Hoe dient de overeenkomst tussen de architect en de particulier uitgelegd te worden?

Hoe dient de overeenkomst tussen de architect en de particulier uitgelegd te worden?
Hoe dient de overeenkomst tussen de architect en de particulier uitgelegd te worden?

Hoe dient de overeenkomst tussen de architect en de particulier uitgelegd te worden?

Dé verzekeringsadviseur voor de architectuur VLC & Partners behandelt in dit artikel een zaak over aansprakelijkheid bij architecten. Hoe ver reikt de aansprakelijkheid? Volgens eiser is de architect tekortgeschoten in zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst tussen beiden. Deze zaak gaat om de vraag hoe de overeenkomst tussen eiser en de architect dient te worden uitgelegd.

De zaak 

Eiser heeft de architect opdracht gegeven om een woning te ontwerpen. In dat kader hebben eiser en de architect een overeenkomst met elkaar gesloten die verschillende werkzaamheden bevat. Volgens eiser is de architect tekortgeschoten in zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst. In deze zaak vordert eiser schadevergoeding van zijn architect, omdat aan de woning diverse gebreken zouden kleven die het gevolg zouden zijn van tekortkomingen van de architect. In het bijzonder zou de architect zijn taak van bouwdirectievoerder niet goed hebben uitgevoerd. Daardoor zijn een aantal zaken in de uitvoeringsfase van de bouw volgens eiser verkeerd gegaan, met schade tot gevolg. 

Bouwdirectievoerder
De architect betwist dat hij op grond van de overeenkomst toezicht moest houden op de bouw, zoals een bouwdirectievoerder dat doet. Volgens de architect heeft hij zich bij de overeenkomst verbonden om een woning te ontwerpen en heeft hij nog een aantal andere taken op zich genomen. Dat betekent echter niet dat hij het gehele door de aannemer uit voeren bouwproces moest controleren, aldus de architect.

Offerte
Om te kunnen vaststellen of de architect één of meer verbintenissen uit de overeenkomst niet is nagekomen, moet eerst worden vastgesteld welke verbintenissen de architect bij de overeenkomst op zich heeft genomen. Dit geschiedt door uitleg van de overeenkomst. Vooropgesteld wordt dat tussen partijen voorafgaand of bij het sluiten van de overeenkomst niet met zoveel woorden is gesproken over directievoering of het controleren van de bouwwerkzaamheden door de architect. De ondertekende offerte noemt het woord bouwdirectie, bouwbegeleiding of enige andere term van vergelijkbare betekenis ook niet.

De architect heeft het in de offerte weliswaar over een volledig pakket van, kortgezegd, schetsontwerp tot controle bij de bouw en oplevering, waarbij de opdrachtgever zich nergens zorgen over hoeft te maken, maar in de daaropvolgende tabel wordt nader omschreven wat de betrokkenheid van de architect in elke fase van de bouw concreet inhoudt. Behalve uit de omschrijving van de werkzaamheden in de offerte, had het eiser ook uit de opbouw van het offertebedrag duidelijk moeten zijn dat de architect geen bouwdirectie zou voeren. Voor de werkzaamheden onder “Uitvoering” is in de offerte een bedrag opgenomen van € 1.500,-. Dat is een relatief klein deel van het totale offertebedrag. Ook zonder specifieke kennis had het voor eiser duidelijk kunnen en moeten zijn dat de architect voor dat bedrag geen bouwdirectie zou voeren voor de bouw van een volledig nieuwe woning.
 

Oordeel van de rechtbank

Hoewel de architect mogelijk werkzaamheden heeft verricht die verder gingen dan wat hij op grond van de overeenkomst moest, kan daaruit volgens de rechtbank evenwel niet worden afgeleid dat hij daarmee (alsnog) een niet bij zijn functie van architect behorende rol als bouwdirectievoerder, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden op zich heeft genomen. Als dat zo zou zijn, hadden er concrete afspraken gemaakt moeten worden op dat punt. Gesteld noch gebleken is dat zulke afspraken zijn gemaakt. De rechtbank oordeelt daarom dat de architect dan ook in beginsel niet kan worden aangesproken voor eventuele gebreken in de uitvoering van het werk op de grondslag omdat hij onvoldoende toezicht zou hebben gehouden op die uitvoering.

Rechtbank Rotterdam 17 januari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:347

Meer werkzaamheden dan afgesproken

Meer werkzaamheden dan afgesproken

Deze uitspraak laat zien dat ook wanneer een architect meer taken op zich neemt dan op grond van de offerte is afgesproken, dat niet gelijk met zich meebrengt dat hij kan worden aangesproken als er in de uitvoering iets misgaat.

Meer weten? Neem contact op met Claimsmanager mr. Mieke Koot

Contact
Erik Stoffels

Maak kennis met Erik

Onze doelgroep kenmerkt zich door een sterke regulering van onder andere de verzekeringen. Wij kennen deze richtlijnen goed en kunnen daardoor garanderen dat dekkingen voldoen aan de eisen die hiervoor gelden.

Jan Middelburg

Wilt u meer weten?
Jan Middelburg staat voor u klaar.

Aansprakelijkheid is de hoeksteen van de verzekeringsportefeuille voor onze klanten. Wij geven bij voorkeur echter een compleet advies. Ons team is divers en bestaat uit verzekeringsspecialisten en consultants. We werken daarnaast nauw samen met andere afdelingen.