten in verband met vertraging.
 

Wat is het verschil tussen een BAV en AVB?

De BAV is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De AVB is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De BAV dekt financiële schade die veroorzaakt is door een beroepsfout bij adviserend werk. De AVB verzekert materiële- en letselschade die u of uw werknemers per ongeluk veroorzaakt.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is vanuit een aantal beroeps- en bedrijfsorganisaties verplicht dan wel sterk aangeraden. Beroepen waar dat bijvoorbeeld voor geldt zijn:  advocatennotarissenaccountants en architecten en financieel adviseurs.

Voor zzp’ers geldt dat  de opdrachtgevers steeds vaker eisen dat de aansprakelijkheid verzekerd is. Zeker overheden verplichten vaak een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het uitvoeren van opdrachten.

 

Neem contact op met onze verzekeringsspecialisten voor advocaten

Erik Stoffels

Maak kennis met Erik

Onze doelgroep kenmerkt zich door een sterke regulering van onder andere de verzekeringen. Wij kennen deze richtlijnen goed en kunnen daardoor garanderen dat dekkingen voldoen aan de eisen die hiervoor gelden.

Jan Middelburg

Wilt u meer weten?
Jan Middelburg staat voor u klaar.

Aansprakelijkheid is de hoeksteen van de verzekeringsportefeuille voor onze klanten. Wij geven bij voorkeur echter een compleet advies. Ons team is divers en bestaat uit verzekeringsspecialisten en consultants. We werken daarnaast nauw samen met andere afdelingen.