Verplichtstelling voor Bpf MiTT versoepeld

Verplichtstelling voor Bpf MiTT versoepeld
MiTT

Verplichtstelling voor Bpf MiTT versoepeld

Publicatiedatum: 30 januari 2024

Nadat vorig jaar bekend werd gemaakt dat de sector MiTT (Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie) nog twee jaar de tijd heeft om aan te tonen dat zij nog een belangrijke meerderheid van werknemers in de sector vertegenwoordigen, heeft de sector besloten om de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds MiTT te versoepelen. Lees hier onze berichtgeving van vorig jaar. 

Publicatie Staatscourant 2023, 31916

Op 17 november 2023 is een aanvraag tot wijziging en aanvraag tot gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie gepubliceerd in de Staatscourant. 

CAO partijen hebben afgesproken dat werkgevers die minder dan 20% van de totale omzet op jaarbasis halen uit verkoop van producten die het resultaat zijn van het uitoefenen of laten uitvoeren van onder de mode- en of interieurindustrie vallende werkzaamheden zijn uitgesloten van verplichte deelname. Ook bedrijven die meer dan de helft van de omzet uit een andere sector halen én onder een andere algemeen verbindend verklaarde CAO vallen hoeven niet meer bij pensioenfonds MiTT aan te sluiten. Wel moet er in dat geval ook sprake zijn van verplichte deelname aan een ander pensioenfonds. 

 

Praktische gevolgen

Dit betekent dat werkgevers die slechts minimaal activiteiten verrichten die raakvlakken hebben met MiTT, zonder winstoogmerk of uitsluitend voor het eigen bedrijf, straks ook vrijstelling van verplichte deelname kunnen krijgen.

Sonja Koopmans

Wilt u meer weten?
Sonja Koopmans staat voor u klaar.

Ik ben graag uw sparringpartner op het pad naar het nieuwe pensioenstelsel. Mijn kracht ligt in het adviseren in heldere taal over de te nemen stappen en het beheersbaar houden van financiële gevolgen voor zowel u als werkgever als uw werknemers.