Architecten

Risico's en verzekeringen voor accountants
Architecten
Verzekering voor architecten

Risico's en verzekeringen voor architecten

De belangrijkste verzekeringen voor architecten

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten

Er zijn veel redenen voor architecten om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering goed op orde te hebben.

Als architect heeft u allereerst een centrale rol in het bouwproces. Vaak bent u niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp, maar ook voor de tijdsplanning, budgetbewaking en de algemene coördinatie van een project. U bent hierbij meestal afhankelijk van derden, zoals leveranciers en gespecialiseerde adviesbureaus. Het is voor u van groot belang dat al deze partijen vakwerk afleveren en goed met elkaar samenwerken, want alleen zo kan het project tijdig en perfect uitgevoerd worden opgeleverd. Maar ja, wie garandeert u dat dit proces altijd perfect verloopt? En dat u niet aansprakelijk wordt gesteld, bijvoorbeeld voor vertragingen?

Tegenover opdrachtgevers kunt u als uw aansprakelijkheid, zoals vastgelegd in de DNR voorwaarden, steeds moeilijker beperken. Vaak worden beperkingen van aansprakelijkheid door opdrachtgevers niet aanvaard. Daarom is het goed om te weten dat we u met een perfecte beroepsaansprakelijkheidsverzekering tegen alle risico’s kan beschermen.

Onze verzekeringen voorzien in de nieuwste dekkingsbehoeften. Zo bent u onder andere volledig gedekt tegen:

  • Indirecte schade
  • Overschrijding van tijdsplanningen
  • Budgetoverschrijdingen

Lees meerOnze andere verzekeringen voor architecten:

 

 

Arbeidsongeschiktheid voor architecten

Heeft u iets geregeld als uw inkomsten gedeeltelijk of volledig wegvallen? Als architect bent u hier liever niet mee bezig: tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raken. Maar toch is het slim om bij dit risico stil te staan. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bent u verzekerd van een inkomen als u arbeidsongeschikt raakt.

Lees meer

 

Overlijdensrisico voor architecten

Met de overlijdensrisicoverzekering (ORV) kunt u uw nabestaanden financieel verzorgd achterlaten. Mocht u onverhoopt overlijden dan ontvangen zij in de meeste gevallen een netto uitkering van de verzekeraar. Een collectieve ORV is een prima uitkomst in een pensioenplan ter afdekking van het nabestaandenpensioen.

De ORV kan ook collectief gesloten worden en de uitkering komt ten gunste aan nabestaande(n) of een vennootschap. Daarnaast is het mogelijk om de ORV in de vorm van een compagnonsverzekering of keymanpolis te sluiten.

Lees meer

 

Bedrijfsaansprakelijkheid voor architecten

Vaak vergeten, maar voor architecten net zo belangrijk als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt schade aan personen (bijvoorbeeld op grond van uw werkgeversaansprakelijkheid) en schade aan zaken van anderen die u toebrengt.

Wij zijn volledig gespecialiseerd in alle risico’s die met uw aansprakelijkheid als architecten bureau samenhangen. Wij delen onze expertise graag met u, zodat u ook uw kantoor optimaal tegen deze aansprakelijkheidsrisico’s kunt beschermen. 

Lees meer

 

Bestuurdersaansprakelijkheid voor architecten

Bent u naast architect ook de bestuurder van uw rechtspersoon? Dan kan een fout u ook persoonlijk duur komen te staan. Bestuurders lopen met hun privévermogen grote risico’s en kunnen onder andere bij wanbeleid vol in de wind komen te staan! Aansprakelijkheidsclaims van aandeelhouders, de fiscus, de curator en van crediteuren zijn aan de orde van de dag en beperken zich ook al lang niet meer tot de top van de beursgenoteerde ondernemingen! Omdat u als bestuurder ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk bent voor het handelen of nalaten van uw medebestuurders, is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zeker geen overbodige luxe!

Lees meer

 

Cyberrisico verzekering voor architecten

Cyberrisico’s worden veroorzaakt door computer- en IT systemen en kunnen voor u als architect leiden tot forse financiële schade en boetes. Vooral het verlies van privacygevoelige informatie (datalek) kan vervelende gevolgen hebben. Datalekken kunnen ontstaan door een aanval van buiten uw onderneming (hacking, virussen, malware), maar ook door menselijke fouten of door een technisch falen binnen uw bedrijf.

Een cyberrisicoverzekering is daarom onmisbaar, omdat ook gebeurtenissen buiten uw macht tot een datalek en schade kunnen leiden. Een cyberrisicoverzekering dekt niet alleen uw aansprakelijkheid, maar ook de kosten van professionele consultancy waarvan u gebruik moet maken. Voor u als architect is de verzekering dan ook een noodzakelijke aanvulling op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering en op alle andere kantoorverzekeringen.

Nienke de Winter

Wilt u meer weten?
Nienke de Winter staat voor u klaar.

Wij kennen alle uitdagingen waar de business professionals voor staan en kunnen ze door ons grote marktaandeel inzichten verschaffen in overwegingen en besluiten van hun peers. Hierdoor zijn we naast adviseur ook een volwaardig sparringpartner.   

Erik Stoffels

Maak kennis met Erik

Onze doelgroep kenmerkt zich door een sterke regulering van onder andere de verzekeringen. Wij kennen deze richtlijnen goed en kunnen daardoor garanderen dat dekkingen voldoen aan de eisen die hiervoor gelden.

Jan Middelburg

Wilt u meer weten?
Jan Middelburg staat voor u klaar.

Aansprakelijkheid is de hoeksteen van de verzekeringsportefeuille voor onze klanten. Wij geven bij voorkeur echter een compleet advies. Ons team is divers en bestaat uit verzekeringsspecialisten en consultants. We werken daarnaast nauw samen met andere afdelingen.