Architecten
Architecten
Architecten

Verzekeringen voor architecten

Architecten
Maak kennis met ons

Er zijn veel redenen voor architecten om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering goed op orde te hebben.


Als architect heeft u allereerst een centrale rol in het bouwproces. Vaak bent u niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp, maar ook voor de tijdsplanning, budgetbewaking en de algemene coördinatie van een project. U bent hierbij meestal afhankelijk van derden, zoals leveranciers en gespecialiseerde adviesbureaus. Het is voor u van groot belang dat al deze partijen vakwerk afleveren en goed met elkaar samenwerken, want alleen zo kan het project tijdig en perfect uitgevoerd worden opgeleverd. Maar ja, wie garandeert u dat dit proces altijd perfect verloopt? En dat u niet aansprakelijk wordt gesteld, bijvoorbeeld voor vertragingen?

Tegenover opdrachtgevers kunt u als uw aansprakelijkheid, zoals vastgelegd in de DNR voorwaarden, steeds moeilijker beperken. Vaak worden beperkingen van aansprakelijkheid door opdrachtgevers niet aanvaard. Daarom is het goed om te weten dat we u met een perfecte beroepsaansprakelijkheidsverzekering tegen alle risico’s kan beschermen.

Onze verzekeringen voorzien in de nieuwste dekkingsbehoeften. Zo bent u onder andere volledig gedekt tegen:

  • Indirecte schade
  • Overschrijding van tijdsplanningen
  • Budgetoverschrijdingen
  • Verder kunt u, wanneer u contracten aangaat, altijd op ons rekenen bij de beoordeling van aansprakelijkheidsbepalingen. Ons team van juristen staat u graag met raad en daad bij!

Arbeidsongeschiktheid voor architecten

Heeft u iets geregeld als uw inkomsten gedeeltelijk of volledig wegvallen? Als architect bent u hier liever niet mee bezig: tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raken. Maar toch is het slim om bij dit risico stil te staan. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bent u verzekerd van een inkomen als u arbeidsongeschikt raakt.


Premie berekenen AOV


Overlijdensrisico voor architecten

Met de overlijdensrisicoverzekering (ORV) kunt u uw nabestaanden financieel verzorgd achterlaten. Mocht u onverhoopt overlijden dan ontvangen zij in de meeste gevallen een netto uitkering van de verzekeraar. Een collectieve ORV is een prima uitkomst in een pensioenplan ter afdekking van het nabestaandenpensioen.

De ORV kan ook collectief gesloten worden vanaf vijf partners en de uitkering komt ten gunste aan nabestaande(n) of een vennootschap. Daarnaast is het mogelijk om de ORV in de vorm van een compagnonsverzekering of keymanpolis te sluiten.


Premie berekenen ORV 


Bedrijfsaansprakelijkheid voor architecten

Vaak vergeten, maar voor architecten net zo belangrijk als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt schade aan personen (bijvoorbeeld op grond van uw werkgeversaansprakelijkheid) en schade aan zaken van anderen die u toebrengt.

Wij zijn volledig gespecialiseerd in alle risico’s die met uw aansprakelijkheid als architecten bureau samenhangen. Wij delen onze expertise graag met u, zodat u ook uw kantoor optimaal tegen deze aansprakelijkheidsrisico’s kunt beschermen.
 

Bestuurdersaansprakelijkheid voor architecten

Bent u naast architect ook de bestuurder van uw rechtspersoon? Dan kan een fout u ook persoonlijk duur komen te staan. Bestuurders lopen met hun privévermogen grote risico’s en kunnen onder andere bij wanbeleid vol in de wind komen te staan! Aansprakelijkheidsclaims van aandeelhouders, de fiscus, de curator en van crediteuren zijn aan de orde van de dag en beperken zich ook al lang niet meer tot de top van de beursgenoteerde ondernemingen! Omdat u als bestuurder ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk bent voor het handelen of nalaten van uw medebestuurders, is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zeker geen overbodige luxe!
 

Cyberrisico voor architecten

De kranten staan er vol van, maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met het cyberrisico? Cyberrisico’s worden veroorzaakt door computer- en IT systemen en kunnen voor u als architecten leiden tot forse financiële schade en boetes. Vooral het verlies van privacygevoelige informatie (“datalek”) kan vervelende gevolgen hebben. Datalekken kunnen ontstaan door een aanval van buiten uw onderneming (hacking, virussen, malware etc.), maar ook door menselijke fouten of door een technisch falen binnen uw bedrijf!

Privacywetgeving die zorgt voor een betere beveiliging van persoonsgegevens wordt in snel tempo ingevoerd. In de hele Europese Unie (EU) is dezelfde privacywetgeving van kracht. 
• een versterking en uitbreiding van de privacy rechten van uw klanten;
• meer verantwoordelijkheden voor u als accountantsorganisatie;
• stevige bevoegdheden voor de Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om een boete tot maar liefst 20 miljoen euro op te leggen.


Datalek

Als er binnen uw organisatie een datalek optreedt, dan moet u onder andere direct:
• het datalek identificeren en dichten;
• vaststellen welke gegevens mogelijk zijn gelekt;
• systemen herstellen en gegevens reconstrueren;
• de inbreuk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Vervolgens kunt u te maken krijgen met:
• een onderzoek door de AP;
• boetes;
• inkomstenderving;
• afpersing;
• aansprakelijkheidsclaims
De impact hiervan op uw organisatie is groot. Bovendien zult u ook vaak gespecialiseerde hulp moeten inroepen. Dat kan tot hoge kosten leiden!
 

Cyberrisicoverzekering voor architecten

Een cyberrisicoverzekering is onmisbaar, omdat ook gebeurtenissen buiten uw macht (technisch falen) tot een datalek en schade kunnen leiden. Een cyberrisicoverzekering dekt niet alleen uw aansprakelijkheid, maar ook de kosten van professionele consultancy waarvan u zeker gebruik zult moeten maken. Voor u als architect is de verzekering dan ook een noodzakelijke aanvulling op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering en op alle andere kantoorverzekeringen.

Meer informatie

Aandacht voor uw persoonlijke situatie

Uw persoonlijke adviseur staat voor u klaar

Jan Middelburg

Jan Middelburg

Business professionals