Belangrijke HR-trends voor 2024

Belangrijke HR-trends voor 2024
Belangrijke HR-trends voor 2024

Belangrijke HR-trends voor 2024

Kansen en uitdagingen

In 2024 staan HR-professionals voor nieuwe uitdagingen en kansen. Zo blijft de arbeidsmarkt zich dynamisch ontwikkelen, gedreven door technologische vooruitgang, veranderende werknemersverwachtingen en een groeiende nadruk op welzijn en ontwikkeling op de werkplek. In dit complexe klimaat wordt de rol van HR steeds belangrijker en veelzijdiger. Van het navigeren door veranderende wet- en regelgeving tot het implementeren van een effectief duurzaam inzetbaarheidsbeleid, de verantwoordelijkheden van HR-professionals zijn uitgebreider dan ooit. 

Tegelijkertijd biedt dit tijdperk kansen om traditionele benaderingen van werknemerswelzijn en -ontwikkeling te heroverwegen. Hierbij komen concepten als amplitie, preventieve- en curatieve zorg naar voren als belangrijke elementen voor een toekomstbestendige HR-strategie. Deze concepten zijn niet alleen belangrijk voor het individuele welzijn van werknemers, maar ook voor het algehele succes en de veerkracht van organisaties. In dit licht zullen we verkennen hoe de huidige HR-trends naadloos aansluiten bij de principes van amplitie en zorg, en hoe organisaties deze kunnen integreren in hun HR-beleid.

 

Belangrijke HR trends 2024 

 • Leren en ontwikkelen: De focus op talentontwikkeling biedt kansen voor amplitie door werknemers te stimuleren en te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele groei.
   
 • People analytics: Met datagedreven benaderingen kan de effectiviteit van preventieve en curatieve zorgprogramma's beter worden geëvalueerd en aangepast aan de behoeften van individuele werknemers.
   
 • Inzetbaarheid van medewerkers: Door continue scholing en ontwikkeling worden werknemers niet alleen productiever, maar ook veerkrachtiger, wat bijdraagt aan hun welzijn en preventieve zorg.
   
 • Leiderschapsontwikkeling: Leiders spelen een cruciale rol in het faciliteren van een ondersteunende werkomgeving waarin amplitie en zorg geïntegreerd zijn.
   
 • Duurzame inzetbaarheid: Deze trend onderstreept het belang van een alomvattende benadering van werknemerswelzijn, inclusief aspecten van gezondheid en balans tussen werk en privé.
   
 • Nieuwe pensioenstelsel: Het nieuwe pensioenstelsel is op 1 juli 2023 ingegaan waarbij er een overgangsperiode geldt tot 1 januari 2028. Veel bedrijven zijn zich nu aan het voorbereiden op de transitie. Maar let op, als de pensioenregeling bij een verzekeraar/PPI is ondergebracht dan is de voorbereiding voor HR anders dan wanneer de pensioenregeling bij één van de ruim 200 pensioenfondsen is ondergebracht. 

Conclusie

De HR-trends voor 2024 benadrukken het belang van een geïntegreerde benadering van werknemerszorg. Amplitie, preventieve- en curatieve zorg zijn niet alleen trends; ze zijn de bouwstenen voor een gezonde, veerkrachtige en succesvolle organisatie. Ontdek meer over hoe amplitie kan worden geïmplementeerd in uw organisatie op onze website.

Misschien ook interessant voor u

Meer weten?

Daniël Rijnbeek

Wilt u meer weten?
Daniël Rijnbeek staat voor u klaar.

Mijn eerste vragen aan een werkgever zijn altijd: Vindt u sociale zekerheid een leuk onderwerp? en: Zijn verzuimbeleid en verzuimbegeleiding uw favoriete bezigheid? Voor mij is het antwoord op beide vragen een volmondig ja! Verder ben ik bestuurslid van de Beroepsfederatie RADI en docent duurzame inzetbaarheid bij het NIDI. Ik ondersteun dan ook veel werkgevers en HR-professionals met hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de medewerkers.