Verplichtstelling voor Bpf PME gewijzigd.

Verplichtstelling voor Bpf PME gewijzigd.
Verplichtstelling voor Bpf PME gewijzigd

Verplichtstelling voor Bpf PME gewijzigd

Publicatiedatum: 30 januari 2024

Nadat sociale partners in 2022 de werkingssfeer van de CAO Metalektro hebben verduidelijkt, is in de Staatscourant van 22 december 2023 ook een verduidelijking van de werkingssfeer van Bedrijfstakpensioenfonds Metalektro (PME) gepubliceerd. Hierdoor vallen mogelijk meer ondernemingen onder de verplichtstelling van pensioenfonds PME.

De publicatie in de Staatscourant van 22 december 2023: 
“Deze verplichtstelling is tevens van toepassing op de arbeidsovereenkomsten van werknemers in dienst van de werkgever die niet valt onder lid 6 of lid 7 van deze verplichtstelling en in hoofdzaak ondersteunende en/of samenhangende activiteiten verricht ten behoeve van een of meer werkgever(s) in de Metalektro waarmee de werkgever een gezamenlijke onderneming vormt, tenzij de werkgever is gebonden aan de verplichtstelling van Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).”
 

Praktisch gevolg van de wijziging
Dit betekent feitelijk dat in de verplichtstelling een meetrekbepaling is opgenomen. Het kan zijn dat een werkgever overhead en andere ondersteunende activiteiten zoals administratie, HR, verkoop, ingenieurs in een afzonderlijke entiteit stopt waardoor voor die afzonderlijke entiteit geen verplichtstelling PME gold. Met de hier bedoelde wijziging geldt er nu dus WEL verplichtstelling.
 

Wat kunt u doen?

1)  Bestaat uw onderneming uit meerdere entiteiten waarin de vermelde -ondersteunende-  activiteiten zijn ondergebracht, dan is de CAO mogelijk ook van toepassing op deze entiteiten. Graag helpen we u om een Bpf-onderzoek uit te voeren en om de risico’s in kaart te brengen.

2)  Wat zijn de gevolgen van de mogelijke aansluiting bij het pensioenfonds? Betekent dit een hogere premie of juist niet en wat betekent dit voor de werknemer qua aanspraak?

3)  Onderzoek of en zo ja, onder welke voorwaarden, dispensatie mogelijk is. Met andere woorden, hoe moet de regeling aangepast worden om minimaal gelijkwaardig te zijn waardoor de onderneming een “eigen regeling” mag blijven houden.

4)  Uiteraard geldt dat de verplichtstelling zeer grote overeenkomsten vertoont met de cao. Het is voor de werkgever daarom goed om ook naar andere arbeidsvoorwaarden te kijken. 

 

Lees ook onze eerdere artikelen over de verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds PME en het artikel over het besluit dat de Wet toekomst pensioenen door de Eerste Kamer is geaccepteerd

Sonja Koopmans

Wilt u meer weten?
Sonja Koopmans staat voor u klaar.

Ik ben graag uw sparringpartner op het pad naar het nieuwe pensioenstelsel. Mijn kracht ligt in het adviseren in heldere taal over de te nemen stappen en het beheersbaar houden van financiële gevolgen voor zowel u als werkgever als uw werknemers.