Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor notarissen

Verzeker uw notarispraktijk tegen risico's
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor notarissen
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor accountants

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor notarissen

Verzeker uw notarispraktijk tegen risico's

 

Waarom beroepsaansprakelijkheid verzekeren voor notarissen?

Iedere ondernemer maakt wel eens een fout. Waar gehakt wordt vallen immers spaanders. Als u zo’n vergissing maakt tijdens het uitoefenen van uw beroep als notaris, wordt dit een beroepsfout genoemd. Denk hierbij aan een foute berekening maken, verkeerd advies geven of kan een notariële akte onjuist worden verklaard. Zulke beroepsfouten kunnen met een sisser aflopen, maar ze kunnen ook forse financiële schade opleveren: voor uw klant en voor u! Een eventuele claim die uit zo’n vergissing voortvloeit kan in het ergste geval zelfs de continuïteit van uw onderneming bedreigen.

 

Is een BAV-verzekering verplicht voor notarissen?

Het behoort bij de bijzondere positie van de notaris in het rechtsverkeer en het daarbij behorende vertrouwen, dat de notaris voldoende is verzekerd tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. Het bestuur van de KNB heeft dan ook regels vastgesteld over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De notaris moet voldoende verzekerd zijn tegen vermogensschade als gevolg van aansprakelijkheid, ongeacht op grond waarvan deze aansprakelijkheid kan ontstaan. Het beschermen van alles dat u als notaris heeft opgebouwd vraagt om een volledige dekking van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast verplicht de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie u om ook uw protocolvoorgangers te verzekeren en gelden er minimaal te verzekeren bedragen (Verordening beroeps- en gedragsregels 2011).

De rechtsvorm waarin u werkt is niet van invloed op het nut van de Beroepsaansprakelijkheid verzekering. Ook als u een eenmanszaak heeft is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nuttig

 

Wat is verzekerd met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor notarissen?

  • (Financiële) schade als gevolg van een beroepsfout
  • Reconstructiekosten bij verlies of beschadiging van documenten die u beheert
  • Kosten van verweer bij claims

 

Wat is (meestal) niet verzekerd?

  • Schade aan spullen of mensen. Dit kunt u verzekeren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Kosten die u maakt om werk opnieuw uit te voeren (herprestatie)
  • Honorarium
  • Schade veroorzaakt door opzet en roekeloosheid
  • Schade veroorzaakt door financiële delicten zoals fraude en diefstal

 

Wat is het verschil tussen beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid?

Beroepsaansprakelijkheid is het risico van fouten in uw werk of het werk van uw werknemers. Bij bedrijfsaansprakelijkheid hebben we het over de gevolgen als u of één van uw werknemers zaakschade of letselschade veroorzaakt. Ook de werkgeversaansprakelijkheid is in belangrijke mate op de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering gedekt.


Beroepsaansprakelijkheid voor notarissen verzekeren bij VLC & Partners

Wij ondersteunen ondernemers met de volgende producten en diensten voor beroepsaansprakelijkheid: 
• Analyse van uw beroepsaansprakelijkheidsrisico’s als notaris. 
• Advies bij de keuzes die u hebt bij het afsluiten van een verzekering 
• (scherpe) Inkoop van en continue beheer ten aanzien van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. 
• Specialistische juridische bijstand in geval van eventuele schadeclaims. 
 

Wij zorgen ervoor dat u maximaal beschermd bent zodat u met een gerust hart kunt ondernemen. En als het onverhoopt toch een keertje mis gaat, staat ons schadeteam u tot in de kleinste details bij!

 

Offerte aanvragen

Wat is het verschil tussen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid?

De beroepsaansprakelijkheid verzekering dekt vermogensschade veroorzaak door een beroepsfout. Denk aan een advies fout of een verstreken termijn. De bedrijfsaansprakelijkheid dekt zaak of letselschade veroorzaakt bij het uitvoeren van het werk. Ook de werkgeversaansprakelijkheid is in belangrijke mate op deze verzekering gedekt. Ook de risicoaansprakelijkheid van bijvoorbeeld een eigen pand dat volledig in eigen gebruik is kan op deze verzekering worden verzekerd.  
 

Wat valt onder beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt schade die veroorzaakt is door een beroepsfout bij adviserend werk. Hierbij gaat het om financiële schade. Voorbeelden hiervan zijn winstderving, verlies van marktaandeel en kosten in verband met vertraging.
 

Wat is het verschil tussen een BAV en AVB?

De BAV is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De AVB is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De BAV dekt financiële schade die veroorzaakt is door een beroepsfout bij adviserend werk. De AVB verzekert materiële- en letselschade die u of uw werknemers per ongeluk veroorzaakt.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is vanuit een aantal beroeps- en bedrijfsorganisaties verplicht dan wel sterk aangeraden. Beroepen waar dat bijvoorbeeld voor geldt zijn:  advocatennotarissenaccountants en architecten en financieel adviseurs.

Voor zzp’ers geldt dat  de opdrachtgevers steeds vaker eisen dat de aansprakelijkheid verzekerd is. Zeker overheden verplichten vaak een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het uitvoeren van opdrachten.

Marktscan Beroepsverzekeringen Notariaat
Whitepaper

Marktscan beroepsverzekeringen

Het notariaat is in aantallen al jaren een stabiele markt. We zien een aantal trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de verzekeringen en verzekerbaarheid. In dit marktperspectief bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen en geven hierop onze visie in het kader van risico’s en verzekeren.

Download het e-paper

 

Neem contact op met onze verzekeringsspecialisten voor notarissen

Nienke de Winter

Wilt u meer weten?
Nienke de Winter staat voor u klaar.

Wij kennen alle uitdagingen waar de business professionals voor staan en kunnen ze door ons grote marktaandeel inzichten verschaffen in overwegingen en besluiten van hun peers. Hierdoor zijn we naast adviseur ook een volwaardig sparringpartner.